Osaamisella kasvuun! -valmennus

Tiedättekö, millaista osaamista työntekijöillä on, ja miten sitä voisi parhaalla tavalla hyödyntää yrityksen toiminnassa? Valmennuksessa yritykset pääsivät kehittämään osaamisen johtamisen toimintatapoja ja löysivät sopivia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Osaava henkilöstö on avain yrityksen menestykseen, joten yritys tarvitsee suunnitelman, miten osaamista tunnistetaan ja kehitetään.

Tavoitteet

 • lisätä ymmärrystä, miten ja miksi osaamista ja oppimista pitää johtaa
 • tunnistaa, millaista osaamista tarvitsette yrityksessänne nyt ja tulevaisuudessa
 • kehittää yrityksenne tarpeen mukaan esimerkiksi perehdytystä, rekrytointia tai kehityskeskusteluita
 • luoda yhdessä henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma
 • löytää yrityksellenne sopivat osaamisen kehittämisen menetelmät
 • luoda käytäntöjä henkilöstön jatkuvalle oppimiselle

Sisältö

Valmennuksen aikana yritykset rakensivat yhdessä valmentajan kanssa uusia toimintamalleja henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja oppimiseen yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö räätälöitiin osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen teemoista, jotka valittiin yrityskohtaisesti kohderyhmän mukaan. Valmennusta voitiin hyödyntää esimerkiksi muutostilanteissa, joissa on tarpeen kehittää työyhteisön osaamista.

Teemat

 • Osaamisen johtaminen – mitä se on ja miksi sitä tarvitaan?
 • Miten tunnistamme tulevaisuuden osaamistarpeita omalla toimialalla?
 • Kuinka voimme kehittää osaamista työpaikalla – mitä menetelmiä
  siihen on?
 • Millaisia oppimista tukevia käytäntöjä voimme rakentaa työpaikalle?
 • Miten hyödynnämme omassa yrityksessämme jo olevan potentiaalin?
 • Miten hyödynnän kehitys-/onnistumiskeskusteluja?
 • Kuinka tunnistan omat vahvuuteni ja hyödynnän niitä?
 • Kuinka kehitän tavoitteellisesti osaamistani?
 • Miten rakennan osaamisen kehittämissuunnitelman?

Toteutus ja ajankohta

Valmennuskokonaisuus rakentui startista, valmennustapaamisista (verkossa) ja loppukeskustelusta. Verkkotapaamisia oli enintään neljä kertaa, joiden kokonaisajallinen kesto oli enintään kahdeksan tuntia.

Kokonaisuuteen oli mahdollista sisällyttää virtuaalinen pakohuonepeli (2 tuntia), joka innosti henkilöstöä pohtimaan yhteisesti työyhteisön vahvuuksia ja osaamisen kehittämistä. Valmennukset suunniteltiin, painotettiin ja toteutettiin eri henkilöstöryhmille yrityksen koon ja tarpeen mukaan. Valmennusta oli tarjolla ajalla 1.2. – 14.5.2021.

Valmennuksen prosessikuvaus startista loppukeskusteluun.

Valmennuksen jälkeen

 • osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintamalleja on kehitetty
 • tulevaisuuden osaamistarpeet on tunnistettu
 • osaamisen kehittämisen suunnitelmat on aloitettu
 • osaamisen kehittämisen menetelmiä on tunnistettu
 • henkilöstön jatkuvan oppimisen kulttuuria on vahvistettu

Valmennuksen lisäksi yritykset saivat myös ohjausta muiden koulutuspalveluiden valintaan.

Julkaisut