Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat
-podcast

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat on kahdeksan podcastin sarja, jossa murretaan osaamisen kehittämiseen liittyviä myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista.

Jaksot

MYYTTI: En ehdi miettiä työntekijöiden osaamisen kehittämistä” – esimiesten kootut selitykset

Jaksossa osaamisen kehittämistä lähestytään erityisesti yritysten ja esimiesten näkökulmasta. Jaksossa keskustellaan siitä, miksi kouluttamista ei useinkaan nähdä ajankohtaisena ja operatiivinen kiire ajaa koulutustarpeen yli. Lisäksi pohditaan, onko osaamisen kehittäminen irrallista liiketoiminnasta.

Keskustelemassa ovat hankeasiantuntija Juha Leskinen ja toimitusjohtaja Heikki Havusela Oy Elfving Ab:stä.

Toimitustyö: Laurea Journalin toimituskunta


MYYTTI: Koulutus ei takaa työtä

Mitä pitää opiskella, jotta saa töitä ja selviääkö nykyään työuran läpi yhdellä tutkinnolla? Jaksossa keskustellaan muun muassa työelämän murroksesta, koulutuksen merkityksen muuttumisesta ja siitä, kannattaako tohtorin hattua tavoitella.

Keskustelemassa ovat hankeasiantuntija Mira Rajalakso sekä vieraat Mariliinu Ahlström Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista ja Hanna Virtanen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta (Etla).


MYYTTI: Tutkinto on ajan tuhlausta ja koulutus ylimääräinen kustannus

Jaksossa tarkastellaan osaamisen kehittämistä niin työntekijän, yritysten kuin koulutusorganisaatioiden näkökulmista: Mitä oman osaamisen kehittäminen vaatii työntekijältä ja mitä hyötyä siitä on yksilölle? Muutokset työelämässä ovat nopeita, täydennyskoulutustarpeet muuttuvat nopeasti. Mitä etuja oppimisen ekosysteemistä olisi siinä?

Jaksossa ovat keskustelemassa hankkeen projektipäällikkö Marilla Kortesalmi Laureasta sekä Tapio Huttula Sitrasta.

Toimitustyö: Laurea Journalin toimituskunta


MYYTTI: Digitalisaatio hävittää työpaikkoja

Miten digitalisaatio vaikuttaa työpaikkojen määrään ja työn sisältöihin? Miten yritysten ja työntekijöiden tulisi reagoida ja varautua digitalisaation tuomiin muutoksiin?

Muun muassa näistä kysymyksistä ovat tässä jaksossa keskustelemassa hankkeen asiantuntijat yliopettaja Erkki Räsänen Metropolia Ammattikorkeakoulusta sekä lehtori Jyrki Innanen ja projektityöntekijä Anniina Honkonen Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Toimitustyö: Laurea Journalin toimituskunta


MYYTTI: Oppiminen on formaalia

Tapahtuuko oppiminen ja osaamisen kehittäminen aina luokkahuoneessa ja onko sen oltava tylsää pänttäämistä? Jaksossa keskustellaan erilaisista osaamisen kehittämisen keinoista sekä muun muassa pakopeleistä oppimisen välineinä. Lisäksi pohditaan sitä, miten osaamisen kehittäminen vaikuttaa työntekijäkokemukseen.

Jaksossa ovat keskusteemassa hankkeen yritysvalmentaja ja yrittäjä Elvira Vainio sekä vieraana Miikka Huhta, joka vastaa konsulttitoimisto Milttonilla työnantajabrändiin ja työntekijäkokemukseen liittyvistä palveluista.


MYYTTI: Koulutus on pitkäkestoista ja johdettava tutkintoon

Pitkille tutkintoon tähtääville koulutuksille on paikkansa, mutta työpaikoilla tarvitaan myös toisenlaisia koulutus- ja oppimismahdollisuuksia. Jaksossa keskustellaan mikro-oppimisesta ja pohditaan, milloin ja miksi koulutuksen ei tarvitse johtaa tutkintoon sekä miten digiajassa voidaan löytää täsmäslotteja henkilöstön koulutukseen.

Jaksossa ovat keskustelemassa hankkeen yritysvalmentajat Marjo Huhtala ja Heli Tuulenmäki sekä vieraana osaamisen ja johtamisen kehittäjä Marja Viluksela.


MYYTTI: Yksi johtamistyyli tepsii koko henkilöstöön – karjumalla paras?

Ekstrovertit varastavat palavereissa areenan ja introvertit etsivät piilopaikkaa. Milleniaalit vetävät säkkituoleissa kaljaa ja puuhaavat omiaan neuvoja kysymättä. Tätäkö se nykyajan työelämä on? Miten johtaja pärjää sirkuksen keskellä? Jaksossa keskustellaan erilaisten ihmisten johtamisesta ja pohditaan, mitä haasteita erilaiset työntekijät, erilaiset johtajat ja erilaiset tilanteet, kuten etätyö, aiheuttavat johtamiselle. Miten johtajan kannattaa erilaisuus huomioida, jotta saisi alaisensa loistamaan?

Jaksossa on keskustelemassa hanketyöntekijä Sini Maunula sekä vieraana Otaverkko Oy:n varatoimitusjohtaja ja yksi Johtajat ilman rajoja -blogin kirjoittajista Lenni Laukkanen.

Toimitustyö: Laurea Journalin toimituskunta


MYYTTI: Ammattiosaaminen on työntekijän tärkein ominaisuus

Jaksossa pohditaan, miksi pelkkä ammattiosaaminen ei työelämässä riitä. Lisäksi tarvitaan muun muassa työelämätaitoja eli sellaisia yleistaitoja, kuten vuorovaikutustaidot, asennetaidot, luovuus, itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot.

Jaksossa on keskustelemassa hankkeen yritysvalmentaja ja yrittäjä Elvira Vainio sekä vieraana hankkeen yritysvalmentaja ja tietokirjailija Marjo Huhtala.

Mitkä ovat Elviran ja Marjon mielestä tärkeimmät työelämätaidot tulevaisuudessa ja miksi? – se selviää kuuntelemalla!