Julkaisut

Työssäkäyvän oppijan viitekehys Urbaania kasvua Vantaa –hankkeen koulutuspalveluissa

Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään sellaisiin oppimiseen liittyviin tekijöihin, jotka ovat tärkeitä työssäkäyville oppijoille suunnattujen koulutuspalvelujen suunnittelussa: koulutuksen toteutustapa ja sisältö, motivaatio ja opiskelutaidot, valmiudet ja suhtautuminen kouluttautumiseen sekä koulutuksen herättämät tunteet.

GSIP Journal 2: get an update on Vantaa’s project

The Journal N° 2 concerns the implementation of the GSIP Project during 2020. It summarizes the findings of a multi-level analysis of key Project deliverables and first-hand experience of the Project life.

Osaamisen kehittämistä ja tukea johtamiseen

Kaikki sai alkunsa rekrytointitapahtumasta talvella 2020. Hanke räätälöi kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtivalle A-Kumppanit –yritykselle oman rekrytapahtuman, jonka avulla yritys rekrytoi uusia työntekijöitä. Yrityksen perustaja Jukka Haapaharju tarttui aktiivisesti hankkeen tarjoamiin muihin palveluihin, sillä lähitulevaisuudessa oli tarkoitus aloittaa perheyrityksen sukupolvenvaihdos.

Miten selättää teknologiapelko?

Teknologiapelolla, jota myös teknofobiaksi kutsutaan, tarkoitetaan kehittyneen teknologian, monimutkaisten laitteiden tai sovellusten pelkoa. Teknologia voi aiheuttaa pelkoa oman työn jatkuvuudesta, osaamisesta ja hallinnan tunteen menettämisestä. Tässä blogissa keskitytään nimenomaan uuden teknologian käyttöönottoon liittyvään pelkoon ja sen selättämiseen työn kontekstissa sekä yksilön että yrityksen näkökulmasta.

Ota henkilöstö mukaan ulkoisen viestinnän toteuttamiseen

Henkilöstön osallistaminen viestintään on monen yrityksen haaste. Tässä tekstissä annetaan muutama vinkki henkilöstön osallistamiseksi viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kolmen vaiheen kautta yritys tulee muodostaneeksi samalla hyvän pohjan ulkoisen viestinnän toimintasuunnitelmaksi.

Kasvuvalmennus huomioi sekä työelämän että työssäkäyvän oppijan tarpeet

Urbaania kasvua Vantaa –hanke pilotoi syksyllä 2020 vantaalaisessa pk-yrityskentässä hankkeessa yhteiskehitettyjä Kasvuvalmennuksia. Tämä tutkimus selvittää, mistä tekijöistä rakentuu onnistunut yrityskohtainen ryhmävalmennus.

Nyt Sparrataan pk-yritysten teknologisia loikkauksia

Sparria teknoloikkaan on yritysten kanssa kehitetty palvelumuoto, jota pilotoidaan parhaillaan. Sparrilla on tarkoitus auttaa yritystä tunnistamaan ja määrittämään teknologiseen kehitykseen liittyvää muutoshanketta – niin sanottua teknoloikkaa. Tällä hetkellä käynnistyneissä projekteissa taklataan mm. tuntikirjausjärjestelmän haasteita ja rakennetaan verkkokauppaa. Artikkelissa kerrotaan myös Sparrissa aloittaneen yrityksen kokemuksia palvelusta.

Osaamisen kehittämiseen tarvitaan yhteistä aikaa, ohjausta ja innostusta

Muutoskyvykkyys, tilanteisiin reagointi ja sopeutuminen ovat nousseet avaintekijöiksi viimeisen vuoden aikana. Ennen kuin Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen Kasvudiili 2:n testausvaihe ehti kunnolla alkaa, iski maailmanlaajuinen pandemia. Hetkessä tapahtui asioita, joilla oli suuri vaikutus työntekijöihin ja ennen kaikkea yrityksiin. Kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu, kauanko poikkeustila kestää ja miltä tulevaisuus näyttää.

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcast — ensimmäinen jakso ulkona 31.3.

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat on podcastien sarja, jossa murretaan osaamisen kehittämiseen liittyviä myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista. Podcastin tekijäjoukko on hankkeen asiantuntijoita ja heidän kutsumiaan vieraita. Ensimmäinen jakso kuunneltavissa 31.3. ja tästä eteenpäin uusi jakso ilmestyy aina joka toinen keskiviikko.