Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu

Lataa Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu! Julkaisu kertoo yhteiskehittämishankkeen laaja-alaisuudesta. Julkaisu sisältää 18 hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia hankkeen eri aihepiireistä ja toteutuksesta. julkaisu tuo samalla esiin hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kokemuksia työskentelystään hankkeessa.

Edetä vai jäätyä – työttömyysuhan alla 55-vuotiaana

Monenlaiset vaihtoehdot pyörivät mielessä, kun yli 55-vuotiaana huomaat kaipaavasi lisäosaamista ja ehkä uutta työpaikkaa. Minkälaisia ratkaisuja ihmiset tekevät tai ovat pakotettuja tekemään? Kirjoittaja esittää tässä oman vaihtoehtonsa, hieman tilastotietoa, ja pohtii, miten asioita voisi tehdä ja ajatella paremmin.

Teknologia tukemassa oppijan motivaatiota ja osaamisen kehittymistä

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa on hyödynnetty Vuolearning-oppimisalustaa osana hankkeen pk-yrityksille tarjoamia koulutuksia ja valmennuksia. Keskeinen näkökulma on ollut oppijoiden innostaminen muodolliseen koulutukseen, joka tapahtuu arkielämän oppimisen keinoin, jopa huomaamatta.

Vertaisoppiminen työpaikoilla ja niiden yli

Olet varmasti kuullut mentoroinnista jossain vaiheessa elämääsi? Käsitteen juuret ovat kaukana historiassa, sillä mentorisana juontaa juurensa Kreikan mytologiasta. Tarun mukaan sotapäällikkö Odysseus pyysi ystäväänsä Mentoria huolehtimaan pojastaan isän lähtiessä taistelutantereille. Mentor kasvatti, neuvoi ja opasti ystävänsä poikaa vuosien ajan. Tiedon siirron tapa ei jäänyt antiikin ajalle.

Sosiaalisilla investoinneilla hyvää mainetta ja taloudellista kasvua

Hanke on yhteiskunnallisesti tärkeän asian äärellä kannustaessaan vantaalaisia yrityksiä sosiaalisiin investointeihin ja vastuulliseen kasvuun. Tavoitteena on työvoiman osaamistason nostaminen Vantaalla, alueen työllisyyden parantaminen ja lisääminen sekä yritysten vastuullisen kasvun tukeminen.

Vanttiin työllistyneet puuhakkaat ja ahkerat hyvän mielen tuojat

Helsingin tuetun työllistymisen palvelun yhteistyöllä on Vanttiin tullut Kuusijärven saunoja lämmittämään huoltomies Atte Salo ja alueen kunnossapitoon Tero Järvi. Atte Salo lämmittää Kuusijärven savusaunat päivittäin. Savusaunojen lämmitys on spesiaalihommaa, joka ei suju keneltä tahansa.

Aamukahvit verkossa – inspiroitumista oman osaamisen ja yrityksen kehittämiseen

Puolen tunnin tehosessiot suunniteltiin lähtökohtaisesti hankkeen kohdeyritysten tarpeisiin, mutta ne järjestettiin kaikille avoimina ja maksuttomina tilaisuuksina. Verkkoaamukahveilla eri alojen asiantuntijat keskustelivat ajankohtaisista liiketoiminnan, työn ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä verkon välityksellä.

Kuulumisia kentältä – koronan vaikutuksia vantaalaisiin yrityksiin

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen linjat olivat kuumina puolessa välissä vuotta 2020, kun hanketyöntekijät Anne Innanen, Anni Sarantila ja Juha Leskinen tarttuivat luureihin tai antoivat näppäimistölle kyytiä. Kevään, kesän ja alkusyksyn aikana he soittelivat vantaalaisille yrityksille tai vaihtoivat kuulumisia sähköposteissa. Tässä artikkelissa kurkistetaan työn tuloksiin ja kuullaan, mitä vantaalaisille yrityksille kuului vuonna 2020.

Sosiaalinen rekrytointi – ei uhka vaan mahdollisuus yrityksille

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tahtotilana on tukea osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien sekä maahanmuuttajien työllistymistä. Vantti on verkostoitunut eri toimijoiden kanssa suoraan ilman välikäsiä ja luonut oman toimintamallin työttömien työnhakijoiden työllistymisen tukemiseksi. Esimerkillään ja onnistuneilla työllistymistarinoillaan Vantti haluaa kannustaa toisia yrityksiä panostamaan sosiaaliseen rekrytointiin.

Räätälöidyt osaamisen kehittämisen ratkaisut hyödyttävät pk-yrityksiä

Jatkuvassa muutoksessa oleva yhteiskunta ja työelämä edellyttävät ketterää osaamisen kehittämistä. Työssä tapahtuva oppiminen ja sen ohjaaminen ovat keskeisessä roolissa yritysten kehittymisen kannalta. Yritykset hyötyvät enemmän räätälöidyistä valmennuksista kuin yksittäisten työntekijöiden kouluttamisesta. Yritysvalmennuksissa pystytään keskittymään yrityksessä tunnistettuun liiketoiminnan kehittämishaasteeseen.