Hanke-esittely

Hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua. Hanke on kohdistettu Vantaalla toimiviin 10-200 henkilöä työllistäviin pk-yrityksiin ja heidän henkilöstöönsä. Kolmevuotinen hanke alkoi tammikuussa 2019 ja se päättyy heinäkuussa 2022.

Katso hankkeen perustiedot infograafista.

Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu pk-yrityksille uudenlaisia kasvudiilejä, jotka perustuvat yrityskasvuun ja sosiaalisen vastuullisuuteen:

Kasvudiilien vaikuttavuutta arvioidaan hyödyntämällä satunnaistettua koeasetelmaa. Vantaalla toimivat pk-yritykset jaettiin kahteen ryhmään: koejoukko (noin 400 yritystä) ja verrokkiryhmä (noin 400 yritystä). Koejoukolle on tarjottu hankkeen palveluita. Lue lisää vaikuttavuusarvioinnista.

Vantaan kaupungin koordinoimassa hankkeessa on mukana 11 partneriorganisaatiota:

Vantaan ammattiopisto Varia, Vantaan kaupungin työllisyys- sekä elinkeinopalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Vantti, Finnair Cargo, Solteq, InfoCare ja ISS Palvelut.

Urbaania kasvua Vantaa -hanke saa rahoitusta Euroopan komission UIA (Urban Innovative Actions) -rahoitusinstrumentista, jonka tavoitteena on löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien kohtaamiin haasteisiin. Hanke sijoittuu UIA:n Jobs and Skills -ohjelmaan.


Hankkeen taustaa

Vantaalaisten yritysten haasteena on matala osaamistaso suhteessa Suomen muihin isoihin kaupunkeihin.
Kolmannes vantaalaisista työntekijöistä on työmarkkinoilla ilman perusasteen jälkeistä koulutusta. Työn murros ja teknologinen kehitys muuttavat työntekoa. Hankkeessa tuetaan vantaalaisten pk-yritysten osaamisen kehittämistä teknologisen murroksen tuomissa muutoksissa.

Olen todella iloinen siitä, että kaikki tärkeimmät hankkeen suunnitteluun osallistuneet sidosryhmät ovat myös mukana tekemässä hanketta: kaksi paikallista ammattikorkeakoulua, kaksi tutkimuslaitosta, viisi yritystä, Helsingin seudun kauppakamari ja eri yksiköitä kaupungin organisaatiosta. Meillä on viheliäinen ongelma käsissämme, ja tarvitsemme kaikki sidosryhmät mukaan sitä ratkaisemaan. UIA-rahoitus on hyvin kilpailtu rahoitusinstrumentti. Nyt kun olemme saaneet sen, voimme todeta, että olemme osa Euroopan innovatiivista kaupunkiverkostoa.

Ritva Viljanen, Vantaan kaupunginjohtaja