Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen blogit

Tältä sivulta löydät kaikki Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa julkaistut blogit. Blogeista löydät tietoa pk-yritysten osaamisen kehittämisen ja johtamisen palveluista sekä niiden kehittämisestä. Mukana myös muita ajankohtaisia aiheita kuten digitalisaatio, vastuullisuus ja työelämän monimuotoisuus.

Variassa kokeiltiin chatbottia oppisopimusopiskelijoiden tukena

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen ja Vantaan ammattiopisto Varian yhteistyönä kokeiltiin, miten chatbot toimii oppisopimuskoulutuksessa olevien opiskelijoiden tukena. Kokeilun pohjana oli sekä hankkeessa että Variassa aiemmin tehdyt pilotit. Kokeilusta saatiin positiivisia tuloksia. Chatbot-tuen jatkumista kokeilun jälkeen toivoi yli puolet palautetta antaneista opiskelijoista.

Asiakasvastaavatyön prosessi hankkeissa

Urbaania kasvua Vantaa -hanke (UKV-hanke) innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan tarjottuihin palveluihin. Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan (asva) tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa. Poikkeusolot ovat kurittaneet rajusti yrityksiä, ja asvojen mukanaan tuoma lisäresurssi voitiin ohjata yritysten kontaktointiin. On todennäköistä, että asiakas lähtee mukaan palveluihin kun ne ovat maksuttomia, vastaavat hänen tarpeitaan ja niiden toteutus sopii aikatauluihin. Kontaktointi voidaan aloittaa sopivan perus- ja taustatiedot sisältävän asiakasrekisterin pohjalta.

Ennakoi osaamista ja menesty

Yrityksen kehittämisessä ja tarvittavan osaamisen tunnistamisessa kannattaa nostaa katse aika ajoin tulevaisuushorisonttiin. Vaikka tulevaisuutta ja työelämän muutosta ei voi ennustaa, siihen voi varautua. Se edellyttää havahtumista ja tietoisuutta ennakointitiedon ja ennakoinnin merkityksellisyydestä. Osaamisen ennakointi on nousemassa entistä suurempaan arvoon työelämän muutosten pyörteissä. Muuttuvassa toimintaympäristössä työssäkäyvän aikuisen on kehitettävä osaamistaan jatkuvasti.

Osaamisen kehittämisen opit kiinnostivat Brysselissä

Hankkeen delegaatio vieraili Brysselissä maaliskuun lopulla levittämässä hankkeen oppeja ja tapaamassa osaamisen kehittämisen verkostoja ja vaikuttajia. Matkalta tarttui mukaan erityisesti ideoita hankkeen tulosten juurruttamiseen.

Työkalun avulla tuki oppisopimuskoulutettavien saataville

Työssäoppimisjaksonsa aikana oppisopimuskoulutettavat voivat päivittäisissä töissään olla hyvin yksin: vuorovaikutus oppilaitoksen kanssa on vähäistä ja yhteydenpito esimieheen ja työpaikkaohjaajaan voi olla heikkoa. Työtehtäviin tai oppisopimuskoulutukseen liittyvän tuen tarpeen ilmetessä voi käytännössä olla haastava selvittää, mistä apua saa. Osalla ihmisistä voi olla lisäksi muita haasteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista. Jotta tukea olisi mahdollista saada, pitää avun hakeminen tehdä mahdollisimman helpoksi. Yhtenä keinona voisi olla teknologian hyödyntäminen.

Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumasta ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen

Yritysten henkilöstön jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittämisen keinot herättivät keskustelua Jatkuvaa oppimista yli rajojen -tapahtumassa torstaina 10.3.2022. Tapahtumaan kerääntyi Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen organisaatioiden lisäksi joukko jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. 

Kokeile ja ylläty: verkostoitumalla uusia bisnesideoita

Tiesitkö että Vantaalla toimii viisi klusteria, joissa yritykset jakavat ajatuksia ja kehittävät uusia bisnesideoita? Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille Vantaalla toimiville yrityksille ja yrittäjille. Moni vantaalainen yritys on etsinyt foorumia, jossa tavata oman toimialansa yrityksiä. Yksi mahdollisuus tähän on Vantaan klusteritoiminta, eli viisi ajankohtaisten teemoja ja tulevaisuudennäkymien äärelle kokoontuvaa yhteistyöverkostoa. Klustereiden teemoja ovat ruoka, kiinteistöt, kiertotalous, lentorahti ja korkean osaamisen tuotanto.

Onko yhteiskehittäminen vain kompromisseja?

Yhteiskehittämisen mahdollisuudet ja haasteet itseohjautuvassa hankeorganisaatiossa ovat ajankohtainen kysymys. Nykyään on arkipäivää työskennellä erilaisissa tiimeissä ja olla erilaisten tiimien jäsen. Toiset nauttivat enemmän yhteistyöskentelystä, kun toisille itsenäinen tekeminen on mieluisampi vaihtoehto. Yhdessä työskentelyn mahdollisuudet ovat moninaiset, kun erilaisen osaamisen, kokemustaustan ja vahvuudet omaavat ammattilaiset tuodaan yhteen. Tällöin saman teeman ympärille saadaan erilaisia näkökulmia, jotka ovat tärkeitä kehittämistyössä.