Nyt Sparrataan pk-yritysten teknologisia loikkauksia

Sparria teknoloikkaan on yritysten kanssa kehitetty palvelumuoto, jota pilotoidaan parhaillaan. Sparrilla on tarkoitus auttaa yritystä tunnistamaan ja määrittämään teknologiseen kehitykseen liittyvää muutoshanketta – niin sanottua teknoloikkaa. Tällä hetkellä käynnistyneissä projekteissa taklataan mm. tuntikirjausjärjestelmän haasteita ja rakennetaan verkkokauppaa. Artikkelissa kerrotaan myös Sparrissa aloittaneen yrityksen kokemuksia palvelusta.

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcast — ensimmäinen jakso ulkona 31.3.

Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat on podcastien sarja, jossa murretaan osaamisen kehittämiseen liittyviä myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista. Podcastin tekijäjoukko on hankkeen asiantuntijoita ja heidän kutsumiaan vieraita. Ensimmäinen jakso kuunneltavissa 31.3. ja tästä eteenpäin uusi jakso ilmestyy aina joka toinen keskiviikko.

Osaaminen antaa siivet – Oppeja ja oivalluksia Kasvudiili 2 -palveluista

Kasvudiili 2:n tavoitteena oli tukea vantaalaisten pk-yritysten vastuullista kasvua kehittämällä henkilöstön osaamista. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kaikkialla tärkeää, mutta erityisen tärkeää se on Vantaalla, sillä reilulla 30 % työvoimasta ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Tämä luku on lähes 8 %-yksikköä korkeampi kuin viidessä muussa Suomen suurimmassa kaupungissa.

Teknologiapeikko pois yrityskulttuuria ja henkilöstön osaamista kehittämällä

Urbaania kasvua Vantaa –hankkeen kolmannen kasvudiilin lanseeraustilaisuudessa Askelmerkit teknologiseen muutokseen esiteltiin kevään aikana vantaalaisille pk-yrityksille tarjottavat palvelut. Tapahtumassa kuultiin Perttu Pölösen puheenvuoro teknologian käyttöönottoa estävistä tekijöistä. Lisäksi keskusteltiin yrityskulttuurin ja osaamisen kehittämisen tärkeydestä teknologisen muutoksen lähtökohtina.

Työn murros ja teknologian kehitys kasvudiilien muovaajina

Nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on kyettävä reagoimaan tilanteisiin entistä nopeammin ja rohkeammin varmistaakseen kilpailukykynsä. Siksi yrityksillä on oltava päivitettyä osaamista soveltaa uusimpia työtapoja ja teknologioita sekä innovoida uutta. Tämä ei ole mahdollista ilman henkilöstön jatkuvaa osaamisen kehittämistä, ja UKV-hanke onkin pyrkinyt löytämään ratkaisuja edistääkseen työura-aikaista oppimista pk-yritystasolla.

Personal Digital Coach tekee tavoitteista totta

Personal Digital Coach on hankkeessa kehitetty sovellus, jonka tarkoitus on tukea työntekijöitä työhön liittyvien henkilökohtaisten osaamisen kehittämisen tavoitteiden saavuttamisessa. Sovellus kehitettiin vastauksena hankkeessa tehtyyn havaintoon, että työntekijät ovat ammatillisen osaamisensa kehittämisen kanssa hyvin yksin. 

BT-standardin valmennus vahvisti digitaalisten palveluiden kehitystyötä

Bisnesteknologiamalli eli lyhyemmin BT-standardi on kaikille avoin johtamisen viitekehys, jota voidaan hyödyntää informaatioteknologian suunnittelussa, rakentamisessa ja johtamisessa nykypäivän teknologiavetoisessa yritysmaailmassa. BT-standardin valmennus toi nopeasti tukea hankkeen avainhenkilöille varmistaen yhteisen viitekehyksen ja hankkeen strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu

Lataa Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu! Julkaisu kertoo yhteiskehittämishankkeen laaja-alaisuudesta. Julkaisu sisältää 18 hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kirjoittamaa artikkelia hankkeen eri aihepiireistä ja toteutuksesta. julkaisu tuo samalla esiin hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden kokemuksia työskentelystään hankkeessa.