Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalvelut uuden työvoiman hankintaan

Rekrytointipalvelut

Hankkeeseen kuuluvat rekrytointipalvelut kehittyivät myös testivaiheen aikana tarpeen mukaan. Lokakuussa 2019 rekrytointipalvelut muutettiin vastaamaan paremmin testauksessa havaittuja tarpeita. Muutoksessa A. Osaajahaku päädyttiin toteuttamaan palveluohjauksella Vantaan kaupungin, muiden hankkeiden ja TE-toimiston osaajahaku-palveluiden piiriin, ja se sulautui Kasvudiilin B-kohtaan. Uutuutena mukaan tuli D. Osaajatarpeiden järjestely- ja muotoiluapu, jolla pyrittiin vastaamaan etenkin tilanteisiin, joissa yritysten oli haastavaa löytää avoimiin työtehtäviinsä sopivia työntekijöitä.

A. Osaajahaku

Autamme löytämään tekijät yrityksen avoimiin rekrytointitarpeisiin eri työvoimapalveluista ja verkostoista. Lisäksi tarjoamme myös muita palveluita, kuten haastatteluapua.

B. Neuvonta ja palveluohjaus

Neuvomme ja autamme yrityksiä hyödyntämään työllistämisen taloudellisia tukia (mm. palkkatuki ja Vantaa-lisä) ja palveluita. Ohjaamme löytämään oikeat yhteistyökumppanit rekrytoinnin tueksi ja opastamme mm. Vantaan Yritysohjaamon ja TE-toimiston palveluissa.

C. Oppisopimuksella rekrytointi -palvelu

Oppisopimuskoulutuksella yritys voi rekrytoida uusia tekijöitä tai vahvistaa työntekijöiden ammatillista osaamista. Autamme työtehtävien kartoituksessa ja sopivien opiskelijoiden löytämisessä. Opintokokonaisuuden suunnittelusta vastaa Varia ammattiopisto.

D. Osaajatarpeiden järjestely- ja muotoiluapu

Autamme yrityksiä selkeyttämään, järjestelemään ja tarvittaessa muotoilemaan osaamistarpeitaan siten, että yritykselle löytyisi tarvittava osaaminen ja avoimet työpaikat saataisiin täytettyä.