Toimenpidesuositukset: Jatkuva oppiminen pk-yrityksissä edellyttää ennakoivaa alueellista yhteistyötä

Hankkeen toimenpidesuosituksia yhdistää vahva tarve yritysten, kaupunkien ja koulutusorganisaatioiden tiiviimmälle yhteistyölle, sillä yritysten osaamisen kehittäminen edellyttää yhteisten toimintaprosessien luomista. Hankkeessa on huomattu kokeilujen kautta, kuinka yhteistyöllä voidaan muotoilla koulutuspalveluja yritysten tarpeisiin. Samalla palveluilla voidaan sitouttaa yrityksiä osaamisen kehittämiseen, kun tämän työn hyödyt tehdään näkyväksi.