Kirjoitukset

Kattava osaamisen kehittämisohjelma

Tietotekniikan palvelutarjoaja, InfoCare Oy pilotoi itselleen ja vantaalaisille pk-yrityksille konseptin, jolla taataan menestyminen markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. InfoCare Oy on Urbaania Kasvua
Vantaa -hankkeen partneri.

Hankkeen projektipäällikkönä aloitti Kari Mattila

Urbaania kasvua -hankkeen projektipäällikkönä aloitti Kari Mattila huhtikuussa. Mattila jatkaa samalla Airport Academy Finland -kehittämistyötä. Yrittäjän, esimiehen, valmentajan ja konsultinkin töissä viihtyneellä Mattilalla on huikea kokemus merkittävissä uusia toimintamalleja kehittäneissä hankkeissa mm. Työtehoseurassa ja Kainuun ammattiopistossa. Tunneälyvalmentajakin tutulla Mattilalla on myös laaja ja monipuolinen kansainvälinen työkokemus. Yhteyden häneen saat kari.mattila@vantaa.fi

Osaamisen ylläpito – parasta ennen päivän välttelyä vai selkeä suunnitelma kehitysaskeleista?

Tänä keväänä etätyöskentelyyn siirryttyä on päästy, tai jouduttu, opettelemaan nopeasti uusia ohjelmia ja tapoja tehdä töitä yksin ja yhdessä. Pidätkö osaamistasi yllä normaalioloissakin vain pakon edessä vai onko uusien asioiden oppiminen sinulle tärkeä ja innostava osa elämää?

Teijan tarina: Verkostoituminen vauhditti työllistymistä

52-vuotias vantaalainen Teija Salminen osallistui viime syksynä Vantaan Megarekryyn, jossa hän jätti ansioluettelonsa Urbaania kasvua -hankkeen CV-pankkiin. Keväällä 2020 verkostoituminen messuilla tuotti kutsun A-Kumppaneiden Rekrytreffeille. Rekrytreffien pikahaastattelu avasi Teijalle tien uuteen työpaikkaan.

Vantti Oy: Verkostot ja yhteistyö onnistuneen rekrytointimallin tae

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n rekrytointia tehostettiin verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden ja työllisyyspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Ulkoisen toimintamallin lisäksi luotiin sisäinen toimintamalli. Vantissa kartoitettiin esimiesten kanssa työntekijätarpeet, ja niistä viestittiin yhteistyökumppaneille. Kumppanit toimittivat yrityksille osaajien CV:t. Ne katsottiin keskitetysti yrityksen yhteisissä sisäisissä palavareissa, jonka jälkeen sopivat kandidaatit kontaktoitiin. Ensimmäinen työllistäminen tapahtui jo kahden […]

Kasvun esteiden raivaajat

Urbaania kasvua -hanke on saanut eri tahot tarttumaan Vantaalla kiperään haasteeseen: alakohtaiseen työvoimapulaan ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen vetäjät uskovat, että kaupungin matalasti koulutettujen ja vaikeasti työllistettävien tilanne on osin ratkaistavissa uudenlaisella toimintamallilla.

Jatkuvan oppimisen uudistustyö – Olisiko aika ottaa kaikki työkalut käyttöön?

Finlandiatalossa järjestettiin viime vuoden marraskuun lopulla jatkuvan oppimisen parlamentaariseen uudistustyöhön liittyvä tutkijatapaaminen. Tilaisuuteen kokoontui laaja joukko tutkijoita, virkamiehiä, päättäjiä ja koulutuksen ammattilaisia. Tapaamisen tarkoituksena oli esittää tutkimustietoa kootusti päätöksenteon tarpeisiin.

Kasvua sosiaalisesti vastuullisin keinoin

Urbaania kasvua -hanke yhdistää Vantaan kaupungin, yritykset sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset. Tavoitteena on kehittää työvoiman osaamista ja tukea yrityksen sosiaalisesti vastuullista kasvua.

Koronapandemia iskee kovalla kädellä kouluihin ja Vantin koko liiketoimintaan

Hyvä arki koki kolahduksen, kun koronavirus ujuttautui elämäämme. Jokainen voi kuitenkin vaikuttaa omalla toiminnallaan pandemian estämiseen ja läheisten hyvinvointiin.