Julkaisut

""

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen artikkelit

Artikkelit tarjoavat tietoa muun muassa pk-yritysten osaamisen kehittämisen ja johtamisen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Mukana on myös kuvauksia digitaalisten työkalujen luomisesta pk-yritysten tarpeisiin. Artikkeleista hyötyvät erityisesti osaamisen kehittämisen ja hanketyön parissa työskentelevät. Lisää artikkeleja löydät Kasvuun osaamisella ja teknologialla -julkaisusta sekä Kokemuksia kentältä -julkaisusta.

Yli kolme vuotta pk-yritysten osaamisen kehittämistä – hankkeen tärkeimmät tulokset ja opit

Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa luotiin reilun kolmen vuoden aikana palveluita pk-yritysten osaamisen kehittämiseen. Hankkeen loputtua jäljelle jäävät muun muassa kolmessa kasvudiilissä kehitetyt palvelut ja aikaansaadut tulokset, neljän digitaalisen työkalun toteutussuunnitelmat, toimenpidesuosituksia, podcasteja sekä julkaisua osaamisen kehittämisestä.

""

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen blogit

Tältä sivulta löydät kaikki Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa julkaistut blogit. Blogeista löydät tietoa pk-yritysten osaamisen kehittämisen ja johtamisen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Mukana myös muita ajankohtaisia aiheita kuten digitalisaatio, vastuullisuus ja työelämän monimuotoisuus.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen työntekijöitä hotelli Valossa

”Se tekee työstäni merkityksellistä” – Työntekijät kertovat hankkeen kohokohdista

Vuosien aikana Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on työskennellyt yli 20 työntekijää useista organisaatioista. Nyt kolmevuotisen hankkeen päättyessä viisi heistä kertoo, millaisia olivat heidän hankematkansa kohokohdat.

Variassa kokeiltiin chatbottia oppisopimusopiskelijoiden tukena

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ja Vantaan ammattiopisto Varian yhteistyönä kokeiltiin, miten chatbot toimii oppisopimuskoulutuksessa olevien opiskelijoiden tukena. Kokeilun pohjana oli sekä hankkeessa että Variassa aiemmin tehdyt pilotit. Kokeilusta saatiin positiivisia tuloksia. Chatbot-tuen jatkumista kokeilun jälkeen toivoi yli puolet palautetta antaneista opiskelijoista.

""

Chatbot apuna asiakashankinnassa

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa (UKV) on kehitetty erilaisia teknisiä ratkaisuja vantaalaisten pk-yritysten haasteisiin. Näistä Chatbotia tarjottiin käytettäväksi räätälöidysti muiden projektien tarpeisiin. Dallaten-hankkeessa nähtiin sen mahdollisuudet etsittäessä hyvinvointi- ja liikunta-alojen mikro- sekä pienyrityksiä toimintaan mukaan. Tavoitteena on fasilitoida niitä kehittämään asiakaslähtöistä liiketoimintaa senioreiden (+65 vuotta) kuluttajakohderyhmässä.

""

Osaamisella kasvuun!  -valmennus tukee yrityksiä osaamisen johtamisessa – osallistujien palaute

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kehitetään työntekijöiden osaamista ja tuetaan yritysten vastuullista kasvua. Tässä artikkelissa esitellään Osaamisella kasvuun! -valmennuksesta kerätyn palautteen tulokset. Valmennuksessa kehitettiin yritysten osaamisen johtamisen toimintatapoja ja etsittiin sopivia osaamisen kehittämisen menetelmiä. Kaiken kaikkiaan valmennuksista saatu palaute oli positiivista.

""

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ulkoinen arviointi

Urbaania kasvua Vantaa-hanke käsitteli matalan osaamistason ja koulutuksen työpaikkoihin ja työvoimaan liittyviä haasteita Vantaan kaupungissa. Hanke sai rahoitusta Euroopan Komission Urban Innovative Actions (UIA)- rahoitusinstrumentista. Hankkeessa yhteiskehitettiin ja testattiin uusia, innovatiivisia ratkaisuja sekä kehitettiin paikallista osaamisekosysteemiä. Tavoitteena oli tukea paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja heidän työntekijöitään työllistymisessä, osaamisen kehittämisessä sekä digitalisaation haasteisiin vastaamisessa. Hanke sisälsi kolme eriteemaista “Kasvudiiliä”, joista jokainen yhdisti sekä kasvua että sosiaalista vastuuta tukevia elementtejä.

""

Suunnitelmat osaamisen kehittämisen työkaluihin ovat nyt hyödynnettävissä

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kokeiltiin palveluiden automatisointia kehittämällä konsepti-ideoita nopeaan testaukseen. Ideoiden taustana olivat tarpeet ratkaista yritysten vastuullisen kasvun haasteita. Hankkeessa on luotu uusia ratkaisuja pk-yritysten osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin on tuettu Vantaalla toimivien yritysten kehittymistä ja kiihdytetty vastuullista kasvua.