Erilaisuuden johtaminen osa 4: Lainsäädännöllinen näkökulma monimuotoisuuteen

Sisältö

Mitkä tietyt lait erityisesti koskettavat monimuotoisuutta? Mitkä ovat lain määrittelemiä syrjintäperusteita? Osallistujat pääsevät mukaan anonyymiin lakiaiheiseen monimuotoisuus-visaan, joka edistää lainsäädännöllisen näkökulman oivaltamista.

ASIANTUNTIJAT:
Marjo Huhtala ja Sanna Puhakka, Urbaania kasvua Vantaa -hanke