Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio esittää kaikki hankekumppanit. Urbaania kasvua Vantaa -hanketta hallinnoi Vantaan kaupunki. Hankekumppaneina Vantaan kaupungilla on Vantaan ammattiopisto Varia,  Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ja Palkansaajien tutkimuslaitos PT. Hankkeessa on lisäksi mukana partneriyritykset: InfoCare Oy, Finnair Cargo, Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, Solteq Oyj ja ISS Palvelut Oy.