Hanke-esittely

UKV-hanke jatkaa huhtikuun loppuun 2022

Hankkeessa luodaan uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, työvoiman hankintaan sekä teknologiseen muutokseen. Näin tuetaan yritysten kehittymistä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua. Kuuden kuukauden jatkoajan aikana keskitytään toteuttamaan hankkeen jatkuvuus- ja kestävyyssuunnitelmaa ja tiedotetaan aktiivisesti ja laajasti tuloksista.

Hankkeen saama jatkoaika antaa meille mahdollisuuden edistää hankkeessa kehitettyjen ja testattujen käytäntöjen ja palveluiden juurruttamis- ja skaalaustyötä erityisesti Vantaalla mutta myös muissa kaupungeissa Suomessa.

Mirkka Henttonen, Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen hankepäällikkö

Kehitä osaamista, kiihdytä kasvua!

Työn murros ja yritysten automatisaatio muuttavat työn luonnetta. Urbaania kasvua Vantaa -hanke on kehityshanke, joka pyrkii löytämään ratkaisuja vantaalaisen työvoiman, sekä työssäkäyvien että työttömien, osaamisen kehittämiseen sekä tukemaan vantaalaisten yritysten kehitystä digitalisaation ja automatisaation aikakaudella.

Vantaalaisten yritysten haasteena on matala osaamistaso. Vantaan alueen työvoimasta noin 1/3 koulutustaso lasketaan matalaksi. Kehityshankkeen tavoitteena on työvoiman osaamistason nostaminen, alueen työllisyyden parantaminen sekä työpaikkojen kehittäminen ja lisääminen.

Kehitettävät innovaatiot on suunnattu pääasiassa yritystasolle ja sisältävät kasvun tukemisen lisäksi myös sosiaalisen vastuun elementtejä mm. koulutuksen ja rekrytointien kautta.

Kasvudiileillä tuloksiin

Kehityshankkeessa kehitetään yrityksille uudenlaisia GSIP-malliin (Growth and Social Investment Pacts) perustuvia kasvudiilejä. Niiden avulla pyritään sovittamaan yhteen ja toteuttamaan yrityskasvu, vastuullisuus ja yhteiskunnan sosiaaliset tavoitteet. Kasvudiilejä on kolme ja ne ulottuvat rekrytoinnista ja olemassa olevan henkilöstön koulutuksesta yrityksen kasvuloikkaan ja digitalisaation haltuunottoon.

Kasvudiilejä jatkokehitetään yhdessä partneriyritysten ja sidosryhmien kanssa. Mallit testataan ja pilotoidaan siten, että saatuja kenttäkokemuksia voidaan käyttää seuraavan kasvudiilin kehittämiseen.

Urbaania kasvua Vantaalla saa rahoitusta muun muassa Euroopan komission UIA (Urban Innovative Actions) -ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on etsiä ratkaisuja kaupunkialueiden ongelmiin ja tarjota kannustinmalli, jonka avulla mm. yritysten digitalisaatio ja sen aiheuttama työn murros saadaan ratkaistua uusien innovaatioiden avulla.

Yhteistyössä koulutusorganisaatioiden, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa

Urbaania kasvua Vantaalla -hankkeen ytimessä on yhteiskehittäminen. Hanketta hallinnoi Vantaan kaupunki ja siinä ovat mukana:

Vantaan ammattiopisto Varia, Vantaan kaupungin työllisyys- sekä elinkeinopalvelut, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Vantti, Finnair Cargo, Solteq, InfoCare ja ISS Palvelut.

Hanke on kohdistettu vantaalaisiin 10-200 henkeä työllistäviin pk-yrityksiin sekä työvoimaan Vantaalla.

KUVA 1: Hanketyöntekijöitä palaverissa.

Olen todella iloinen siitä, että kaikki tärkeimmät hankkeen suunnitteluun osallistuneet sidosryhmät ovat myös mukana tekemässä hanketta: kaksi paikallista ammattikorkeakoulua, kaksi tutkimuslaitosta, viisi yritystä, Helsingin seudun kauppakamari ja eri yksiköitä kaupungin organisaatiosta. Meillä on viheliäinen ongelma käsissämme, ja tarvitsemme kaikki sidosryhmät mukaan sitä ratkaisemaan. UIA-rahoitus on hyvin kilpailtu rahoitusinstrumentti. Nyt kun olemme saaneet sen, voimme todeta, että olemme osa Euroopan innovatiivista kaupunkiverkostoa.

Ritva Viljanen, Vantaan kaupunginjohtaja