Osaamisella kasvuun! -valmennus

Tiedätkö, millaista osaamista yrityksessänne on? Onko teillä osaamisen kehittämisen suunnitelma? Valmennuksessa pääsette kehittämään omaa osaamisen johtamisen mallia ja tunnistamaan henkilöstölle sopivat osaamisen kehittämisen menetelmät. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat merkityksellisiä tekijöitä yrityksen kasvussa.

Tavoitteet

Osaamisella kasvuun! -valmennusten tavoitteena on saada uusia ideoita ja toimintamalleja osaamisen johtamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, parantaa kasvun edellytyksiä sekä motivoida henkilöstöä osallistumaan yrityksenne tarpeisiin sopivaan työelämälähtöiseen oppimiseen. Valmennukset suunnitellaan, painotetaan ja toteutetaan eri henkilöstöryhmille yrityksenne koon ja tarpeen mukaan. Valmennusta voi hyödyntää erilaisissa muutostilanteissa, kuten strategian käytäntöön viemisessä, organisaatiomuutoksissa, teknologian käyttöönotossa tai silloin, kun henkilöstömäärä kasvaa tai laskee.

Osaamisen tunnistamisella, kehittämisellä ja johtamisella vahvistetaan yrityksen ja työntekijöiden resilienssiä eli uudistumis- ja selviytymiskykyä. Muuttuvassa työympäristössä on otettava nopeasti haltuun uusia toimintatapoja. Se edellyttää sekä kykyä oppia uutta, että vanhojen ajattelumallien poisoppimista.

Sisältö

Osaamisella kasvuun! -valmennus auttaa yritystänne rakentamaan uusia toimintamalleja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Valmennus sisältää osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen teemoja, joita voidaan painottaa yrityskohtaisesti ja kohderyhmän mukaan. Teemoja ovat mm.:

  • Osaamisen johtaminen – mitä se on ja miksi sitä tarvitaan?
  • Miten tunnistamme tulevaisuuden osaamistarpeita omalla toimialalla?
  • Kuinka voimme kehittää osaamista työpaikalla – mitä menetelmiä siihen on?
  • Millaisia oppimista tukevia käytäntöjä voimme rakentaa työpaikalle?
  • Miten hyödynnämme omassa yrityksessämme jo olevan potentiaalin?
  • Miten hyödynnän kehitys-/onnistumiskeskusteluja?
  • Kuinka tunnistan omat vahvuuteni ja hyödynnän niitä?
  • Kuinka kehitän tavoitteellisesti osaamistani?
  • Miten rakennan osaamisen kehittämissuunnitelman?

Toteutus ja ajankohta

Valmennuskokonaisuus rakentuu startista, valmennustapaamisista (verkossa) ja loppukeskustelusta. Valmennustapaamisia on yrityksenne tarpeen mukaan enintään neljä kertaa, yhteensä enintään kahdeksan tuntia.  Kahdeksan tunnin valmennuskokonaisuuteen voi sisältyä myös osaamisen kehittämisen teemalla rakennettu virtuaalinen pakohuonepeli (n. 2 h), joka innostaa henkilöstöä pohtimaan yhteisesti työyhteisön vahvuuksia ja osaamisen kehittämistä. Valmennusta tarjotaan ajalla 1.2.-14.5.2021.

Valmennuksen prosessikuvaus startista loppukeskusteluun.

Tulokset

Valmennuksen aikana yrityksenne tuottaa yritystasoisen tai työntekijäkohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman, osaamisen kehittämisen keinovalikoiman tai keskittyy henkilöstön kehittymisvalmiuksien vahvistamiseen. Valmennuksen lisäksi saatte myös ohjausta muiden koulutuspalveluiden valintaan.