Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennusten avulla tuettiin yritysten vastuullista kasvua. Vaikuttavuutta pyrittiin lisäämään sillä, että valmennukseen osallistui yrityksestä eri työntekijäryhmiä. Valmennuksessa tunnistettiin oman työn merkitys osana yrityksen isompaa tavoitetta, mikä vahvisti käsitystä siitä, miten omalla työllä voidaan vaikuttaa kokonaistavoitteen saavuttamiseen.

Eri osioista koostuva yrityskohtainen valmennuskokonaisuus käynnistyi yritysjohdon kanssa pidettävällä starttitilaisuudella. Siinä sovittiin valmennuskokonaisuuden tavoitteista, mittareista, valmennusteemoista ja muista käytännön asioista. 

Tämän jälkeen oli vuorossa 4 x 90 minuutin ryhmäcoaching -tapaamista johdon valitsemalle henkilöstöryhmälle, joka koostui useimmiten esihenkilöistä, tiiminvetäjistä tai työnjohtajista. Ryhmässä oli lähtökohtaisesti vähintään viisi osallistujaa. Ryhmäcoaching on ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen prosessi, jossa uskotaan, että osallistuja kykenee löytämään ratkaisut haasteisiinsa. Tavoitteet määritellään yhdessä ryhmän, johdon ja yritysvalmentajan yhteistyönä.

Kasvuvalmennuskokonaisuuteen kuului toisena osiona kasvukoulutukset. Nämä puolen päivän mittaiset koulutukset keskittyivät substanssiteemoihin, esimerkiksi viestinnän, esimiestyön ja johtamisen tai teknologian alalta.

Yrityskohtaista tukea haasteisiin

Kohdeyrityksemme saivat sparrausta ja ulkopuolista tukea kohtaamaansa haasteeseen tai tunnistettuun liiketoiminnan kehittämiskohteeseen. Tarpeet kartoitettiin yrityskohtaisesti ja jokaisella yrityksellä oli mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin aiheisiin, joista heille olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Aiemmin keväällä ja kesällä 2020 toteutettu johdon coaching -palvelu oli suunnattu yritysjohdolle, mutta tässä valmennuspalvelu kohdennettiin koskemaan laajemmin yrityksen henkilöstöä, jotta käytännössä työtä tekevät asiantuntijat ovat itse kehittämässä prosesseja ja toimintaa.

Hankkeessa yritysvalmentajana toimiva Marjo Huhtala Metropoliasta toteaa coachingin olevan työnantajalta tärkeä panostus henkilöstöön.

Coaching on palkitsevaa ja samalla haastavaa, koska siinä joutuu hetkeksi pysähtymään ja katsomaan asioita toisin kuin on aiemmin tottunut, mutta ei kuitenkaan liian radikaalisti, vaan turvallisesti omassa työarjessa. Ihmiset alalla kuin alalla arvostavat työnantajansa panostusta koulutukseen ja on hyvä muistaa, että koulutus on lopulta aika harvojen etu. Mitä valmennetumpi ihminen on, sitä paremmin hän onnistuu työssään. Hyvin paljon asiat lähtevät meistä itsestämme. Sama metodi on ollut käytössä useilla eri toimialoilla ja monet kokevat coachingin virkistävänä, antoisana ja stressittömänä tapana kehittää itseään ja omaa työtään.

Yrityskohtaisesti räätälöidyt valmennukset olivat oivallinen keino saada työntekijöitä pysähtymään arjen keskellä ja työstämään yhdessä omaan työhön liittyviä ratkaisuja tiimin kesken. Yhdessä innovointi oli yrityksen tulevaisuuden kannalta kehittävää, koska osallistujat rakensivat yhdessä yritykselle toimivia malleja ja työvälineitä, joista oli välitöntä hyötyä. Henkilöstöä kannustettiin myös oivaltamaan oman yrityksen kehittämiskohteita. Valmentaja pystyi herättelemään muutostarvetta ja sparraamaan muutoksen käynnistämisessä.

Kasvuvalmennukset toteutettiin syksyn 2020 aikana. Mukana oli 27 yritystä, joista osallistui yhteensä 270 työntekijää.

Videot