Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Ajanjakso: 1/2021- 6/2021

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kolmannessa kasvudiilissä tuetaan yrityksiä teknologisessa murroksessa.

Teknologinen murros on läsnä tänä päivänä kaikessa yritystoiminnassa. Hankkeen tarjoamissa asiantuntijapalveluissa voidaan pureutua yrityksen ajankohtaisen teknologisen muutosprojektin edistämiseen. Osaamisella kasvuun -valmennukset ovat loistava mahdollisuus pohjustaa tulevia muutoksia. Hankkeessa työskentelevät huippuasiantuntijat ja ulkopuoliset konsultit takaavat yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn avun. Kasvudiili 3:n palvelut ovat tarjolla kaikille hankkeen pilottiyrityksille.

Palvelut

1. Sparria teknoloikkaan

Sparrissa yritys saa käyttöönsä asiantuntijatiimin, joka sparraa keskeisen kehityshankkeen määrittelyssä ja edistämisessä yhdessä sovitun loikka-asteen mukaisesti. Teknoloikan lähtökohtana voi olla jo aiemmin yrityksessä tunnistettu tarve tai se voi olla vielä jäsentymätön ajatus. Loikan koolla ei ole väliä, vaan se mitoitetaan yrityksen tarpeen ja loikkauskyvyn mukaan.

2. Osaamisella kasvuun! -valmennus

Valmennus sisältää osaamisen johtamisen ja kehittämisen valmennuksen, joka voidaan suunnata räätälöiden yrityksen eri henkilöstöryhmille. Valmennuksilla yritykset saavat uusia ideoita ja toimintamalleja osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi valmennus motivoi henkilöstön jatkuvan oppimisen tukemiseen.

3. Kasvuklinikka – Sanoista tekoihin! Investointitarinat kasvuun ja kehitykseen

28.4.2021 järjestettävä Kasvuklinikka – tapahtuma inspiroi teknologisen kasvuloikan mahdollisuuksista, motivoi pääpuhuja Taneli Tikan digitalisaatio- ja robotisaatioaiheista, antaa mahdollisuuden benchmarkata muiden yritysten kokemuksia läpiviedyistä kasvuloikista ja osaamisen kehittämisen prosesseista.

4. Oman osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen tarjoaa tietoa työssäkäyvälle aikuisoppijalle ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulutuksesta. Palveluun kuuluu myös verkkokoulutuksia Kauppakamarin KoulutusOnlinen kurssitarjonnasta ja verkkovalmennusta muutosviestinnästä. Kaikki palvelut ovat verkkototeutuksia joihin ilmoittautuneet pääsevät osallistumaan erikseen lähetettävän linkin kautta.

Diilin tausta

Kasvudiili 3:n palvelukokonaisuutta on kehitetty ja pilotoitu syksyn 2020 aikana hankkeen kolmen partneriyrityksen: Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, InfoCare Oy ja Solteq Oyj kanssa. Näistä piloteista saatujen kokemusten avulla muotoiltua palvelukokonaisuutta testataan keväällä 2021 pk-yritysten kanssa.

Lisätietoja Kasvudiili 3:n palveluista:
Elina Salo
elina.salo2@vantaa.fi
+358 43 826 9284