Kasvudiilit

Urbaania kasvua -kumppanuusverkosto luo yhteistyönsä aikana kolme erilaista kasvudiiliä eli palvelupakettia, joiden painopisteet liittyvät uusien työntekijöiden rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön kouluttamiseen sekä digitalisaation haltuunottoon. Kasvudiilejä on jatkokehitetty yhdessä partneriyritysten ja sidosryhmien kanssa. Palveluita on testattu ja pilotoitu, saatuja kenttäkokemuksia on käytetty aina seuraavan kasvudiilin kehittämiseen. Kasvudiileillä tuetaan sekä yrityskasvua että sosiaalista vastuullisuutta.

Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus

Kasvudiili 1 yhdisti uuden työvoiman hankinnan eli rekrytointipalvelut sekä kasvua edistävät koulutus- ja valmennuspalvelut. Kasvudiili 1 tuki erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

Uuden työvoiman hankinnassa tarkoituksena oli työllistää työttömiä ja matalan osaamis- ja koulutustason henkilöitä.

Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys

Kasvudiili 2 yhdistää olemassa olevan työvoiman osaamistason kehittämisen ja kasvua edistävät toimenpiteet. Se on suunnattu yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Kasvudiili 3:ssa tuetaan yrityksiä teknologisessa muutoksessa. Yrityksille tarjotaan sparrausta teknologiseen loikkaan ja valmennusta osaamisen kehittämiseen murroksen aikakaudella.

Koulutusta, valmennusta ja rekrytointipalveluja