Vaikuttavuusarviointi

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kasvudiilien vaikutusta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Satunnaistetussa kokeessa yritykset (ja/tai yksilöt) jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään: koe- ja verrokkiryhmään. Näistä vain ensimmäiselle, eli koeryhmän yrityksille, on tarjottu palveluita. Koe- ja verrokkiryhmät ovat keskimäärin samanlaisia eikä yritysten osallistuminen kokeiluun riipu pelkästään yritysten omasta halukkuudesta. Koeasetelman avulla saadaan luotettavaa tietoa siitä, miten hyvin palveluissa tarjotut toimenpiteet toimivat. Tutkimuksessa käytetään kyselyaineistoja ja laajoja rekisteriaineistoja.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa vaikuttavuusarvioinnista vastaavat tutkijat Hannu Karhunen (KTT) Palkansaajien tutkimuslaitoksesta sekä Hanna Virtanen (KTT) Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Karhunen ja Virtanen ovat molemmat koulutuksen taloustieteilijöitä, joilla on mittava kokemus laajojen määrällisten aineistojen hyödyntämisestä erilaisten koulutustoimien vaikutusten tutkimisessa. He ovat työssään erityisen kiinnostuneita siitä, miten politiikkatoimet vaikuttavat yksilöiden tuottavuuteen ja laajasti hyvinvointiin.