Vaikuttavuusarviointi

Urbaania Kasvua- GSIP Vantaa hankkeessa kasvupakettien vaikutusta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Satunnaistetussa kokeessa yritykset (ja/tai yksilöt) jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään: koe- ja verrokkiryhmään. Näistä vain ensimmäiselle, eli koeryhmän yrityksille, tarjotaan työpakettien koulutus- ja rekrytointipalveluita. Koska koe- ja verrokkiryhmät ovat keskimäärin samanlaisia eikä yritysten osallistuminen kokeiluun riipu pelkästään yritysten omasta halukkuudesta (joka voisi olla yhteydessä yrityksen muuhunkin toimintaan ja ominaisuuksiin), voidaan koeasetelman avulla saada luotettavaa tietoa siitä, miten hyvin työpaketeissa tarjotut toimenpiteet oikeastaan toimivat. Tutkimuksessa käytetään sekä kyselyaineistoja että laajoja rekisteriaineistoja.

Urbaania Kasvua hankkeessa kasvupakettien vaikuttavuusarvioinnista vastaavat tutkijat Hannu Karhunen (KTT) Palkansaajien tutkimuslaitoksesta sekä Hanna Virtanen (KTT) Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Karhunen ja Virtanen ovat molemmat koulutuksen taloustieteilijöitä, joilla on mittava kokemus laajojen määrällisten aineistojen hyödyntämisestä erilaisten koulutustoimien vaikutusten tutkimisessa. He ovat työssään erityisesti kiinnostuneita siitä, miten politiikkatoimet vaikuttavat yksilöiden tuottavuuteen sekä hyvinvointiin laajasti.