Kasvuvalmennus

Mitä kasvuvalmennukset ovat?

Kasvuvalmennusten tavoitteena on tukea yritysten vastuullista kasvua. Vaikuttavuutta pyritään lisäämään sillä, että valmennukseen osallistuisi eri työntekijäryhmiä organisaatiosta. Valmennuksessa tunnistetaan oman työn merkitys osana yrityksen isompaa tavoitetta, jolloin vahvistuu käsitys, miten omalla työllä voi vaikuttaa kokonaistavoitteen saavuttamiseen.

Eri osioista koostuva valmennuskokonaisuus käynnistyy yritysjohdon kanssa pidettävällä starttitilaisuudella. Sen tavoitteena on sopia valmennuskokonaisuuden tavoitteista, mittareista, valmennusteemoista ja muista käytännön asioista. 

Tämän jälkeen on vuorossa 4 x 90 minuutin ryhmäcoaching -tapaamista johdon valitsemalle henkilöstöryhmälle. Ryhmässä tulee olla vähintään viisi osallistujaa. Ryhmäcoaching on ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen prosessi, jossa uskotaan, että osallistuja kykenee löytämään ratkaisut haasteisiinsa. Tavoitteet määritellään yhdessä ryhmän, johdon ja yritysvalmentajan yhteistyönä.

Kasvuvalmennuksen toinen polku vie kohti kasvukoulutuksia. Nämä puolen päivän mittaiset koulutukset, joita on kaksi kappaletta, keskittyvät substanssiteemoihin, esimerkiksi viestinnän, esimiestyön ja johtamisen tai teknologian alalta. Näihin voi osallistua vielä laajempi joukko henkilöstöä kuin ryhmäcoachingiin. Nämä kasvukoulutukset ovat yrityskohtaisia ja siten tapauskohtaisesti räätälöitävissä.

Yrityskohtaista tukea haasteisiin

Kohdeyrityksemme saavat sparrausta ja ulkopuolista tukea kohtaamaansa haasteeseen tai tunnistettuun liiketoiminnan kehittämiskohteeseen. Tarpeet kartoitetaan yrityskohtaisesti ja jokaisella yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin aiheisiin, joista heille on mahdollisimman paljon hyötyä.

Kasvuvalmennukset mahdollistavat johtoa laajemman henkilöstön osallistamisen valmennuksellisiin palveluihin. Osallistujat voivat olla esihenkilöitä tai asiantuntijoita. Palvelu on yritykselle maksutonta, mutta ajankohdallisesti valmennuspalvelu tulee toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Hanke jatkuu lokakuuhun 2021, mutta kevään tarjonnassa ovat jälleen uudet yrityksille tarjottavat palvelut.

Hankkeessa yritysvalmentajana toimiva Marjo Huhtala Metropoliasta toteaa coachingin olevan työnantajalta tärkeä panostus henkilöstöön.

Coaching on palkitsevaa ja samalla haastavaa, koska siinä joutuu hetkeksi pysähtymään ja katsomaan asioita toisin kuin on aiemmin tottunut, mutta ei kuitenkaan liian radikaalisti, vaan turvallisesti omassa työarjessa. Ihmiset alalla kuin alalla arvostavat työnantajansa panostusta koulutukseen ja on hyvä muistaa, että koulutus on lopulta aika harvojen etu. Mitä valmennetumpi ihminen on, sitä paremmin hän onnistuu työssään. Hyvin paljon asiat lähtevät meistä itsestämme. Sama metodi on ollut käytössä useilla eri toimialoilla ja monet kokevat coachingin virkistävänä, antoisana ja stressittömänä tapana kehittää itseään ja omaa työtään.

Havaintoja kasvuvalmennuksesta

Innovatiivisten, uusien ratkaisujen luominen ei ole aina yksinkertaista. Kun pitää kehittää jotain uutta, mitä ei ole aiemmin ollut olemassa, edellytyksenä on tutusta ja turvallisesta ajattelusta irti päästäminen. Esimerkiksi kasvuvalmennuskokonaisuus on luotu viime kesän ja alkusyksyn aikana, eikä näitä palveluita ole tällaisina kokonaisuuksina aiemmin ollut tarjolla. Tämä on ainutlaatuinen toteutustapa.

Yritykset saavat arvokasta palvelua, joiden toteuttaminen maksuttomasti on hankkeen avulla mahdollista. Maksuttomuuden näkökulma tuo esiin mielenkiintoisia näkökulmia. Normaalisti organisaation ostama koulutus- ja valmennuspalvelu saattaa perustua tunnettuun henkilö- tai asiantuntijabrändiin, jolloin hänen osaamisensa on yrityksen tiedossa. Toisaalta se voi perustua myös siihen, että tiedetään, millä valmennusorganisaatiolla on tarvittavaa osaamista ja mahdollisuus toteuttaa se toivotuilla ehdoilla. Nyt valmentajan valinta tehdään alkukartoituksessa esiin tulleiden teemojen perusteella, eikä yritys voi niinkään vaikuttaa valmentajan valintaan.

Maksuton valmennus saattaa näyttäytyä haastavampana myydä kuin maksullinen. Syynä siihen saattaa olla se, että maksuton palvelu assosioidaan halpaan ja heikkolaatuiseen, eikä välttämättä tiedetä, mitä palveluun kuuluu. Hankkeemme tuottamat palvelut ovat tarkasti suunniteltuja ja kehitettyjä korkealaatuisia palveluita, joita tuottavat oman alansa asiantuntijat.

Ensimmäiset kasvuvalmennukset ovat käynnistyneet

Ensimmäiset kasvuvalmennukset ovat käynnistyneet pk-yrityksissä syyskuun aikana ja jatkuvasti käynnistyy uusia. Olemme olleet kesän ja alkusyksyn aikana olleet yhteydessä hankkeessa mukana oleviin yrityksiin, tehneet yrityskohtaisen kartoituksen osaamisen kehittämisen tarpeista ja esitelleet heille syksyn palveluvalikoiman, joista jokainen yritys on valinnut haluamansa vaihtoehdot. Kasvuvalmennus on yksi näistä palveluista. Kasvuvalmennuksiin on lähtenyt tähän mennessä hyvä määrä yrityksiä, mutta uusiakin mahtuu vielä mukaan. Ole pikaisesti yhteydessä, mikäli yrityksenne haluaa osallistua valmennukseen.

Lisätietoja Kasvuvalmennuksesta:

Marilla Kortesalmi
marilla.kortesalmi@laurea.fi
+358 40 652 6141

Elina Taponen
elina.taponen@metropolia.fi
+358 40 759 8756