Pilottiyritykset

Hankkeen palveluissa on ollut mukana 66 vantaalaista pk-yritystä. Alla näistä muutama esimerkki.


Sitaatteja yrityksiltä

Urbaania Kasvua -hanke on ollut antoisa ja laadukas polku työntekijöidemme kouluttamisessa. Osaamisella kasvuun! -valmennuksen myötä tiimiesimiehet pääsivät kehittämään johtamistaitojaan ryhmätyöpajoissa ja saimme ihan konkreettisia apuvälineitä johtamisen tueksi. Kun tunnistetaan työntekijöiden vahvuudet ja pystytään niitä hyödyntämään myös työssä, niin johtaminen ja tuloksen teko sujuu helpommin. Myyjien kanssa heräteltiin somen ammatillista käyttöä myynnin edistämiseksi sekä asiakaskohtaamisten tueksi. Koulutuksen anti on ollut todella monipuolista!

Hairmail Oy

Urbaania kasvua Vantaa -hanke on tehnyt yhteistyötä yrityksemme kanssa. Yrityksemme antaa suositukset ja kiitokset hankkeelle siitä, miten Urbaania kasvua Vantaa -hanke on mahdollistanut henkilöstömme osaamisen kehittämistä ja jatkokouluksiin pääsyä sekä tukenut myös työvoiman rekryprosesseissa. Yhteistyön tekeminen hankeosaajien ja kouluttajien kanssa on ollut ja on hyödyllistä ja innostavaa.


Oli hyödyllistä ja ilo osallistua hankkeen palveluihin

Muuttohaukat Oy

Urbaania kasvua Vantaa -hanke on antanut Menumatille monipuolista valmennusta myyntiin ja markkinointiin. Olemme olleet todella tyytyväisiä hankkeen laadukkaaseen sekä monipuoliseen antiin.

Menumat Oy

Meille on hyödyllistä, että saadaan osaavaa jengiä töihin ja työntekijöille, että saavat innostuksen opiskella eteenpäin omien mielenkiintojensa mukaan. Opiskelu tuo ihmisille myös sen hyödyn, että on sitten aina askeleen edellä muita, kun on joku pätevyys ja syventävää osaamista hankittu. Se, että oppisopimusopiskelijoita on nyt monta yhtä aikaa, on vain hyvä asia, sillä he saavat tukea toisistaan. Lisäksi on ajateltu sekoittaa heidän työtehtäviään keskenään, jotta laajennetaan edelleen heidän osaamistaan. Yhteistyö hankkeen kanssa on mennyt jouhevasti eteenpäin ja systeemi on ollut hyvä ja helppo.

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy

Yhteistyö on ollut mutkatonta. Hankeen tiimoilta meihin ollaan oltu aktiivisesti yhteydessä ja tarjottu mm. erilaista neuvontaa, tukea ja koulutusta. Koemme yhteistyön hyödylliseksi.

Unique Food Nordic Oy

Olimme mukana Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen Kasvudiili 2 -palvelussa. Hankkeen parasta antia oli henkilöstön innostaminen oman osaamisensa kehittämiseen, jatkokouluttautumiseen sekä työtehtävien uudelleenjärjestelyyn. Koimme yhteistyön sujuvaksi, ammattitaitoiseksi ja hyödylliseksi. Voimme lämpimästi suositella hanketta.  

Polarputki Oy

Olemme osallistuneet Urbaania kasvua Vantaa -hankkeeseen ja olemme olleet tyytyväisiä siihen, kuinka valmentajat ovat ohjanneet keskustelujen kulkua ja aikatauluttaneet valmennukset tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Esecom Oy

Urbaania kasvua Vantaa -hanke toi selkeyttä prosesseihin, paransi kommunikaatioita ja yhteistyötä sekä pääsimme yhdessä toteuttamaan muutoksia ja onnistuimme siinä. Pystyimme hankkeen avulla pysähtymään ja miettimään myös itsestään selviä asioita yhdessä.

A-kumppanit Oy

Urbaania kasvua Vantaa -hanke tarjosi yrityksellemme sparria teknoloikkaan valmennuksen Profiant Oy:n toimesta, valmennuksessa käytin läpi asiakkuuksien hallintaa ja saimme arvokasta oppia yritykselle CRM järjestelmän rakentamista varten. Urbaania kasvua Vantaa -hanke on tarjonnut myös yrityksen johdolle sekä työntekijöille koulutuksia mm. Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy:n kanssa ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä tarjottuihin palveluihin.

Minttiravintolat Oy