Sparria teknoloikkaan

Selvitetään yhdessä, miten liiketoimintasi kasvua ja yrityksesi kilpailukykyä voidaan parantaa uutta teknologiaa hyödyntämällä kohtuullisin kustannuksin.

Teknoloikan tueksi hanke tarjoaa Profiant Oy:n asiantuntijatiimin, joka paneutuu yrityksen tarpeen mukaiseen kehityshankkeeseen täsmävalmennuksissa yhdessä sovitun kehitysasteen mukaisesti. Sopivat sparraajat valitaan 6 asiantuntijan poolista, jossa on edustettuna monipuolisesti eri toimialojen kokemusta. Osaamista löytyy niin liikkeenjohdon kuin tietohallinonkin kentältä.

Sparrattava kehityshanke tunnistetaan yrityksen liiketoiminnan tarpeista. Lähtökohtana voi olla pidemmälle pureksittu tarve tai se voi olla vielä jäsentymätön ajatus. Kehityshankkeen koolla ei ole väliä, sparraus voidaan mitoittaa yrityksen tarpeen mukaan.

”Saimme työkaluja projektisuunnitteluun ja realistisen ymmärryksen tulevan kehityshankkeen vaativuudesta. Nyt tiedämme, mikä on meille paras etenemistapa.”

Minna Tuomi, Vantaan Tilapalvelut Vantti

Prosessin tulos

Nelivaiheisen prosessin lopputuloksena syntyy yrityksen käyttöön projektiehdotus, joka voi sisältää esimerkiksi seuraavat asiat:

 • Aikataulut, vastuut
 • Alustava budjetti tai hinta-arvio sekä mahdollinen rahoitus
 • Miten työntekijöiden osaamisesta huolehditaan digitalisaation yhteydessä?
 • Muut yrityksen tarpeen mukaiset asiat

Tarkemmat sisällöt ja prosessin eteneminen voidaan muotoilla yrityksen kanssa yhdessä sovitulla tavalla, noin 1-2 kuukauden mittaiseksi. Yrityksenä investoit vain noin 4 x 0,5 pv aikaa!

Prosessikuvaus

Prosessikuvaus

Startti

 • Lähtötilannekartoitus ja käytännöistä sopiminen (asetetaan yhdessä tavoitteet ja aikataulut prosessille).

Prosessin 1. vaihe

 • Yrityksen tilannekuvan tunnistaminen ja muodostaminen
 • Tarpeen tunnistaminen
 • Tilannekuvan ja tarpeen yhdistäminen hankkeeksi

Prosessin 2. vaihe

 • Tietolähteiden kartoittaminen ja tietotyypin tunnistaminen
 • Teknisten vaatimusten määrittely
 • Rajaukset

Prosessin 3. vaihe

 • Potentiaalisten vaihtoehtojen haarukointi
 • Tunnistetaan olosuhdevariantit
 • Vaihtoehtojen priorisointi

Prosessin 4. vaihe

 • Projektin alustava määrittely
 • Vaiheistamisen päälinjat
 • Käytännön implementoinnin periaatteet ja organisoituminen

Lopputulos

 • Projektiehdotus

Asiantuntijapalvelua oli tarjolla 20 yritykselle. Kaikki asiakaspaikat on täytetty ja suurin osa prosesseista on jo saatu päätökseen. Tuloksia julkaisemme syksyn aikana.

Lisätiedot:
Elina Salo
elina.salo2@vantaa.fi
+358 43 826 9284