Osaamisen kehittämisen
6 askelta

Osaamisen kehittämistä esittävä piirroskuva jossa kannettava tietokone on esitetty isoimpana elementtinä kuvassa ja sen ympärillä on viisi asiantuntijaa. Tietokoneen yläpuolella ja ympärillä on kuvattu erilaisin ikonein ja symbolein kehittymistä ja kasvua.

Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat tärkeitä työelämän murroksessa. Henkilöstön osaaminen tulee varmistaa erityisesti uuden teknologian käyttöönotossa. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa luodaan ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, työvoiman hankintaan ja teknologiseen muutokseen. Hyödynnä hankkeen keskeiset huomiot osaamisen kehittämisessä.

6 askelta henkilöstön osaamisen kehittämiseen

1. Ota osaamisen kehittäminen osaksi strategiaa

Yrityksen strategian menestyksekäs toteuttaminen edellyttää henkilöstön nykyisen osaamisen tunnistamista ja osaamistarpeiden määrittelyä. Kun osaaminen ja oppiminen ovat osa johtamista, osaamisen kehittäminen linkittyy yrityksen arkeen.

2. Suunnittele systemaattinen osaamisen kehittämisen kokonaisuus

Yritys hyötyy enemmän pitkäjänteisestä kehittämisestä kuin yksittäisistä koulutustilaisuuksista.  Kun erilaiset oppimisen ja osaamisen kehittämisen ratkaisut on mietitty toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi, yrityksen osaaminen kasvaa systemaattisesti.

3. Luo käytännöt työssä oppimiseen

Osaavat ja sitoutuneet työntekijät ovat yrityksen menestystekijä. Tunnista ja ota koko henkilökunnan potentiaali käyttöön. Anna mahdollisuus osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen sekä luo siihen käytännöt. Työntekijä sitoutuu yritykseen, kun hän pystyy kehittämään sekä ammatillista osaamista että muita työelämässä tarvittavia taitoja.

4. Valitse osaamisen kehittämisen kumppani

Osaamisen ammattilaiset auttavat tunnistamaan yrityksesi osaamisen kehittämisen tarpeita ja rakentamaan henkilökunnalle sopivia opintopolkuja. Osaamisen kehittämisen kumppaneina voivat toimia koulutusorganisaatiot, kuten esimerkiksi Metropolia Ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Vantaan ammattiopisto Varia. Yhdessä luodaan yritykselle sopiva ratkaisu.

5. Hyödynnä yritysvalmentajan apua

Valmentaja auttaa tunnistamaan kehityskohteita ja edistämään niitä yrityksen arjessa. Valmennuksessa yrityksen sisäinen yhteistyö tiivistyy ja tehostuu. Siinä myös tunnistetaan uusia ideoita, näkökulmia sekä työskentelyn ja oppimisen muotoja. Ulkopuolinen valmentaja toimii neutraalina sparraajana.

6. Tue työntekijää uuden oppimisessa

Osaamistaan uudistava työntekijä vahvistaa yritystä. Tue ja kannusta työntekijöitä kehittämään osaamistaan itselleen sopivalla tavalla ja miettikää yhdessä, miten uutta osaamista voidaan hyödyntää yrityksessä.