Kasvudiili 2: Työntekijöiden osaamistason kehittäminen

Ajanjakso: 2/2020- 12/2020

Kasvudiili 2 yhdistää työntekijöiden osaamistason kehittämisen ja kasvua edistävät toimenpiteet. Se on suunnattu yrityksille, joiden henkilöstön osaamisrakenne on vanhentunut.

Kasvudiili 2:een kuuluu erilaisia osaamisen kehittämisen palveluita.

Työntekijöiden kouluttautumista tuetaan ohjauspalvelulla. Palvelun ensisijainen tarkoitus on opastaa työntekijöitä ammatilliseen koulutukseen ja oppisopimuskoulutuksen pariin, mutta palvelulla voidaan ohjata myös muuhun kouluttautumisvaihtoehtoon yrityksen ja työntekijöiden tarpeen mukaan.

Ohjauspalvelut kohdentuvat niille työntekijöille, jotka hyötyvät lisäkoulutuksesta esimerkiksi puutteellisen pohjakoulutuksen takia. Näiltä työntekijöiltä voi puuttua ammatillinen tutkinto tai se voi olla vanhentunut. Vanhentunutta tai muutoin riittämätöntä osaamista voi olla myös korkeasti koulutetuilla työntekijöillä.

Oppisopimuskoulutusta tuetaan kasvattamalla työnantajan ja työntekijän tietoa eri koulutusvaihtoehdoista. Oppisopimusohjaukseen kuuluu esimerkiksi yksilöllisen koulutuspolun suunnittelu yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Oppisopimuskoulutuksella voidaan tukea myös esimiestaitojen ja asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä.

Lisäksi yrityskohtaisia valmennuksia rakennetaan yrityksen tarpeiden mukaisesti tukemaan esimies- ja asiantuntijatason osaamisen kehittymistä.

Kasvudiili 2:n palvelut muotoillaan valmiiksi kevään 2020 aikana. Sen jälkeen Kasvudiili tarjotaan valituille vantaalaisille pk-yrityksille testattavaksi. Testivaihe on suunniteltu toteutuvaksi syksyllä 2020.

Kasvudiilin sisältöä kehitetään kevään 2020 aikana.