Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Ajanjakso: 1/2021- 6/2021

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kolmannessa kasvudiilissä tuettiin yrityksiä teknologisessa murroksessa.

Teknologinen murros on läsnä tänä päivänä kaikessa yritystoiminnassa. Hankkeen tarjoamissa asiantuntijapalveluissa pureuduttiin yrityksen ajankohtaisen teknologisen muutosprojektin edistämiseen. Osaamisella kasvuun -valmennukset olivat loistava mahdollisuus pohjustaa tulevia muutoksia. Hankkeessa työskentelevät huippuasiantuntijat ja ulkopuoliset konsultit takasivat yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn avun. Kasvudiili 3:n palvelut olivat tarjolla kaikille hankkeen pilottiyrityksille.

Palvelut

1. Sparria teknoloikkaan

Sparrissa yritys sai käyttöönsä asiantuntijatiimin, joka sparrasi keskeisen kehityshankkeen määrittelyssä ja edistämisessä yhdessä sovitun loikka-asteen mukaisesti. Teknoloikan lähtökohtana oli jo aiemmin yrityksessä tunnistettu tarve tai vielä jäsentymätön ajatus. Loikan koolla ei ollut väliä, vaan se mitoitettiin yrityksen tarpeen ja loikkauskyvyn mukaan.

2. Osaamisella kasvuun! -valmennus

Valmennus sisälsi osaamisen johtamisen ja kehittämisen valmennuksen, joka suunnattiin räätälöiden yrityksen eri henkilöstöryhmille. Valmennuksilla yritykset saivat uusia ideoita ja toimintamalleja osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi valmennus motivoi henkilöstön jatkuvan oppimisen tukemiseen.

3. Kasvuklinikka – Sanoista tekoihin! Investointitarinat kasvuun ja kehitykseen

28.4.2021 järjestetty Kasvuklinikka-tapahtuma inspiroi kuulijoita teknologisen kasvuloikan mahdollisuuksista mm. pääpuhuja Taneli Tikan digitalisaatio- ja robotisaatioaiheilla sekä tarjosi mahdollisuuden benchmarkata muiden yritysten kokemuksia läpiviedyistä kasvuloikista ja osaamisen kehittämisen prosesseista.

4. Oman osaamisen kehittäminen

Oman osaamisen kehittäminen tarjosi tietoa työssäkäyvälle aikuisoppijalle ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeakoulun tarjoamista täydennyskoulutusvaihtoehdoista. Palveluun kuului myös Kauppakamarin KoulutusOnlinen kurssitarjonta ja verkon kautta toteutettu koulutus muutosviestinnästä. Kaikki palvelut olivat verkkototeutuksia, joihin ilmoittautuneet pääsivät osallistumaan erikseen lähetettävän linkin kautta.

Diilin tausta

Kasvudiili 3:n palvelukokonaisuus kehitettiin ja pilotoitiin syksyn 2020 aikana hankkeen kolmen partneriyrityksen: Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, InfoCare Oy ja Solteq Oyj kanssa. Näistä piloteista saatujen kokemusten avulla muotoiltua palvelukokonaisuutta testattiin keväällä 2021 pk-yritysten kanssa.