Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys

Ajanjakso: 2/2020- 12/2020

Kasvudiili 2:n tavoitteena oli tukea yritysten vastuullista kasvua kehittämällä henkilöstön osaamista. Palvelukokonaisuus muodostui yrityskohtaisista valmennuskokonaisuuksista ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelusta. Kasvudiiliin lähti mukaan yhteensä 34 yritystä

Kasvudiili 2 -palveluita kehitettiin Kasvudiili 1:stä saatujen kokemusten sekä partneriyrityksissä tehtyjen yksilö- ja ryhmähaastattelujen perusteella. Kasvudiili 2 -palvelut koostuivat ammatillisen osaamisen kehittämispalveluista, kasvuvalmennuksista, kasvuklinikasta ja verkkoaamukahveista. Palveluiden testausvaihe päättyi loppukesästä 2020 ja palvelut olivat tarjolla kaikille hankkeen pilottiyrityksille syksyn 2020 ajan.

Kasvudiili 2 -tulokset

Palvelukokonaisuuden onnistumiset liittyvät palveluiden räätälöintiin, yritysten saamaan konkreettiseen hyötyyn ja asiakkuusvastaavamallin kehittämiseen. Palveluissa oli tärkeä huomioida yritysten ja yksilöiden tarpeet, jotka tunnistamalla pystyttiin räätälöimään kullekin sopivat sisällöt. Olennaista oli, että toteutuksen tuloksena syntyi konkreettisia toimenpiteitä, malleja ja toimintatapoja yritysten arkeen. Asiakkuusvastaavien työllä huolehdittiin hyvästä asiakaskokemuksesta.

Koronapandemia vaikutti Kasvudiili 2 -palvelujen toteuttamiseen. Se haastoi ja kannusti nopeisiin reagointeihin ja entistä innovatiivisempiin ratkaisuihin. Valmensimme, koulutimme, sparrasimme ja kannustimme pk-yritysten henkilöstöä. Tavoitimme lähes 700 henkilökontaktia. Samalla myös hankkeen näkökulmasta opimme ja oivalsimme asioita, joita olemme hyödyntäneet Kasvudiili 3 -palveluissa.

Haasteet

  1. Työntekijöiden eritasoiset digitaidot ja uusien välineiden käytön omaksuminen.
  2. Muotoilla palvelut kiinnostavaksi ja markkinoida ne onnistuneesti yrityksille.

Opit

  1. Kasvun työkalut syntyvät yhteistyössä yrityksen kanssa; ulkopuolinen valmentaja ei tuo niitä valmiina.
  2. Yrityksen pitää tunnistaa palvelusta saatava konkreettinen hyöty.
  3. Kollegan esimerkki innostaa myös muita kehittämään osaamistaan.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Kuva 1. Henkilöstön osaamisen päivitys

Kasvudiili 2 -palvelukokonaisuus

Kasvudiili 2 -hankekokonaisuuteen kuuluivat seuraavat palvelut: 

  • Johdon coaching 
  • Kasvuvalmennus 
  • Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu
  • Kasvuklinikka-tapahtuma 
  • Verkkoaamukahvitilaisuudet   

1. Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu

Ammatillisen osaamisen kehittämispalveluihin osallistui 137 henkilöä 16 eri yrityksestä. Palvelun aikana syntyi 87 oppisopimusta.

2. Kasvuvalmennus

kasvuvalmennus sisälsi kasvukoulutuksia ja kasvuvalmennuksia sekä johdon coachingin. Kasvuvalmennukseen osallistui 260 henkilöä 27 eri yrityksestä. Johdon Coachingiin osallistui 43 henkilöä 24 eri yrityksestä.

3. Kasvuklinikka

Kasvuklinikalle osallistui 56  henkilöä.

4. Verkkoaamukahvit

Verkkoaamukahveja järjestettiin 19 kpl ja niihin saatiin yli 200 ilmoittautumista.