Työvoiman rekrytointi ja koulutus –kasvudiili sosiaalisen yritysvastuun asialla

Blogi
Projektipäällikkö Elina Taponen Metropoliasta, kehityspäällikkö Sini Temisevä Laureasta ja projektisuunnittelija Elina Salo Vantaan kaupungilta ovat tyytyväisiä Urbaania kasvua -hankkeen saamaan vastaanottoon yrityksissä.
Projektipäällikkö Elina Taponen Metropoliasta, kehityspäällikkö Sini Temisevä Laureasta ja projektisuunnittelija Elina Salo Vantaan kaupungilta ovat tyytyväisiä Urbaania kasvua -hankkeen saamaan vastaanottoon yrityksissä.

TEKSTI | Anna Groth

Suomen neljänneksi suurimmalla kaupungilla Vantaalla on erikoislaatuinen ongelma: sekä avoimia työpaikkoja että työttömiä työnhakijoita on paljon. Outo yhtälö johtuu siitä, että työvoiman osaaminen ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Tätä haastetta yritetään ratkoa Vantaan UIA-hankkeessa.

Vantaan UIA-hanke on nimeltään Urbaania kasvua ja sen taustalla on huoli siitä, miten ammattirakenteiden muutos vaikuttaa työvoiman ja yritysten edellytyksiin pärjätä tulevaisuudessa. Työn murros lisää osaamisen tarvetta ja pelkän peruskoulun varassa olevat ovat vaarassa syrjäytyä työmarkkinoilta. Erityisen huolestuttava tilanne on Vantaalla, missä alueen työvoimasta 32 prosentilla on matala koulutustaso.

Urbaania kasvua -hankkeella pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten Vantaan työvoiman, sekä työssä olevien että työttömien, osaamistasoa voidaan nostaa ja samalla tukea yritysten kehittymistä ja kasvua. Hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja yrityksille liittyen rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön koulutukseen sekä digitalisaation haltuunottoon. Hankkeen kohderyhmänä ovat vantaalainen työvoima sekä vantaalaiset 20-200 henkeä työllistävät pk-yritykset.  Uuden työvoiman hankinnassa tavoitteena on työllistää työttömiä matalan osaamis- ja koulutustason henkilöitä.  

Urbaania kasvua -hanke jakaantuu kolmeen kasvudiiliin. Niistä ensimmäistä on testattu nyt syksy 2019. Kasvudiili 1 Työvoiman rekrytointi ja koulutus yhdistää uuden työvoiman hankinnan sekä yrityksen kasvua edistävät koulutus- ja valmennuspalvelut. Kohderyhmänä ovat yritykset, joiden kasvun esteenä on uuden työvoiman saanti.

Kaikilta hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen mukaan tulevilta yrityksiltä edellytetään rekrytointitarvetta ja kiinnostusta mahdollisesti myös vaikeasti työllistyvän henkilön rekrytointiin. Sosiaalinen vastuu kiinnostaa monia tämän päivän yrityksiä.

– Olemme kontaktoineet noin 80 yritystä, joista 30 on halunnut tähän mukaan lähteä mukaan. Yrityksissä arvostetaan sitä, että kaupunki tällä tavalla maksutta tukee heitä rekrytoinnissa ja tarjoaa hyviä koulutuspaketteja, kertoo projektisuunnittelija Elina Salo tyytyväisenä.

Työvoimapula on monille yrityksille todellinen kasvun este. Kohtaanto-ongelma konkretisoituu siinä, miten paljon pitkään auki olleita työpaikkoja yrityksissä on.

– Autamme yrityksiä määrittelemään todelliset tarpeensa, ja kertomalla, mitä tukea rekrytointiin on tarjolla. Monessa yrityksessä ei ole tietoa esimerkiksi erilaisista työllistämiseen saatavilla olevista taloudellisista tuista, Salo sanoo.

Yksi mukaan lähteneistä yrityksistä on Tokap Service Oy, vuonna 2009 perustettu pieni perheyritys, joka tarjoaa kunnossapidon palveluja eri teollisuuden alojen yrityksille.

– Olemme kokeilleet kaikenlaisia keinoja, mutta sähköautomaatioasentajia ei vain löydy. Halusimme totta kai kokeilla tätäkin. Vielä ei ole valitettavasti tärpännyt, mutta toivomme parasta. Kaksi työntekijäämme on hyödyntänyt hankkeen kautta tarjottuja koulutuksia, kertoo Tokap Sevice Oy:n toimistovastaava Kati Prähky. Yritysten kasvua tuetaan teemakoulutuksilla, joiden teemat ovat muun muassa viestintä, lean-johtaminen ja asiakasymmärrys, sekä erilaisilla valmennuksilla liittyen esimerkiksi yritysmielikuvaan. Koulutusta tarjotaan yrityksessä niille, jotka sitä tarvitsevat; joko vain johdolle tai vaikka ihan koko henkilöstölle. Koulutukset järjestää Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulut sekä Helsingin seudun kauppakamari.

– Hankkeissa parasta on mahdollisuus kokeilla monenlaisia erilaisia uusia avauksia, osa niistä onnistuu, osa ei. Niistäkin, jotka eivät onnistu, oppii aina jotain, jopa enemmän kuin niistä onnistuneista, Elina Salo muistuttaa.

Urbaania kasvua starttasi vuoden 2019 alussa ja jatkuu syksyyn 2021. Rahoitus tulee Urban Innovation Action (UIA) -rakennerahastosta.