Kasvudiilit

Urbaania kasvua -kumppanuusverkosto luo yhteistyönsä aikana kolme erilaista kasvudiiliä eli palvelupakettia, joiden painopisteet liittyvät uusien työntekijöiden rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen sekä digitalisaation haltuunottoon. Kasvudiilejä on jatkokehitetty yhdessä partneriyritysten ja sidosryhmien kanssa. Palveluita on testattu ja pilotoitu, saatuja kenttäkokemuksia on käytetty aina seuraavan kasvudiilin kehittämiseen. Kasvudiileillä tuetaan sekä yrityskasvua että sosiaalista vastuullisuutta.

Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus

Kasvudiili 1 yhdisti uuden työvoiman hankinnan eli rekrytointipalvelut sekä kasvua edistävät koulutus- ja valmennuspalvelut. Kasvudiili 1 tuki erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

Uuden työvoiman hankinnassa tarkoituksena oli työllistää työttömiä ja matalan osaamis- ja koulutustason henkilöitä.

Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys

Kasvudiili 2:ssa yhdistettiin olemassa olevan työvoiman osaamistason kehittäminen ja kasvua edistävät toimenpiteet. Kasvudiili oli suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Kasvudiili 3:ssa tuettiin yrityksiä teknologisessa muutoksessa. Yrityksille tarjottiin sparrausta teknologiseen loikkaan ja valmennusta osaamisen kehittämiseen.

Koulutusta, valmennusta ja rekrytointipalveluja