Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu

Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelu tukee yrityksiä tunnistamaan henkilöstönsä kehittämisen tarpeita työtehtävissä. Autamme osaamistarpeiden tunnistamisessa sekä koulutusvaihtoehtojen ja toteutusmuotojen suunnittelussa räätälöidysti yrityksen tarpeiden mukaan. Opastamme työntekijöitä ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai muuhun koulutusvaihtoehtoon. Järjestämme yrityksissä infotilaisuuksia, joissa tutustutaan opintomahdollisuuksiin, tarkoituksenmukaisiin tutkintoihin ja osaamisen kehittämisen hyötyihin.

Työntekijöillä voi olla tarvetta lisäosaamiselle, esimerkiksi puutteellisen tai kesken jääneen koulutuksen tai työtehtävien muutoksen myötä vanhentuneen osaamisen vuoksi. Vanhentunutta tai muutoin riittämätöntä osaamista ja lisäkoulutustarvetta voi olla myös korkeasti koulutetuilla työntekijöillä.

Oppisopimuskoulutuksina toteutettavat yksilölliset ammatillisen koulutuksen koulutuspolut suunnitellaan yhdessä työntekijän, työnantajan ja asiantuntijoiden kanssa. Oppisopimus sopii kaikille ammattialoille varastotyöntekijästä it-asiantuntijaan. Tutkintovaihtoehtoja on yhteensä 164 erilaista ja sopiva kokonaisuus voidaan räätälöidä myös osatutkinnoista. Myös tutkintotasoja on erilaisia. Oppisopimuksella voidaan opiskella:

  • ammatillisia perustutkintoja
  • ammattitutkintoja
  • erikoisammattitutkintoja
  • tutkinnon osia

Lisätietoja Ammatillisen osaamisen kehittämispalvelusta: 

Tarja Tomperi
tarja.tomperi@vantaa.fi;
+358 40 524 1241

Elina Salo
elina.salo2@vantaa.fi;
+358 43 826 9284