Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu tuki yrityksiä tunnistamaan henkilöstönsä kehittämisen tarpeita työtehtävissä. Hanke auttoi osaamistarpeiden tunnistamisessa sekä koulutusvaihtoehtojen ja toteutusmuotojen suunnittelussa räätälöidysti yrityksen tarpeiden mukaan. Opastimme työntekijöitä ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai muuhun koulutusvaihtoehtoon. Yrityksissä järjestettiin infotilaisuuksia, joissa tutustuttiin opintomahdollisuuksiin, tarkoituksenmukaisiin tutkintoihin ja osaamisen kehittämisen hyötyihin.

Palvelu kohdennettiin työntekijöille, joilla oli tarvetta lisäosaamiselle, esimerkiksi puutteellisen tai kesken jääneen koulutuksen tai työtehtävien muutoksen myötä vanhentuneen osaamisen vuoksi. Oppisopimuskoulutuksina toteutettavat yksilölliset ammatillisen koulutuksen koulutuspolut suunniteltiin yhdessä työntekijän, työnantajan ja asiantuntijoiden kanssa.

Oppisopimus sopii kaikille ammattialoille varastotyöntekijästä it-asiantuntijaan. Tutkintovaihtoehtoja on yhteensä 164 erilaista ja sopiva kokonaisuus voidaan räätälöidä myös osatutkinnoista. Myös tutkintotasoja on erilaisia. Oppisopimuksella voidaan opiskella:

  • ammatillisia perustutkintoja
  • ammattitutkintoja
  • erikoisammattitutkintoja
  • tutkinnon osia