PDC

Personal Digital Coach tukee käyttäjän minäkyvykkyyden kehitystä ja osaamisen kehittämisen tavoitteiden saavuttamista. Minäkyvykkyys vaikuttaa kykyyn oppia uusia asioita, minkä vuoksi sitä seurataan PDC:n tekemien minikyselyiden avulla.

  • Sovelluksen tehtävänä on auttaa työntekijää saavuttamaan tavoitteensa. PDC lähettää tukea ja apua tarjoavia viestejä.
  • Kokeilujen käyttöympäristöt:
    1. Omavalintainen osaamisen kehittämisen tavoitteen tuki (vuodenvaihde 2020–2021)
    2. Perehdytyksen tuki (kevät 2021)
    3. Oppisopimuksen tuki (syksy 2021)
  • Sovellus lähettää työntöviestejä puhelimeen ja pyytää työntekijää arvioimaan minikyselyillä, millaiseksi hän kokee kykynsä saavuttaa tavoite.
  • Lisäksi kokeiluissa on ollut käyttöympäristöön liittyvä kysymys tavoitteen hyödyistä tai sen saavuttamista haittaavista asioista.

Vastauksen perusteella sovellus tarjoaa neuvoja ja opastusta, joiden tavoitteena on auttaa työntekijää kohti tavoitetta.

PDC:n kehityksen ensimmäinen kokeilu tehtiin hankepalvelu Boost -valmennuksen osallistujille ja hankkeen työntekijöille. Ensimmäiseltä kierrokselta opittiin, että tavoitteen asettamista tulee tarkentaa ja helpottaa esimerkiksi tarjoamalla tavoite valmiina tiettyyn ympäristöön sidottuna. Lisäksi sovelluksen tarjoamia neuvoja haluttiin kehittää hyödyllisempään suuntaan, mikä tuli mahdolliseksi käyttöympäristöä rajaamalla.

Toisella kierroksella käyttöympäristö rajattiin koskemaan uusien työntekijöiden perehdytysprosessia. Tuolloin tavoitteena oli uusien työtehtävien oppiminen eli perehdytyksen onnistuminen. Testiryhmänä oli FinnairCargon perehdytyksen käyneet työntekijät. Kokeilusta opittiin, että työntekijät kaipasivat apua enemmän suoraan ihmiseltä. Toisaalta perehdytysprosessia kehittävien tietojen keräämisessä ja keskustelun avaamisessa sovelluksesta oli hyötyä.

Kolmannessa kokeilussa tuettiin oppisopimuskoulutettavia. Tarkoituksena oli tarjota tukea vertaisten keskusteluryhmillä sekä välittämällä sähköposteja henkilöille, jotka voivat auttaa haasteissa. Testiryhmänä oli Vantin oppisopimuskoulutettavat.

Kokeilualustana toimi DataRangers Oy:n Louhin.

Lisätietoja: Hankeasiantuntija Sini Maunula, sini.maunula@laurea.fi +358 46 9227172


Lue lisää kehitystyöstä ja tuloksista: