Chatbot

Chatbotin tausta-ajatus juontaa juurensa Sparria teknoloikkaan -palvelusta. Palvelun pilotoinnissa huomattiin, että pk-yritysten teknologisissa muutosprojekteissa on kasvavaa tuen tarvetta.

Tarpeen innoittamana kokeilemme, voidaanko bottiteknologiaa hyödyntää pk-yritysten tukena. Voiko keskustelubotin kanssa sparrailu auttaa hahmottaman muutosprojektin rajoja tai prioriteetteja? Voiko chatbottiin liitetty kalenterivaraus helpottaa oikeanlaisen avun äärelle ohjautumista?

Chatbotin kehitystyö on suunnitteluvaiheessa, joten kaikki muutokset ovat mahdollisia. Parhaillaan tarkennamme suunnitelmaa.

Etsimme kumppaneita kokeiluun yrityspalveluiden tarjoajista ja potentiaalisista chatbotin käyttäjistä. Olethan yhteydessä, mikäli kokeilu herättää kiinnostusta.

 

Lisätietoja: Lotta Alajoki lotta.alajoki@vantaa.fi