Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen

Ajanjakso: 1/2021- 6/2021

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kolmannessa kasvudiilissä tuetaan yrityksiä teknologisessa murroksessa.

Teknologinen murros on läsnä tänä päivänä kaikessa yritystoiminnassa. Hankkeen tarjoamissa asiantuntijapalveluissa voidaan pureutua yrityksen ajankohtaisen teknologisen muutosprojektin edistämiseen. Osaamisella kasvuun -valmennukset ovat loistava mahdollisuus pohjustaa tulevia muutoksia. Hankkeessa työskentelevät huippuasiantuntijat ja ulkopuoliset konsultit takaavat yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn avun.

Kasvuloikan tueksi tarjolla olevat palvelut

1. Sparria teknoloikkaan

Ensimmäisessä palveluvaihtoehdossa yritys saa käyttöönsä asiantuntijatiimin, joka auttaa casen määrittelyssä ja edistämisessä yhdessä sovitun loikka-asteen mukaisesti. teknoloikka voi olla jo aiemmin yrityksessä tunnistettu tarve tai se voi olla vielä jäsentymätön ajatus. Loikan koolla ei ole väliä, vaan se mitoitetaan yrityksen tarpeen ja loikkauskyvyn mukaan.

2. Osaamisella kasvuun! -valmennus

Toinen palveluvaihtoehto sisältää osaamisen johtamisen ja kehittämisen valmennuksen, joka voidaan suunnata räätälöiden yrityksen eri henkilöstöryhmille. Valmennuksilla yritykset saavat uusia ideoita ja toimintamalleja osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi valmennus motivoi henkilöstön jatkuvan oppimisen tukemiseen.

3. Kasvuklinikka

Kolmantena palveluvalikossa on 28.4.2021 järjestettävä Kasvuklinikka – tapahtuma. Kasvuklinikka inspiroi teknologisen kasvuloikan mahdollisuuksista, motivoi key note puhuja Taneli Tikan digitalisaatio- ja robotisaatioaiheista, antaa mahdollisuuden benchmarkata muiden yritysten kokemuksia läpiviedyistä kasvuloikista ja osaamisen kehittämisen prosesseista.

Pilotointi

Kasvudiili 3:n palvelukokonaisuutta on kehitetty ja pilotoitu syksyn 2020 aikana hankkeen kolmen partneriyrityksen: Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, InfoCare Oy ja Solteq Oyj kanssa. Näistä piloteista saatujen kokemusten avulla muotoiltua palvelukokonaisuutta testataan keväällä 2021 pk-yritysten kanssa.


Lisätietoja Kasvudiili 3:n palveluista:
Elina Salo
elina.salo2@vantaa.fi
+358 43 826 9284