Hanke-esittely

Hankkeessa luotiin uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuettiin yritysten kehittymistä ja kiihdytettiin niiden vastuullista kasvua. Hanke kohdistettiin Vantaalla toimiviin 10-200 henkilöä työllistäviin pk-yrityksiin ja heidän henkilöstöönsä. Kolmevuotinen hanke alkoi tammikuussa 2019 ja se päättyi heinäkuussa 2022.

Katso hankkeen perustiedot infograafista.

Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin pk-yrityksille uudenlaisia kasvudiilejä, jotka perustuivat yrityskasvuun ja sosiaalisen vastuullisuuteen:

Kasvudiilien vaikuttavuutta arvioitiin hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Vantaalla toimivat pk-yritykset jaettiin kahteen ryhmään: koejoukko (noin 400 yritystä) ja verrokkiryhmä (noin 400 yritystä). Koejoukolle tarjottiin hankkeen palveluita. Lue lisää vaikuttavuusarvioinnista.

Vantaan kaupungin koordinoimassa hankkeessa oli mukana 11 partneriorganisaatiota:

Vantaan ammattiopisto Varia, Vantaan kaupungin työllisyys- sekä elinkeinopalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Vantti, Finnair Cargo, Solteq, InfoCare ja ISS Palvelut.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke sai rahoitusta Euroopan komission UIA (Urban Innovative Actions) -rahoitusinstrumentista, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Hanke sijoittuu UIA:n Jobs and Skills -ohjelmaan.


Hankkeen taustaa

Vantaalaisten yritysten haasteena on matala osaamistaso suhteessa Suomen muihin isoihin kaupunkeihin.
Kolmannes vantaalaisista työntekijöistä on työmarkkinoilla ilman perusasteen jälkeistä koulutusta. Työn murros ja teknologinen kehitys muuttavat työntekoa. Hankkeessa tuettiin vantaalaisten pk-yritysten osaamisen kehittämistä teknologisen murroksen tuomissa muutoksissa.

Olen todella iloinen siitä, että kaikki tärkeimmät hankkeen suunnitteluun osallistuneet sidosryhmät ovat myös mukana tekemässä hanketta: kaksi paikallista ammattikorkeakoulua, kaksi tutkimuslaitosta, viisi yritystä, Helsingin seudun kauppakamari ja eri yksiköitä kaupungin organisaatiosta. Meillä on viheliäinen ongelma käsissämme, ja tarvitsemme kaikki sidosryhmät mukaan sitä ratkaisemaan. UIA-rahoitus on hyvin kilpailtu rahoitusinstrumentti. Nyt kun olemme saaneet sen, voimme todeta, että olemme osa Euroopan innovatiivista kaupunkiverkostoa.

Ritva Viljanen, Vantaan kaupunginjohtaja