""

Digitaaliset työkalut

Hankkeessa kokeillaan palveluiden automatisointia kehittämällä Proof of Concepteja (PoC). PoC tarkoittaa konsepti-idean nopeaa testausta. Näin selvitetään, mitä lisäarvoa digitaalisilla työkaluilla voidaan tuottaa.

PoCeja tehdään neljä. Niiden taustana ovat hankkeessa kehitetyt Kasvudiilit, joiden palveluista osa automatisoidaan ja/tai digitalisoidaan. Näillä ratkaisuilla tuetaan yritysten vastuullista kasvua.

Personal Digital Coach

Osaamistavoitteiden saavuttamista tukeva Personal Digital Coach (PDC) -kännykkäsovellus on yksi hankkeen konsepti-ideoista. Sovellus voi olla tukena työelämän osaamistavoitteiden saavuttamisessa sekä perehdytyksessä ja sen kehittämisessä. PDC voi toimia myös oppisopimuskoulutuksen apuvälineenä.

Osaamiskartoitus

Osaamiskartoitus on portaali, jossa yhdistetään työntekijän osaamisprofiili yrityksen sisäisiin työmahdollisuuksiin. Kartoitus auttaa yksilöä tunnistamaan vahvuuksiaan ja pohtimaan osaamisen kehittämistä. Yritykselle sisäinen urapolutus tuo pitovoimaa.

Dashboard Kasvutiimin työkaluna

Dashboardin idea on syntynyt yrityksiä palvelevan henkilöstön (nk. Kasvutiimi) tarpeesta saada työtä helpottava sovellus. Dashboard yhdistää dataa eri lähteistä ja helpottaa näin oikean palvelun tuottamista asiakasyritykselle. Yritysten tarpeet voivat liittyä esimerkiksi kasvuun, työvoiman tarpeeseen tai henkilöstön kouluttamiseen.

Chatbot

UKV-Botti kartoittaa yritysten teknisiä ja liiketaloudellisia haasteita automatisoidun ja polkumaisen dialogin avulla. UKV-Botti auttaa muun muassa asiakashankinnassa ja mahdollistaa tarvelähtöisen ja kohdennetun asiakaskontaktoinnin.

Lopputuloksena toteutussuunnitelmat

Kokeilujen tulokset dokumentoidaan toteutussuunnitelmiksi. Toteutussuunnitelmat sisältävät teknologisen kuvauksen sovellusaihiosta. Toivomme mahdollisimman monen tahon hyödyntävän kokemuksiamme ja tarttuvan jatkokehitystyöhön. Sovellusaihiot ovat vapaasti skaalattavissa Euroopassa. Tavoitteena on, että kehityshankkeita käynnistyy suoraan hankkeessa tehdyn työn jatkoksi.

Lisätietoja: projektiasiantuntija Lotta Alajoki, lotta.alajoki@vantaa.fi