Julkaisut

Luottamus ja tiimihenki liiketoiminnan uudistamisen takeina

Koronakevät sysäsi monet yritykset tiukkaan tilanteeseen yritystoiminnassa. Jotkut niistä pystyi kaivamaan vaihtoehtosuunnitelmansa pöytälaatikosta ja puhaltamaan niihin henkeä. Ne, joilla vaihtoehtosuunnitelmia ei ollut ennestään, saivat kaivaa kaiken yrittäjähenkensä ja terävöittää toimintansa sopeutumaan yhdessä yössä muuttuneeseen markkinatilanteeseen.

Oppisopimus avaimet käteen -palveluna! Työntekijöiden osaamisen kehittämisen palvelut otettu innolla vastaan pk-yrityksissä

Kesäkuussa aloitimme Urbaania kasvua -hankkeessa testaamaan Ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelua tarjoten sitä vantaalaisille pk-yrityksille kokeiltavaksi. Palvelun vastaanotto oli yrityskentällä menestys.

Kesätervehdys Urbaania kasvua Vantaa -hankkeesta!

Korona toi haasteita hanketyöhön. Lisäksi henkilöstövaihdokset toivat uusia näkökulmia yhteistyöpainotteisen hankkeen työtapoihin. Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa vantaalaisten pk-yritysten iskunkestävyyttä ja selviytymiskykyä – resilienssiä. Kevään aikana testattiin hanketoimijoidenkin resilienssitaitoja yllättävien muutosten myrskyssä.

Selviä VUCAsta: ole joustava, opettele koodaamaan ja ristiinpölytä – vastuu on sinulla!

Oppiminen, kehittyminen, osaamisen karttuminen, tietojen ja taitojen lisääntyminen. Kaikki kuvaavat tapahtuvaa muutosta positiivisella tavalla. Oppimisen prosessi ei ole vain tietyn ajanjakson asia, vaan oppimista tapahtuu kaiken aikaa, myös silloin kun se ei ole varsinainen päämäärä.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke vastaa koronan kurittamien yritysten tarpeisiin monipuolisella palvelupaketilla

Koronakevät vaikutti myös Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen toimintaan ja suunniteltuihin sisältöihin. Hankkeessa aikaistettiin kasvudiili 2:n kehitys- ja testausvaiheita ja räätälöitiin palveluja koronan kurittamien yritysten tarpeisiin

Kattava osaamisen kehittämisohjelma

Tietotekniikan palvelutarjoaja, InfoCare Oy pilotoi itselleen ja vantaalaisille pk-yrityksille konseptin, jolla taataan menestyminen markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. InfoCare Oy on Urbaania Kasvua
Vantaa -hankkeen partneri.

Osaamisen ylläpito – parasta ennen päivän välttelyä vai selkeä suunnitelma kehitysaskeleista?

Tänä keväänä etätyöskentelyyn siirryttyä on päästy, tai jouduttu, opettelemaan nopeasti uusia ohjelmia ja tapoja tehdä töitä yksin ja yhdessä. Pidätkö osaamistasi yllä normaalioloissakin vain pakon edessä vai onko uusien asioiden oppiminen sinulle tärkeä ja innostava osa elämää?

Teijan tarina: Verkostoituminen vauhditti työllistymistä

52-vuotias vantaalainen Teija Salminen osallistui viime syksynä Vantaan Megarekryyn, jossa hän jätti ansioluettelonsa Urbaania kasvua -hankkeen CV-pankkiin. Keväällä 2020 verkostoituminen messuilla tuotti kutsun A-Kumppaneiden Rekrytreffeille. Rekrytreffien pikahaastattelu avasi Teijalle tien uuteen työpaikkaan.

Vantti Oy: Verkostot ja yhteistyö onnistuneen rekrytointimallin tae

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n rekrytointia tehostettiin verkostoitumalla ja tekemällä yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden ja työllisyyspalveluja tarjoavien tahojen kanssa. Ulkoisen toimintamallin lisäksi luotiin sisäinen toimintamalli. Vantissa kartoitettiin esimiesten kanssa työntekijätarpeet, ja niistä viestittiin yhteistyökumppaneille. Kumppanit toimittivat yrityksille osaajien CV:t. Ne katsottiin keskitetysti yrityksen yhteisissä sisäisissä palavareissa, jonka jälkeen sopivat kandidaatit kontaktoitiin. Ensimmäinen työllistäminen tapahtui jo kahden […]