Itsensä johtamisen sparrausta pandemia-aikana

Urbaania kasvua Vantaalla –hankkeen yhtenä innovatiivisena ratkaisuna henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi koronapandemian aikana kehitettiin itsensä johtamisen valmennus keväälle 2021. Valmennuspilotin tarkoituksena oli valmentaa osallistujia itsensä johtamisessa. Keskeiseksi tavoitteeksi työantajan näkökulmasta koettiin itsensä johtamisen taitojen vahvistaminen, joilla sopeudutaan uudistuksiin ja epävarmoihin tilanteisiin sekä palaudutaan kuormituksesta.

Case Finnair Cargo: Personal Digital Coach -sovellus perehdytyksen tueksi

PDC:tä perehdytyksen tueksi lähdettiin kehittämään yhteistyössä Finnair Cargon kanssa. Suunnittelun ja sisältöjen toteutuksen jälkeen testausta aloitettiin toukokuussa, mutta viivästysten vuoksi varsinainen kokeilujakso päästään toteuttamaan kesäkuun aikana. Mikäli sovellusidea osoittautuu toimivaksi, sitä voisi kehittää soveltumaan eri yritysten tarpeisiin.

Työ yritysten parhaaksi jatkuu aktiivisena

Hanke jatkuu 30.4.2022 asti. Hankkeemme jatko mahdollistaa sen, että pystymme edistämään kehittämis- ja pilotointityössä syntyneitä työkaluja ja palveluita juurruttamalla niitä yritysten, työvoimapalveluiden ja koulutusorganisaatioiden perustyöhön. Tulemme syksyn aikana edistämään palveluiden vaikuttavuutta yrityksille tarjoamalla työvälineitä aloitetun kehitystyön vahvistamiseksi.

Kehitteillä työkaluja osaamisen kartoituksen ja työnhaun avuksi

Hankkeessa on työstetty työmarkkinoista tietoa kokoavaa dashboard-työkalua työnhakijoille ja -antajille. Yritysten kanssa työskentelevät viranomaiset voivat Dashboardin avulla auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintojansa ja hakemaan osaajia. Lisäksi on kehitetty osaamiskartoitussivustoa työntekijän osaamisen selvittämiseksi.

Kevään palvelut edistivät osaamisen johtamista ja teknoloikkaa

Kevään aikana yrityksiä on sparrattu teknologiseen murrokseen vahvistamalla osaamista ja rakentamalla konkreettinen suunnitelma teknologisen muutoshankkeen edistämiseksi. Lisäksi oli mahdollisuus benchmarkata eri alojen toimijoita kuulemalla Kasvuklinikka-tapahtumassa siitä, miten muualla on toteutettu edellä mainitut teemat. Pääpalvelut koostuivat kolmesta teemasta: osaamisella kasvuun -valmennus, sparria teknoloikkaan ja kasvuklinikka-tapahtuma.

Kännykkäsovellus osaamisen kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseksi

Omien tavoitteiden saavuttaminen ja lupausten pitäminen itselle on välillä vaikeaa. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa syntyi idea sovelluksesta, joka voisi auttaa osaamisen kehittämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka sovelluksen kehitys ja testaus toteutettiin ja millaisia tuloksia kokeilusta saatiin.

Suuri yrityskysely 2019 – Vantaalla toimivien yritysten osaamistarpeet

Vuonna 2019 Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa toteutettiin suuri yrityskysely Vantaalla toimivien yritysten osaamistarpeista, kasvu- ja toiminnanedellytyksistä sekä toimenpiteistä niiden parantamiseksi. Vaikka yritykset haluaisivat investoida henkilön osaamisen kehittämiseen, he kokevat, ettei oikeanlaista koulutusta ole tarjolla. Toisaalta yhteistyötä harjoitetaan korkeakoulujen kanssa hyvin vähän. Tiiviimmälle ja koulutusta kehittävälle vuorovaikutukselle näyttäisi olevan tarvetta.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kasvudiili 1:n koulutusten arvioinnin tulokset

Tässä artikkelissa esitellään hankkeen ensimmäisen vaiheen, eli kasvudiili 1:n, koulutuspalveluiden palauteaineiston tulokset. Koulutuksista saatu palaute oli positiivista ja kehitettyjen koulutuspalvelujen voidaan katsoa onnistuneen hyvin. Palautteita käytetään hankkeen koulutuspalveluiden arvioinnissa ja seuraavien kasvudiilien palveluiden kehittämisessä.