Kasvupalvelu 2.0 tukee muutoksessa – tule mukaan!

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen palveluiden huipennuksena on Kasvupalvelu 2.0 -valmennus. Se on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat olleet mukana Johdon coachingissa, Kasvuvalmennuksessa, Osaamisella kasvuun! -valmennuksessa tai Sparria teknoloikkaan -palvelussa.  

Yhteiskehittämisen bootcampit hankejulkaisujen kirjoittamisen boostaajina

Miten saadaan vuodessa aikaan yli 40 julkaistua tekstiä yhdentoista hengen voimin? Strukturoiduilla yhteiskirjoittamisen bootcampeilla, jotka rakentuvat tiiviiseen ja kannustavaan yhteistyöhön niin ideoinnin, kirjoittamisen, kommentoinnin kuin loppuviilauksen osalta. Kirjoittamalla, saadulla arvokkaalla palautteella ja muiden tekstejä kommentoimalla kasvoi paitsi julkaisujen määrä, myös ennen kaikkea asiantuntijuus ja oma osaaminen.

Osaamisen johtaminen ohjaamaan uuden teknologian hyödyntämistä

Teknologian hyödyntäminen ja osaamisen johtaminen nivoutuvat tiiviisti keskenään. Kun osaamista johdetaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti, yrityksen tarpeet ja haasteet nousevat esille, ja yrityksessä tarvittavaa osaamista voidaan lisätä ja kehittää tarpeiden ja haasteiden mukaisesti.

Mitä kasvuvalmennuksissa saavutettiin ja opittiin?

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa toteutettiin syksyn ja talven 2020-2021 aikana, osana Kasvudiili 2:ta sarja valmennuksia vantaalaisten pk-yritysten tarpeisiin. Niiden sisältö oli suunniteltu yrityksen näkökulmasta sen johdolle, esihenkilöille tai asiantuntijoille.

Henkilöstön sitoutuminen avainroolissa vantaalaisten pk-yritysten koronakriisistä selviytymisessä

Koronapandemia iski yritysten toimintaympäristöön ja työn tekemiseen vuonna 2020 ennennäkemättömällä tavalla. Selvitimme, miten Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen pilottiyritykset sekä niiden johto ja henkilöstö ovat kokeneet koronakriisistä selviytymisen. Teksti käsittelee hankkeen palveluihin osallistuneiden kokemuksia resilienssistä, jota lähestytään oman ammatillisen selviytymisen ja yritysten selviytymiskyvyn osalta.

Itsensä johtamisen sparrausta pandemia-aikana

Urbaania kasvua Vantaalla –hankkeen yhtenä innovatiivisena ratkaisuna henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi koronapandemian aikana kehitettiin itsensä johtamisen valmennus keväälle 2021. Valmennuspilotin tarkoituksena oli valmentaa osallistujia itsensä johtamisessa. Keskeiseksi tavoitteeksi työantajan näkökulmasta koettiin itsensä johtamisen taitojen vahvistaminen, joilla sopeudutaan uudistuksiin ja epävarmoihin tilanteisiin sekä palaudutaan kuormituksesta.

Case Finnair Cargo: Personal Digital Coach -sovellus perehdytyksen tueksi

PDC:tä perehdytyksen tueksi lähdettiin kehittämään yhteistyössä Finnair Cargon kanssa. Suunnittelun ja sisältöjen toteutuksen jälkeen testausta aloitettiin toukokuussa, mutta viivästysten vuoksi varsinainen kokeilujakso päästään toteuttamaan kesäkuun aikana. Mikäli sovellusidea osoittautuu toimivaksi, sitä voisi kehittää soveltumaan eri yritysten tarpeisiin.