Kasvudiilit

Urbaania kasvua -kumppanuusverkosto luo yhteistyönsä aikana kolme erilaista kasvupakettia eli konkreettisia työkalupakkeja, joiden painopisteet liittyvät uusien työntekijöiden rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen sekä digitalisaation haltuunottoon. Kasvupaketit on nimetty Kasvudiilit 1, 2 ja 3. Kasvudiilit pyrikivät ohjaamaan sekä yritysten omien kasvutavoitteiden että yhteiskunnan sosiaalisten tavoitteiden ja intressien yhteensovittamista ja toteuttamista.

Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus

Kasvudiili 1 yhdisti uuden työvoiman hankinnan eli rekrytointipalvelut sekä kasvua edistävät koulutus- ja valmennuspalvelut. Kasvudiili 1 tuki erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

Uuden työvoiman hankinnassa tarkoituksena oli työllistää työttömiä matalan osaamis- ja koulutustason henkilöitä.

Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys

Kasvudiili 2 yhdistää olemassa olevan työvoiman osaamistason kehittämisen ja kasvua edistävät toimenpiteet. Se on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Kasvudiili 3:ssa tuetaan yrityksiä teknologisessa muutoksessa. Yrityksille tarjotaan sparrausta teknologiseen loikkaan ja valmennusta osaamisen kehittämiseen murroksen aikakaudella.

Koulutusta, valmennusta ja rekrytointipalveluja