Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennus alkaa syksyllä 2020. Tavoitteena on antaa yrityksille valmennusta tunnistetun kasvuhaasteen ympärille. Valmennus alkaa johdon työpajalla, jonka jälkeen se laajenee valittuun työntekijäjoukkoon. Teemat kartoitetaan valmennuksen aluksi. Osallistujia voivat olla yrityksen johto, lähiesimiehiä tai asiantuntijatason työntekijöitä. Valmennuksen tavoitteena on tukea yrityksen vastuullista kasvua. Kasvuvalmennuksen rinnalla kulkee osaamista vahvistavat kasvukoulutukset samoista teemoista.

Hankepartnerit testaamassa palvelua

Valmennuspalvelua testattiin hankepartnereiden, Infocaren ja Vantaan tilapalvelujen (Vantti) kanssa. Lyhyet valmennuspilotit sisälsivät ennakko- ja välitehtävät, verkkotapaamiset sekä webinaarit. Materiaalit ja tehtävät olivat käytettävissä verkko-oppimisalustalla. InfoCaren valmennuspilotin teemana oli etäjohtaminen. Valmennus jakaantui kolmeen osaan:

  1. Etäjohtamisen käytännöt
  2. Ajanhallinta ja kalenterin kautta johtaminen
  3. Hyvät työtaidot ja tiimiläistaidot osana omaa johtajuutta.

Tavoitteena oli yhtenäistää etäjohtamiseen liittyviä perusprosesseja ja löytää yhtenäisiä toimintatapoja eri esihenkilöiden kesken.

Vantin valmennuspilotin pääaiheena oli viestintä ja valmennuspilotin otsikoksi tuli ”Meidän Vantti – Viestintä on yhteistyötä”. Valmennuksen keskiössä oli osallistava viestintä sekä sen moninaiset tavat ja työkalut. Erityisesti paneuduttiin sisäisen viestinnän kehittämiseen ja kanaviin. Ennakkotehtävässä kouluttaja pyysi osallistujia miettimään omasta tiimistään tai yksiköstään viestittäviä asioita: onnistumisia, tärkeitä hetkiä, hyödyllisiä vinkkejä tai siitä, minkälainen on vanttilaisten hyvä arkipäivä, kuten sloganinsa kuuluu. Tehtävä valmisteli pohtimaan oman yksikön roolia suhteessa koko suureen, liki tuhat henkilöä työllistävään, organisaatioon.

Webinaarissa tarinoita purettiin Vantin arvojen kautta ja osallistavan viestinnän tavat huomioiden. Osallistava viestintä ja sen moninaiset tavat ja työkalut nousivat ensimmäisen valmennuksen keskiöön. Toisessa webinaarissa keskityttiin Vantin sisäiseen tiedonkulkuun ja sen kanaviin. Aihe valikoitui osallistujien tarpeesta puida sisäistä viestintää, kuulla ehdotuksia sen parantamiseksi sekä saada vinkkejä muualla toimivista prosesseista ja hyvistä viestinnän käytänteistä. Välitehtävän purku oli hedelmällistä hyvien sisäisten käytänteiden jakamista ja osallistujille tuli selväksi, että organisaation sisällä oli monenlaista ja -tasoista viestintää.

Molemmissa piloteissa valmentajat laativat ennakkotehtävän aineiston ja verkkotapaamisten perusteella yritykselle ehdotuksia kehittämistoimenpiteille. Näillä pyrittiin varmistamaan uusien käytänteiden jatkuminen yrityksen arjessa.

Valmennuspalveluja testattiin myös pilottiyrityksissä

Koronan vaikutuksen takia laajensimme valmennusten testausta pk-yrityksiin. Korona oli vaikuttanut partnereihimme, joten tarvitsimme lisää testausjoukkoa, mutta toisaalta halusimme myös palvella pilottiyrityksiämme kriisitilanteessa.

Saadaksemme tietoa yritysten tilanteesta, aloitimme yritysten suoran kontaktoinnin. Meitä kiinnosti palveluiden tarjoamisen kannalta, mitä kohdeyrityksille (noin 350) kuuluu ja miten korona on vaikuttanut heidän liiketoimintaansa.

Koronan vaikutukset näkyivät yrityksissä vaihdelleen. Matkailualan yrityksissä epätietoisuus tulevasta jatkuu edelleen. Toiminnan muutoksia on tehty paljon myös vähittäistavarakaupan puolella.

Ensimmäisen puhelun aikana kartoitimme yritysten halukkuutta lähteä hankkeen palveluihin mukaan ja sovimme mahdollisista jatkotapaamisesta yritysanalyysiä varten. Touko-kesäkuun aikana tavoitimme lähes sata yritystä, joista kolmasosa lähti hankkeen palveluihin mukaan. Keväällä palveluita olivat johdon coaching ja palvelu ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Tavoitteena oli antaa pilottiyrityksillemme uudistumisen ja kasvun eväitä kriisitilanteessa, ja saada hankkeelle tietoa koronakriisin vaikutuksista pk-yrityksissä. Palvelukokonaisuus rakennettiin pala palalta tiiviissä yhteistyössä kahden johdon valmennukseen erikoistuneen yrityksen kanssa. Käytössä oli yhteensä noin kymmenen valmentajan tiimi.

Pilottiyritysten kontaktointi ja haastattelut jatkuvat kesän ja syksyn aikana. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni vantaalainen yritys hankkeen palvelujen pariin. Syksyllä 2020 johdon coaching laajenee kasvuvalmennukseksi ja tarjoaa mahdollisuuden osallistaa yritysten henkilöstöä johtoa laajemmin valmennukseen.

Lisätietoja Kasvuvalmennuksesta:

Marilla Kortesalmi
marilla.kortesalmi@laurea.fi
+358 40 652 6141

Elina Taponen
elina.taponen@metropolia.fi
+358 40 759 8756