Julkaisut

Epämukavuusalueella hiotaan timantteja

Kehittämishankkeessa työskentely on kirjaimellisesti jatkuvaa oppimista työelämässä. Otamme rohkeita hyppyjä kohti tuntematonta, haastaen omaa osaamistamme. Yhdessä teemme, kokeilemme ja opimme vantaalaisten yritysten kanssa. Jokainen meistä hankkeessa työskentelevä oivaltaa ja oppii jotain uutta tämän projektin aikana. Toisinaan on hyvä käydä epämukavuusalueella ja haastaa itseään.

Johtamisessa tarvitaan pedagogista asennetta

Työntekijöiden kouluttaminen ja ajantasaisesta osaamisesta huolehtiminen kuuluvat yhä enenevässä määrin työpaikoille ja työnteon yhteyteen. Osa yrityksistä on tunnistanut, että toimialan muutokset tapahtuvat niin nopeasti, että osaamisen päivittämisestä on otettava suurempaa vastuuta.

Etäpalaveri ja 8 vinkkiä yhteisöllisyyden ja aidon yhteyden luomiseen

Passiiviset osallistujat, tekniset ongelmat, puuttuva kuva, epäselvä lopputulos… Etäpalaverin todellisuus on usein tätä; ja osallistujat turhautuvat, hoitavat palaverin aikana meilejä, kotitöitä ja lapsiaan, kun yhteys palaverin muihin jäseniin on heikko.

IoT yrityksen kasvun tukena

IoT-teknologiaa on kaikkialla ympärillämme, ja se on mullistanut teollisuutta ja eri liiketoiminta-alueita monin tavoin. IoT-teknologiassa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Miten yritykset, etenkin pienet, löytäisivät IoT:n mahdollisuudet?

Modern models are needed for a certificate of competence

Certificates of competence have been of clear benefit in employment. But what would be the certificate model of the future and how would it be obtained? In employment services, the need for competence verification has been solved by building models for demonstrating competence in work activities and in authentic working environments under similar conditions in workshops.

Osaamistodistukselle tarvitaan moderneja malleja

Osaamistodistuksista on ollut selkeää hyötyä työllistymisessä. Mutta millainen olisi tulevaisuuden todistusmalli ja miten se hankittaisiin? Työllisyyspalveluissa osaamisen todentamisen tarvetta on ratkottu rakentamalla malleja osaamisen näyttämiseen työtoiminnassa ja aitoja työympäristöjä vastaavissa olosuhteissa työpajoilla.

Committed activity for the benefit of the company

In company YPR Yleinen Pohjarakennus Oy, common opinion is that competence grows through work. That is why the company has offered practice and summer jobs to students from different schools in the capital city region every year, but without success. The company joined the Urban Growth Vantaa project because the project was committed to advancing the company’s agenda.

Sitoutunutta toimintaa yrityksen hyväksi

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy:ssä ollaan sitä mieltä, että osaaminen kasvaa työtä tekemällä. Siksi yritys on tarjonnut eri pääkaupunkiseudun oppilaitoksien opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja vuosittain, mutta tuloksetta. Yritys lähti mukaan Urbaania kasvua Vantaa -hankkeeseen, koska hanke oli sitoutunut viemään yrityksen asiaa eteenpäin.

Uuden oppimisen edellytyksiä kehittämässä Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa

Työntekijän tärkein valttikortti on halu oppia jatkuvasti uutta! Näin totesi rehtori Jouni Koski Urbaania kasvua Vantaa –hankkeen tilaisuudessa 19.8.2020. Hankkeessa keskitytään tänä syksynä työntekijöiden osaamistason kehittämiseen.