Kasvudiili 1: Osaavan työvoiman löytäminen

Ajanjakso: 1/2019 – 4/2020

Kasvudiili on palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät sosiaalisen vastuun ja kasvun toimenpiteet. Kasvudiili 1:ssä on tarjottu yrityksille tukea uuden työvoiman hankintaan sekä yrityksen kasvua edistäviä koulutus- ja valmennuspalveluita. Tavoitteena on ollut tukea erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

KUVA 1: Kasvudiili 1 palvelut.

Kasvudiili 1:n tavoitteena on ollut luoda jatkumo eri palveluiden välille. Esimerkiksi sosiaalisen rekrytoinnin toteuduttua Yritysmielikuvavalmennuksella yritys voisi saada tukea viestimiseen vastuullisesta toiminnastaan

Rekrytointipalvelut

Rekrytointipalvelun tavoitteena oli tukea yrityksiä osaavan työvoiman hankinnassa. Palvelu aloitettiin aina yrityksen tilannekartoituksella, jonka pohjalta palvelun kesto ja malli muotoutuivat yrityskohtaisesti. Rekrytointia tukevaan työkaluvalikoimaan kuului osaajatarpeista keskustelua, työtehtävien muotoilemista, neuvontapalveluita, oppisopimuskoulutusta ja näiden yhdistelmiä. Työvoimaa etsittiin vantaalaisista työttömistä työnhakijoista, ja palvelussa tehtiin yhteistyötä useiden työllisyyspalveluita tuottavien tahojen kanssa.

Teemakoulutukset

Teemakoulutusten tavoitteena on ollut edistää kasvua nostamalla nykyisen henkilöstön osaamistasoa.

Koulutuksia on järjestetty seuraavista teemoista: asiakasymmärrys, esimiestyö ja johtaminen, Lean, Office-ohjelmat ja viestintä.

Koulutukset ovat rakennettu pääsääntöisesti sekä lähikohtaamisista että verkko-opiskelusta. Yhden koulutuksen kesto on ollut neljä viikkoa.

Koulutusten oppimistehtävät ovat rakennettu osallistujien omien työtehtävien ympärille, jotta jokainen pystyisi soveltamaan oppeja suoraan omaan työhönsä. Tavoitteena on ollut tukea työssä tapahtuvaa oppimista.

Valmennukset

Pk-yrityksille on järjestetty teemakoulutusten lisäksi yrityskohtaisesti räätälöityjä valmennuksia teemoista myynti ja yritysmielikuva.

Myyntivalmennukset ovat tähdänneet uusien työtehtävien luomiseen myyntiä kehittämällä sekä kehittämään yritysten kasvua myynnin edistämisen kautta.

Yritysmielikuvavalmennus on antanut yrityksille lisää valmiuksia toteuttaa vaikuttavaa viestintää yrityksen vastuullisen toiminnan näkökulmasta.

Kasvudiili 1 testausvaihe on päättynyt maaliskuussa 2020.


Vastuullista yrityskasvua koulutuksen ja rekrytointien kautta