Suuri yrityskysely 2019 – Vantaalla toimivien yritysten osaamistarpeet

Vuonna 2019 Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa toteutettiin suuri yrityskysely Vantaalla toimivien yritysten osaamistarpeista, kasvu- ja toiminnanedellytyksistä sekä toimenpiteistä niiden parantamiseksi. Vaikka yritykset haluaisivat investoida henkilön osaamisen kehittämiseen, he kokevat, ettei oikeanlaista koulutusta ole tarjolla. Toisaalta yhteistyötä harjoitetaan korkeakoulujen kanssa hyvin vähän. Tiiviimmälle ja koulutusta kehittävälle vuorovaikutukselle näyttäisi olevan tarvetta.