Julkaisut

Onko suomalaisen työelämän monimuotoisuudessa onnistuttu?

Suomalainen työelämä on ollut matkalla kohti monimuotoisempaa versiota jo pitkään. Kaikkien työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu erilaisuudesta, iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta huolimatta on ollut tärkeä tavoite, jossa työelämässä on osin onnistuttu. Erityisesti eri henkilöstöryhmien sekä naisten ja miesten välinen yhdenvertainen kohtelu on ottanut askelia parempaan suuntaan.

Kokemusasiantuntija kirjoittaa: Jatko-opiskelijaksi 58-vuotiaana – varteenotettava vaihtoehto kun työt loppuvat

Mitä tehdä, kun työkokemusta on karttunut, osaamiset kaipaavat kehittämistä ja pitäisi löytää uusi työpaikka? Lapset ovat lentäneet pesästä ja energiaa vielä riittää. Nämä voisivat olla hyviä syitä aloittaa jatko-opinnot. Kysyn itseltäni, miten pärjään nuorten seassa? Miten nykyaikainen opetus toimii ikääntyneelle tutkinto-opiskelijalle?

Edetä vai jäätyä – työttömyysuhan alla 55-vuotiaana

Monenlaiset vaihtoehdot pyörivät mielessä, kun yli 55-vuotiaana huomaat kaipaavasi lisäosaamista ja ehkä uutta työpaikkaa. Minkälaisia ratkaisuja ihmiset tekevät tai ovat pakotettuja tekemään? Kirjoittaja esittää tässä oman vaihtoehtonsa, hieman tilastotietoa, ja pohtii, miten asioita voisi tehdä ja ajatella paremmin.

Optima Real Estate Services – maintenance solutions in a flexible and high-quality manner

In Optima Real Estate Services, operations were organized, expertise was put to maximum use, sales methods were reviewed, and goals were set even higher. A boost was received for the reforms from the sales coaching package and coaching services provided by the Urban Growth Vantaa project.

Luottamus ja vuorovaikutus työhyvinvoinnissa

Vuorovaikutus on havaittavissa ja näkyvissä puheen, sanojen käytön, hiljaisuuden, ilmeiden ja eleiden, asentojen, äänenkäytön sekä tilaan asettumisen kautta. Havaitaan ja kuunnellaan ympäristön ja osapuolen sanatonta viestintää. Nämä erilaiset vuorovaikutuksen osa-alueet korostuvat esimies-alaissuhteissa ja kollegoiden välisessä toiminnassa sekä pientiimeissä.

The need for skilled workforce has not disappeared

The Covid-19 pandemic has influenced greatly on companies across the world and Finland is not an exception. A survey made by the Helsinki Region Chamber of Commerce in 2019 showed that the lack of skilled workforce is acute, and a substantial amount of companies also considered it as an obstacle to business growth.

Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu

Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu kertoo yhteiskehittämishankkeen laaja-alaisuudesta. Julkaisu sisältää 18 hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia hankkeen eri aihepiireistä ja toteutuksesta. julkaisu tuo samalla esiin hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kokemuksia työskentelystään hankkeessa. Toivomme että lukijalle välittyy tekstien kautta hankkeen monipuolisuus ja kannustinmallin rakentumiseen liittyvä viitekehys.

Pesäpallolla ja yritysviestinnällä on yllättävän paljon yhteistä

Pesäpallo on strategiapeli, jossa menestymisen edellytys on, että kaikki joukkueen jäsenet tietävät ja muistavat sovitun suunnitelman pelin jokaisella sekunnilla. Aivan kuten menestyvän yrityksen taustalla on strategia, sovittu etenemissuunnitelma ja suunta, jonka tulisi olla tuttu talon jokaiselle työntekijälle asiakaspalvelijasta tai varastomiehestä talouspäällikköön ja myyntijohtajaan.

Työn murroksen myytit ja datan tarjoamat realiteetit

Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat nopeasti. Mikään työpaikka ei ole turvassa, kun robotisaatio ja automatisaatio korvaa. Vai onko näin? Onko työmarkkinoiden muutoksessa nyt jotain poikkeuksellista? Tuskinpa vaan. Olemme alla pureskelleet näitä väittämiä tilastojen ja tutkimuksen valossa. Näitä myyttejä käytiin läpi myös Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen verkkoaamukahveilla 10.11.2020.