Sparria teknoloikkaan

Selvitetään yhdessä, miten liiketoimintasi kasvua ja yrityksesi kilpailukykyä voidaan parantaa uutta teknologiaa hyödyntämällä kohtuullisin kustannuksin.

Teknoloikan tueksi hanke tarjosi Profiant Oy:n asiantuntijatiimin, joka paneutui yrityksen tarpeen mukaiseen kehityshankkeeseen täsmävalmennuksissa yhdessä sovitun kehitysasteen mukaisesti. Sopivat sparraajat valittiin 6 asiantuntijan poolista, jossa oli edustettuna monipuolisesti eri toimialojen kokemusta. Osaamista löytyi niin liikkeenjohdon kuin tietohallinnon kentältä.

Sparrattava kehityshanke tunnistetaan yrityksen liiketoiminnan tarpeista. Lähtökohtana voi olla pidemmälle pureksittu Sparrattava kehityshanke tunnistettiin yrityksen liiketoiminnan tarpeista. Lähtökohtana oli mahdollista olla joko pidemmälle pureksittu tarve tai vielä jäsentymätön ajatus. Kehityshankkeen koolla ei ollut väliä, sparraus voitiin mitoittaa yrityksen tarpeen mukaan.

”Saimme työkaluja projektisuunnitteluun ja realistisen ymmärryksen tulevan kehityshankkeen vaativuudesta. Nyt tiedämme, mikä on meille paras etenemistapa.”

Minna Tuomi, Vantaan Tilapalvelut Vantti

Prosessin tulos

Nelivaiheisen prosessin lopputuloksena syntyi yrityksen käyttöön projektiehdotus, joka sisälsi esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Aikataulut, vastuut
 • Alustava budjetti tai hinta-arvio sekä mahdollinen rahoitus
 • Miten työntekijöiden osaamisesta huolehditaan digitalisaation yhteydessä?
 • Muut yrityksen tarpeen mukaiset asiat

Tarkemmat sisällöt ja prosessin eteneminen muotoiltiin jokaisen yrityksen kanssa, noin 1-2 kuukauden mittaiseksi. Yritykseltä Sparria teknoloikkaan -palvelu vei ajallisesti noin 4 x 0,5 päivää.

Prosessikuvaus

Prosessikuvaus

Startti

 • Lähtötilannekartoitus ja käytännöistä sopiminen (asetetaan yhdessä tavoitteet ja aikataulut prosessille).

Prosessin 1. vaihe

 • Yrityksen tilannekuvan tunnistaminen ja muodostaminen
 • Tarpeen tunnistaminen
 • Tilannekuvan ja tarpeen yhdistäminen hankkeeksi

Prosessin 2. vaihe

 • Tietolähteiden kartoittaminen ja tietotyypin tunnistaminen
 • Teknisten vaatimusten määrittely
 • Rajaukset

Prosessin 3. vaihe

 • Potentiaalisten vaihtoehtojen haarukointi
 • Tunnistetaan olosuhdevariantit
 • Vaihtoehtojen priorisointi

Prosessin 4. vaihe

 • Projektin alustava määrittely
 • Vaiheistamisen päälinjat
 • Käytännön implementoinnin periaatteet ja organisoituminen

Lopputulos

 • Projektiehdotus

Asiantuntijapalvelua oli tarjolla 20 yritykselle. Kaikki asiakaspaikat täytettiin. Suurin osa prosesseista saatiin valmiiksi kevään 2021 aikana ja viimeiset elokuussa 2021. Tuloksia julkaisemme syksyn 2021 aikana.

Julkaisut