Kasvudiilit

Urbaania kasvua -kumppanuusverkosto luo yhteistyönsä aikana kolme erilaista kasvupakettia eli konkreettisia työkalupakkeja, joiden painopisteet liittyvät uusien työntekijöiden rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen sekä digitalisaation haltuunottoon. Kasvupaketit on nimetty Kasvudiilit 1, 2 ja 3. Kasvudiilit pyrikivät ohjaamaan sekä yritysten omien kasvutavoitteiden että yhteiskunnan sosiaalisten tavoitteiden ja intressien yhteensovittamista ja toteuttamista.

Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus

Kasvudiili 1 yhdisti uuden työvoiman hankinnan eli rekrytointipalvelut sekä kasvua edistävät koulutus- ja valmennuspalvelut. Kasvudiili 1 tuki erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

Uuden työvoiman hankinnassa tarkoituksena oli työllistää työttömiä matalan osaamis- ja koulutustason henkilöitä.

Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys

Kasvudiili 2 yhdistää olemassa olevan työvoiman osaamistason kehittämisen ja kasvua edistävät toimenpiteet. Se on suunnattu yrityksille, joiden henkilöstön osaamisrakenne on vanhentunut.

Olemassa olevan työvoiman osaamistason nostossa tarkoituksena on huolehtia niiden työntekijöiden tukemisesta, jotka ovat töissä mutta joiden koulutustaso on puutteellinen.

Työntekijöiden koulutustaso voi olla esimerkiksi peruskoulun, kansakoulun tai vanhentuneiden ammatillisten tutkintojen varassa. Kasvua edistävät toimenpiteet ovat samat kuin kasvudiili 1:ssä mutta ne laajentuvat kevään 2020 tehtävän kehittämistyön aikana.

Kasvudiili 3: Yrityskohtaisesti räätälöity kasvuloikka

Kasvudiili 3 on kasvudiileistä kattavin. Kasvudiilissä yritykset saavat ulkopuolisen konsultin käymään läpi yrityksen tarpeet automaatioloikkaa varten sekä olemassa olevien rahoituskanavien kartoittamiseksi.

Mukaan valituille yrityksille järjestetään benchmark-matka tutustumaan joko suomalaiseen tai lähialueelle sijaitsevaan eurooppalaiseen vastaavaan yritykseen. Sosiaalinen ulottuvuus käsittää kasvudiilien 1 ja 2 toimenpiteet mutta lisää myös uusia elementtejä.

Kasvudiili 3:een mahtuu mukaan reilu 20 Vantaalaista yritystä myöhemmin ilmoitettavan hakumenettelyn kautta.

Kehitys aloitetaan syksyllä 2020, ja testaaminen keväällä 2021.

Koulutusta, valmennusta ja rekrytointipalveluja