Julkaisut

Continuous learning challenges the working adult – how to provide organizational support?

TEXT Laura Erkkilä, Annu-Riina Lamberg and Marilla Kortesalmi Continuous learning is on the agenda of society, but the individual’s perspective is overlooked Working life and its competence requirements are changing rapidly in Finland. The main factors of change include globalisation, technological change and age structure. New work emerges in sectors marked by high competence requirements, […]

Osaamisen johtamisella kasvuun

Urbaania kasvua Vantaa -hankeen kevään 2021 yhtenä palveluna toteutettiin vantaalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille osaamisen johtamisen ja osaamisen kehittämisen valmennusohjelma ”Osaamisella kasvuun!” (OSKA). Valmennusohjelman rakentaminen aloitettiin hankkeessa vuonna 2020 vastamaan teknologisen murroksen aiheuttamiin haasteisiin yrityksissä ja sitä kehitettiin ensin partneriyritysten kanssa.

Mitä kasvuvalmennuksissa saavutettiin ja opittiin?

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa toteutettiin syksyn ja talven 2020-2021 aikana, osana Kasvudiili 2:ta sarja valmennuksia vantaalaisten pk-yritysten tarpeisiin. Niiden sisältö oli suunniteltu yrityksen näkökulmasta sen johdolle, esihenkilöille tai asiantuntijoille.

People in the city. Persons in a masks. Coronavirus theme. Friends walks during quarantine.

Henkilöstön sitoutuminen avainroolissa vantaalaisten pk-yritysten koronakriisistä selviytymisessä

Koronapandemia iski yritysten toimintaympäristöön ja työn tekemiseen vuonna 2020 ennennäkemättömällä tavalla. Selvitimme, miten Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen pilottiyritykset sekä niiden johto ja henkilöstö ovat kokeneet koronakriisistä selviytymisen. Teksti käsittelee hankkeen palveluihin osallistuneiden kokemuksia resilienssistä, jota lähestytään oman ammatillisen selviytymisen ja yritysten selviytymiskyvyn osalta.

Tulevaisuuden menestystekijöitä tehdään tänään osaamisen kehittämisen keinoin

Tutkimukset kertovat selkeästi siitä, että nykyiset osaamisen johtamisen keinot eivät tuo tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Tässä blogissa nostan esiin neljä ajattelutapamuutosta, joiden avulla yritykset pystyvät kehittämään tulevaisuuden menestystekijöitä.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kehitetään koulutuspalveluja työssäkäyville aikuisille – kasvudiili 2:n yrityskohtaisten ryhmävalmennusten arviointia

Artikkelissa esitellään hankkeen toisen vaiheen, eli kasvudiili 2:n, valmennuspalveluiden palauteaineiston tulokset. Kaiken kaikkiaan valmennuksista saatu palaute oli positiivista.

Itsensä johtamisen sparrausta pandemia-aikana

Urbaania kasvua Vantaalla –hankkeen yhtenä innovatiivisena ratkaisuna henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi koronapandemian aikana kehitettiin itsensä johtamisen valmennus keväälle 2021. Valmennuspilotin tarkoituksena oli valmentaa osallistujia itsensä johtamisessa. Keskeiseksi tavoitteeksi työantajan näkökulmasta koettiin itsensä johtamisen taitojen vahvistaminen, joilla sopeudutaan uudistuksiin ja epävarmoihin tilanteisiin sekä palaudutaan kuormituksesta.

Case Finnair Cargo: Personal Digital Coach -sovellus perehdytyksen tueksi

PDC:tä perehdytyksen tueksi lähdettiin kehittämään yhteistyössä Finnair Cargon kanssa. Suunnittelun ja sisältöjen toteutuksen jälkeen testausta aloitettiin toukokuussa, mutta viivästysten vuoksi varsinainen kokeilujakso päästään toteuttamaan kesäkuun aikana. Mikäli sovellusidea osoittautuu toimivaksi, sitä voisi kehittää soveltumaan eri yritysten tarpeisiin.

Työ yritysten parhaaksi jatkuu aktiivisena

Hanke jatkuu 30.4.2022 asti. Hankkeemme jatko mahdollistaa sen, että pystymme edistämään kehittämis- ja pilotointityössä syntyneitä työkaluja ja palveluita juurruttamalla niitä yritysten, työvoimapalveluiden ja koulutusorganisaatioiden perustyöhön. Tulemme syksyn aikana edistämään palveluiden vaikuttavuutta yrityksille tarjoamalla työvälineitä aloitetun kehitystyön vahvistamiseksi.