Keskustelupaperi

Vanhenevan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan on taattava sen rahoitus talouskasvulla. Talouskasvu syntyy yritysten kilpailukyvyn nostolla. Kilpailukyky taataan osaavalla ja tuottavalla työpanoksella, joka syntyy mahdollisimman suurella määrällä työikäisiä. Jatkuvasti oppiva työvoima tarkoittaa vahvaa ja modernia osaamista, jolla yritysten kilpailukyky säilyy. Uudistuvan osaamisen avulla keksitään, kehitetään ja innovoidaan – hyödynnetään tehokkaasti jo opittua ja luodaan uutta – ja ennen kaikkea pidetään etumatkaa kilpailijoihin erityisesti kansainvälisillä foorumeilla.

Tutkija Mikko Kesän keskustelupaperi sukeltaa jatkuvan oppimisen yhteiskunnalliseen ja yksilötasoiseen problematiikkaan nivoen sen hankkeen punaiseen lankaan.