Johdon coaching

Johdon coaching palvelee yritysjohtoa muutos- tai kriisitilanteissa. Palvelu on ollut tarjolla pilottiyrityksille keväästä alkusyksyyn 2020. Johdon coaching kannustaa ja tukee johtoa, se virittää ja innostaa kehittämään uusia ideoita. Valmennus on joko henkilökohtaista tai pienryhmässä tapahtuvaa (1 – 3 henkilöä). Valmennuksen aihe tarkennetaan prosessin alussa.

Teemana Johdon coachingissa voi olla esimerkiksi:

  • yrityksen kasvun haasteet
  • yrityksen liiketoiminnan uudistamisen haasteet
  • yrityksen liiketoiminnan uudistamisen haasteet kriisitilanteessa
  • teknologian hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä
  • johtamisen haasteet kriisitilanteessa

Kokemuksia Johdon coachingista

Keväällä 2020 toteutetuista hankepalveluista Johdon coaching oli eniten käytetty. Johdon coachingiin osallistui kevään aikana 25 yritystä. Valmennuksissa pidettiin esillä hankkeen inklusiivisen kasvun mallia ja paneuduttiin strategian luomiseen ja täsmentämiseen, myynnin kehittämiseen, kannattavuuden parantamiseen ja erilaisuuden johtamiseen.

Valmennukset toteutettiin yhteistyössä Hälsa Oy:n ja Profiant Oy:n kanssa. Yhteistyö on ollut tiivistä ja avannut kaikille tekijöille uusia näkökulmia yritysten vastuullisen kasvun haasteista. Hälsa OY:n hyvinvointijohtaja Henri Karjulan mukaan yhteistyö hankkeen kanssa on ollut ammattimaista, helppoa ja mutkatonta. Viestintä on ollut erittäin nopeaa ja sujuvaa. Erilaisia näkökulmia arvostava dialogi on auttanut valmentajia uudistumaan ja kehittymään. Yhteistyön, viestinnän ja kommunikoinnin sujuvuus onkin taannut sen, että olemme löytäneet pilottiyrityksille valmentajan, jonka toimialaosaaminen ja kokemukset parhaiten palvelevat yritystä.

Lisätietoja:

Marilla Kortesalmi
marilla.kortesalmi@laurea.fi
+358 40 652 6141

Elina Taponen
elina.taponen@metropolia.fi
+358 40 759 8756