Asiakasvastaavatyön prosessi hankkeissa

Urbaania kasvua Vantaa -hanke (UKV-hanke) innosti yli 70 Vantaalla toimivaa pk-yritystä mukaan tarjottuihin palveluihin. Saadun palautteen perusteella hankkeessa kehitetty asiakasvastaavan (asva) tehtävä oli onnistumisen kannalta avainasemassa. Poikkeusolot ovat kurittaneet rajusti yrityksiä, ja asvojen mukanaan tuoma lisäresurssi voitiin ohjata yritysten kontaktointiin. On todennäköistä, että asiakas lähtee mukaan palveluihin kun ne ovat maksuttomia, vastaavat hänen tarpeitaan ja niiden toteutus sopii aikatauluihin. Kontaktointi voidaan aloittaa sopivan perus- ja taustatiedot sisältävän asiakasrekisterin pohjalta.

Ennakoi osaamista ja menesty

Yrityksen kehittämisessä ja tarvittavan osaamisen tunnistamisessa kannattaa nostaa katse aika ajoin tulevaisuushorisonttiin. Vaikka tulevaisuutta ja työelämän muutosta ei voi ennustaa, siihen voi varautua. Se edellyttää havahtumista ja tietoisuutta ennakointitiedon ja ennakoinnin merkityksellisyydestä. Osaamisen ennakointi on nousemassa entistä suurempaan arvoon työelämän muutosten pyörteissä. Muuttuvassa toimintaympäristössä työssäkäyvän aikuisen on kehitettävä osaamistaan jatkuvasti.

Osaamisen kehittämisen opit kiinnostivat Brysselissä

Hankkeen delegaatio vieraili Brysselissä maaliskuun lopulla levittämässä hankkeen oppeja ja tapaamassa osaamisen kehittämisen verkostoja ja vaikuttajia. Matkalta tarttui mukaan erityisesti ideoita hankkeen tulosten juurruttamiseen.

Työkalun avulla tuki oppisopimuskoulutettavien saataville

Työssäoppimisjaksonsa aikana oppisopimuskoulutettavat voivat päivittäisissä töissään olla hyvin yksin: vuorovaikutus oppilaitoksen kanssa on vähäistä ja yhteydenpito esimieheen ja työpaikkaohjaajaan voi olla heikkoa. Työtehtäviin tai oppisopimuskoulutukseen liittyvän tuen tarpeen ilmetessä voi käytännössä olla haastava selvittää, mistä apua saa. Osalla ihmisistä voi olla lisäksi muita haasteita, jotka vaikeuttavat avun hakemista. Jotta tukea olisi mahdollista saada, pitää avun hakeminen tehdä mahdollisimman helpoksi. Yhtenä keinona voisi olla teknologian hyödyntäminen.

Onko yhteiskehittäminen vain kompromisseja?

Yhteiskehittämisen mahdollisuudet ja haasteet itseohjautuvassa hankeorganisaatiossa ovat ajankohtainen kysymys. Nykyään on arkipäivää työskennellä erilaisissa tiimeissä ja olla erilaisten tiimien jäsen. Toiset nauttivat enemmän yhteistyöskentelystä, kun toisille itsenäinen tekeminen on mieluisampi vaihtoehto. Yhdessä työskentelyn mahdollisuudet ovat moninaiset, kun erilaisen osaamisen, kokemustaustan ja vahvuudet omaavat ammattilaiset tuodaan yhteen. Tällöin saman teeman ympärille saadaan erilaisia näkökulmia, jotka ovat tärkeitä kehittämistyössä.

Voiko organisaation muutos tapahtua itseohjautuvasti?

Työelämän jatkuvasta muutoksesta ja organisaatioiden yhä kiihtyvästä muutostarpeesta on kirjoitettu jo lähes kyllästymiseen asti. Samanaikaisesti itseohjautuvuus on noussut johtamisen ja esimiestyön kuumaksi puheenaiheeksi. Näiden kahden asian yhteensovittaminen johtamistyössä ei kuitenkaan aina tapahdu itsestään ja ongelmitta.  

Podcastista hyötyä hankkeelle ja työntekijöille

Oletko aloittamassa podcastia tai pohditko, voisiko podcast sopia teidän hankkeeseenne tai organisaatioonne? Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa päätettiin toteuttaa idea hankepodcastista. Podcastin tekemiseen mahtui oppimista ja erehtymistä, mutta kaiken kaikkiaan niin tekijät, kuuntelijat kuin koko hankekin ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen.

Työelämän muutos ja kehitys

Muutos on pysyvää ja kehitys kehittyy, mutta pysyykö ihminen mukana? Onko meillä samanlaiset valmiudet tarttua uuteen vai jaetaanko nämäkin muutoskykyisyyden kortit jo syntymässä. Luontainen kiinnostus ja motivaatio oppia ja kehittyä antaa paremmat eväät digiaikaan – vai antaako? Meidän tulee saada mukaan niin hiljaiset kuin nopeasti muutokseen tarttuvat ja kovaääniset itsensä markkinoijat.

Online-pakopeli innosti tunnistamaan osaamista ja kehittämään tiimityötä

Online-pakopelielämys kehitettiin osaksi osaamisen johtamisen valmennuskokonaisuutta. Peli sai yrityksissä positiivisen vastaanoton, vaikka se edellytti mukaan heittäytymistä ja itsensä haastamista. Pelin parasta antia oli osallistujien kokemusten mukaan tiimin erilaisten vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen, yhdessä tekeminen, oivaltaminen ja onnistuminen.