Johtamisessa tarvitaan pedagogista asennetta

Työntekijöiden kouluttaminen ja ajantasaisesta osaamisesta huolehtiminen kuuluvat yhä enenevässä määrin työpaikoille ja työnteon yhteyteen. Osa yrityksistä on tunnistanut, että toimialan muutokset tapahtuvat niin nopeasti, että osaamisen päivittämisestä on otettava suurempaa vastuuta.

IoT yrityksen kasvun tukena

IoT-teknologiaa on kaikkialla ympärillämme, ja se on mullistanut teollisuutta ja eri liiketoiminta-alueita monin tavoin. IoT-teknologiassa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Miten yritykset, etenkin pienet, löytäisivät IoT:n mahdollisuudet?

Osaamistodistukselle tarvitaan moderneja malleja

Osaamistodistuksista on ollut selkeää hyötyä työllistymisessä. Mutta millainen olisi tulevaisuuden todistusmalli ja miten se hankittaisiin? Työllisyyspalveluissa osaamisen todentamisen tarvetta on ratkottu rakentamalla malleja osaamisen näyttämiseen työtoiminnassa ja aitoja työympäristöjä vastaavissa olosuhteissa työpajoilla.

Mitä voisin oppia sinulta, kollega?

Oppimista tapahtuu niin työtä tekemällä ja kokeilemalla, itse opiskelemalla ja koulun penkillä istumalla kuin toisten kanssa keskustelemalla. Kollegiaalinen oppiminen on antoisaa, kunhan annamme sille aikaa ja tilaa. Tiedon jakaminen organisaation sisällä lisää niin osaamista kuin avoimuutta, mutta myös innostusta ja yhteishenkeä. Jokaisella meistä on jotain ammatillista annettavaa ja jaettavaa toisillemme.

Kasvun esteiden raivaajat

Urbaania kasvua -hanke on saanut eri tahot tarttumaan Vantaalla kiperään haasteeseen: alakohtaiseen työvoimapulaan ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeen vetäjät uskovat, että kaupungin matalasti koulutettujen ja vaikeasti työllistettävien tilanne on osin ratkaistavissa uudenlaisella toimintamallilla.