""

Osaamiskartoitus

Työkalu yritykselle ja työntekijälle

Osaamiskartoitus-portaali tekee näkyväksi työntekijän osaamisen, vahvuudet ja kehityskohteet. Lisäksi näkyvillä ovat yrityksen avoimet työpaikat. Portaali yhdistää osaajia avoimiin positioihin ja tukee näin sisäisiä urapolkuja sekä henkilöstön pysyvyyttä.

 

Hyödyt työnantajalle:

  • pitovoimaa
  • yrityksen sisäisiä urapolkuja

Hyödyt työntekijälle:

  • osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
  • täsmällinen osaamisen kehittäminen
  • uudet työmahdollisuudet

Osaamiskartoituksen ensimmäistä versiota testattiin Vantin kanssa kesällä 2021. Toinen testikierros tehtiin yhteistyössä Infocaren kanssa syksyn 2021 aikana. Ensimmäinen testi osoitti konseptin olevan kehityskelpoinen, joten toisella kierroksella parannettiin pääsääntöisesti käytettävyyttä, sillä rajapintaintegraatioiden rakentaminen olisi vaatinut vielä rajapintatiedon luokittelun kehittämistä siihen suuntaan, että sovelluksessa ei olisi tarvittu tehdä tiedon lajittelua, esimerkiksi eri oppilaitosten tarjoamien opintotietojen yhdistämistä tiettyyn ammattitutkintoon.

Osaamiskartoitusportaalia kokeiltiin Vantaan ServiceNow -alustalla, joka osaltaan täytti käytettävyyden parantamiseen asetetut tekniset tavoitteet, joita ensimmäisen kokeilun palautteen pohjalta oli suunniteltu.

Osaamiskartoituksesta on laadittu toteutussuunnitelma, jonka tarkoitus on kommunikoida yleiset tekniset ja toiminnalliset periaatteet, joiden pohjalta kuka tahansa voisi edistää Osaamiskartoituksen toteutusta.

Lisätietoja: Lotta Alajoki lotta.alajoki@vantaa.fi