""

Toimenpidesuositukset: Jatkuva oppiminen pk-yrityksissä edellyttää ennakoivaa alueellista yhteistyötä

""

Hankkeen toimenpidesuosituksia yhdistää vahva tarve yritysten, kaupunkien ja koulutusorganisaatioiden tiiviimmälle yhteistyölle, sillä yritysten osaamisen kehittäminen edellyttää yhteisten toimintaprosessien luomista. Hankkeessa on huomattu kokeilujen kautta, kuinka yhteistyöllä voidaan muotoilla koulutuspalveluja yritysten tarpeisiin. Samalla palveluilla voidaan sitouttaa yrityksiä osaamisen kehittämiseen, kun tämän työn hyödyt tehdään näkyväksi.

Hankkeen suosituksena on, että erilaisten yhteistyöverkostojen tunnistaminen ja niiden toiminnan tiivistäminen otetaan yhdeksi Suomen osaamisen kehittämisen kärjeksi. Kaikkien toimijoiden etu on, että siirrytään yhä enemmän kohti jatkuvan oppimisen ekosysteemissä tapahtuvaa osaamisen kehittämistä. Suosittelemme, että päättäjät kansallisella tasolla selvittävät sopivia rahoitusmalleja kokeilujen mahdollistamiseen. Suomen tulee myös edistää aktiivisesti yritysten osaamisen kehittämistä EU-tasolla ja olla aktiivinen myös muussa kansainvälisessä yhteistyössä esim. OECD:n kautta.