Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelut tukevat yrityksiä tunnistamaan henkilöstönsä kehittämisen tarpeita työtehtävissä. Autamme osaamistarpeiden tunnistamisessa sekä koulutusvaihtojen ja toteutusmuotojen suunnittelussa räätälöidysti yrityksen tarpeiden mukaan. Opastamme työntekijöitä ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai muuhun koulutusvaihtoehtoon. Järjestämme yrityksissä infotilaisuuksia, joissa tutustutaan opintomahdollisuuksiin, tarkoituksenmukaisiin tutkintoihin ja osaamisen kehittämisen hyötyihin.

Työntekijöillä voi olla tarvetta lisäosaamiselle, esimerkiksi puutteellisen tai kesken jääneen koulutuksen tai työtehtävien muutoksen myötä vanhentuneen osaamisen vuoksi. Vanhentunutta tai muutoin riittämätöntä osaamista ja lisäkoulutustarvetta voi olla myös korkeasti koulutetuilla työntekijöillä.

Oppisopimuskoulutuksina toteutettavat yksilölliset ammatillisen koulutuksen koulutuspolut suunnitellaan yhdessä työntekijän, työnantajan ja asiantuntijoiden kanssa. Oppisopimuksella voidaan opiskella:

  • ammatillisia perustutkintoja
  • ammattitutkintoja
  • erikoisammattitutkintoja
  • tutkinnon osia

Kehittämispalvelun mallinnus ja partneripilotti

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelun mallinnus aloitettiin yhteissuunnittelulla hankkeen viiden partneriyrityksen kanssa. Tapaamisissa suunniteltiin jokaiselle partnerille palvelumalli, joka vastasi yrityksen osaamisen kehittämistarpeisiin. Suunnitelmia testattiin kahden partnerin kanssa. Testatuista malleista jatkokehitettiin pk-yrityksille sopiva palvelu.

InfoCare Oy:n kanssa tehdyssä pilotissa järjestettiin Innostu opiskelemaan -info 2.4.2020 ja siihen osallistui 12 työntekijää yrityksestä. Verkkotilaisuudessa käytiin läpi osaamisen kehittämisen hyötyjä, tutustuttiin oppisopimusopiskeluun ja esiteltiin osallistujien työtehtäviin sopivia tutkintoja ja osatutkintoja. Infon innostuneiden kanssa syvennettiin osaamisen kehittämisen polkujen suunnittelua yksilökeskusteluin. Pilottiin osallistuneiden palautteen mukaan info koettiin hyödylliseksi. Se innosti osaamisen kehittämiseen ja kaikki vastanneet suosittelivat vastaavaa kollegoilleen. Etenkin eri tutkintojen esittely koettiin hyödylliseksi.

Partneripilottien lisäksi tämän palvelun mallinnuksessa hyödynnettiin Kasvudiilin 1 kokemuksia.  Niiden mukaan henkilöstön riittävä ja ajantasainen osaaminen on yrityksen kasvun edellytys ja työntekijöiden osaamisen kehittyminen on myös sosiaalinen investointi.  Ammatillisen osaamisen kehittäminen toteuttaa inklusiivisen kasvun mallin hyvin.

Lisätietoja Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelusta: 

Tarja Tomperi
tarja.tomperi@vantaa.fi;
+358 40 524 1241

Elina Salo
elina.salo2@vantaa.fi;
+358 43 826 9284