Vantti Oy: Verkostot ja yhteistyö onnistuneen rekrytointimallin tae

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n rekrytointia tehostettiin verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden ja työllisyyspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Ulkoisen toimintamallin lisäksi luotiin sisäinen toimintamalli. Vantissa kartoitettiin esimiesten kanssa työntekijätarpeet, ja niistä viestittiin yhteistyökumppaneille. Kumppanit toimittivat yrityksille osaajien CV:t. Ne katsottiin keskitetysti yrityksen yhteisissä sisäisissä palavareissa, jonka jälkeen sopivat kandidaatit kontaktoitiin. Ensimmäinen työllistäminen tapahtui jo kahden […]