Uudella osaamisella kasvuun -julkaisun kuvituskuva.

Uudella osaamisella kasvuun

Uudella osaamisella kasvuun -julkaisu on hankkeessa kertyneistä opeista koottu käytännönläheinen lukupaketti kaikille pk-yritysten osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Opeista hyötyvät niin pk-yritysten johto, HR ja työntekijät kuin organisaatiot, jotka ovat kiinnostuneita pk-yritysten osaamisen kehittämisestä ja vastuullisen kasvun tukemisesta.

Julkaisu sisältää vinkkejä esihenkilöille oppimista tukevaan lähijohtamiseen ja inspiroi yrityksen kehittämiseen osaamisen johtamisen avulla.  Lisäksi julkaisussa esitellään hankkeessa kehitettyjä digitaalisia työkaluja, jotka automatisoivat ja sujuvoittavat osaamisen kehittämisen prosesseja. Lue myös hankkeen opit siitä, miten yritysten osaamistarpeisiin saadaan yhteiskehitettyä ratkaisuja.

Osio 1: Työssäkäyvä aikuinen jatkuvana oppijana

Osio 2: Onnistu yrityksen kehittämisessä ja osaamisen johtamisessa

Osio 3: Digitaaliset työkalut tukevat osaamisen kehittämisen prosesseja

Osio 4: Yhteiskehittämisestä voimaa palveluiden muotoiluun