Kasvuvalmennus

Kasvuvalmennukset alkavat syksyllä 2020. Tavoitteena on valmentaa yrityksiä tunnistetun kasvuhaasteen ympärillä. Valmennuskokonaisuus alkaa johdon työpajalla, jossa valitaan teema ja tarkennetaan tavoitteet. Sen jälkeen on vuorossa ryhmäcoaching valitulle työntekijäjoukolle. Osallistujat voivat olla lähiesimiehiä tai asiantuntijatason työntekijöitä. Valmennuksen tavoitteena on tukea yrityksen vastuullista kasvua. Kasvuvalmennukset sisältävät osaamista vahvistavia kasvukoulutuksia valituista teemoista, kuten esimiestyöstä ja johtamisesta, viestinnästä, markkinoinnista, myynnin kehittämisestä tai yrityksen strategian sparraamisesta.

Kasvuvalmennus koostuu seuraavista osista:

Lisätietoja Kasvuvalmennuksesta:

Marilla Kortesalmi
marilla.kortesalmi@laurea.fi
+358 40 652 6141

Elina Taponen
elina.taponen@metropolia.fi
+358 40 759 8756