Vaikuttavuusarviointi

Urbaania Kasvua Vantaa -projekti on edelläkävijä erityisesti yritysten kasvun ja sosiaalisen työllistämisen näkökulmasta. Innovatiivinen ratkaisu on monella tavalla oppimisen ratkaisu. Osa innovaatioista on parempia kuin toiset, osan kohdalla tullaan toteamaan, että on opittu ja että tätä mallia ei kannata jatkaa.

Vaikuttavuusarviointi eri tavoin ja eri tasoilla on merkittävä osa oppimista ja uusien mallien luomista myös kansainvälisesti. Vaikuttavuuden nopeimmat ilmenemät ovat määrällisiä muutoksia. Vaikuttavuusarviointia tehdään sekä hankkeen sisällä että siihen erikoistuneissa tutkimuslaitoksissa.

Tutkimusasetelma

Urbaania Kasvua- GSIP Vantaa hankkeessa kasvupakettien vaikutusta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Satunnaistetussa kokeessa yritykset (ja/tai yksilöt) jaetaan satunnaisesti kahteen ryhmään: koe- ja verrokkiryhmään. Näistä vain ensimmäiselle, eli koeryhmän yrityksille, tarjotaan erilaisia ratkaisuja (esim. valmennusta, oppisopimusta, rekrytointia jne.). Koska koe- ja verrokkiryhmät ovat keskimäärin samanlaisia eikä yritysten osallistuminen kokeiluun riipu pelkästään yritysten omasta halukkuudesta (joka voisi olla yhteydessä yrityksen muuhunkin toimintaan ja ominaisuuksiin), voidaan koeasetelman avulla saada luotettavaa tietoa siitä, miten hyvin työpaketeissa tarjotut toimenpiteet oikeastaan toimivat. Tutkimuksessa käytetään kyselyaineistoja ja laajoja rekisteriaineistoja tietolähteinä.