Kasvuklinikka

Sanoista tekoihin! Investointitarinat kasvuun ja kehitykseen

28.4.2021 klo 9.00-11.00
Verkkotapahtuma

Tapahtuma inspiroi teknologisen kasvuloikan mahdollisuuksista, motivoi pääpuhuja Taneli Tikan digitalisaatio- ja robotisaatioaiheista ja antoi mahdollisuuden benchmarkata muiden yritysten kokemuksia läpiviedyistä kasvuloikista ja osaamisen kehittämisen prosesseista.

Kasvuklinikka oli tarkoitettu hankkeen kohderyhmäyrityksille. Kasvuklinikan tavoitteena oli kannustaa teknologiseen muutokseen ja innostaa yritysjohtoa, esimiehiä ja työntekijöitä uudistamaan osaamista ja oppimaan uutta. Osallistuminen kasvuklinikalle oli yrityksille myös loistava mahdollisuus verkostoitua.

Tapahtuman yrityspuhujat

Case Pihlajalinna
Elina Heliö, Pihlajalinna Oyj

”Esityksessäni kerron sote-alan muutosajureista ja niiden vaikutuksesta henkilöstön ja organisaation osaamiseen. Keskittyn esityksessäni erityisesti henkilöstön digitaitoihin ja niiden kehittämiseen.”

Miten kehittää uutta teknologiaa ja liiketoimintaa pienin resurssein kilpaillulla alalla? Case lehtivihannekset
Jaakko Lehtonen, Little Garden Oy

”Yrityksemme on syntynyt halusta edistää reilua, kannattavaa ja ympäristöystävällistä ruoantuotantoa. Lähivuosien tavoitteenamme on kasvaa merkittäväksi ympäristöystävällisen, laadukkaan, kohtuuhintaisen ja turvallisen lähiruoan tuottajaksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.”

Postilaisten opissa Vantaalla
Sanna Hännikkälä, Posti Oyj

Perinteinen postinjakelu on käännekohdassa juuri nyt ja lähivuosina; millaista on tulevaisuuden työ Postissa ja miten toteutamme muutoksia vastuullisesti.

Tukkukauppiaasta palvelupartneriksi – osaamisen muuttuvat vaatimukset
Päiviö Vuolle, Starline Valves Oy ja Juha Leskinen, Laurea ammattikorkeakoulu

”Keskustelemme perinteisen maahantuonnin ja tukkukaupan murrosta, miten se on muuttanut alan osaamisvaatimuksia eri tehtävissä, ja minkälaisia teknisiä, sekä menetelmällisiä uudistuksia yrityksessä on otettu käyttöön.”

Tapahtuman ohjelma

Sivun pääkuva: Tomi Parkkonen