Kattava osaamisen kehittämisohjelma

Kasvutarina

Tietotekniikan palvelutarjoaja, InfoCare Oy oli mukana pilotoimassa pk-yrityksille konseptia, joka edesauttaa menestymistä markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa. InfoCare Oy on Urbaania Kasvua Vantaa -hankkeen partneri.

InfoCare Oy lähti partneriyritykseksi hankkeeseen kehittämään yrityksen kasvun mallia. InfoCaren toiminnan kannalta on tärkeää, että henkilökunnan osaaminen kehittyy jatkuvasti vastaamaan alan tulevaisuuden haasteita sekä teknologian kehitystä. Tarkoituksena oli myös taata, että alalla riittää oikein koulutettua työvoimaa jatkossakin. Yrityksessä tunnistetaan myös hankkeen tarjoama laaja yhteiskunnallinen merkitys, jossa varmistetaan vantaalaisten yritysten kasvu ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen.

Henkilöstön jatkuva koulutus mahdollistaa laajemman työnkuvan jatkossa yrityksessä. InfoCaren ICT-asiantuntijoiden kanssa aloitettiin henkilökohtainen ohjaus sopivien koulutusvaihtoehtojen löytämiseksi. Esimiestyötä vahvistettiin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon oppisopimuksilla ja hankkeen valmennuksilla.

Yrityksen tulevaisuuden menestys on kiinni henkilökunnan uudelleenkoulutuksesta ja yksittäisten työntekijöiden perusosaamistason nostosta. Samalla huolehditaan siitä, että ICT-alalla on osaavia työntekijöitä jatkossakin.

 Pete Brusi, toimitusjohtaja, InfoCare Oy

Hankkeen koulutuspalvelut on koeponnistettu meillä. Paketissa on tulevaisuuden minimitason edellytykset yrityksen kasvuun ja tulevaisuuden haasteisiin. Vain osaavan ja koulutetun sekä motivoituneen työvoiman avulla yritys voi kehittyä, kasvaa ja menestyä. Hankeyhteistyössä on syntynyt uusia toimintatapoja ja uskallettu lähteä haastamaan vanhoja käsityksiä. Tarttumalla tähän pakettiin yritys valitsee kehityksen ja uudistumisen tien.

Pete Brusi, toimitusjohtaja, InfoCare Oy

Hyödyt

  • Yrityskohtaisilla koulutusohjelmilla varmistetaan henkilökunnan osaamisen kehittäminen
  • Henkilökohtasilla koulutusohjelmilla sitoutetaan ja motivoidaan tulevaisuuden osaajat
  • Yritys vahvistaa oman toiminnan kehittämistä ja pärjäämistä tulevaisuuden haasteissa
  • Yritysten ja oppilaitosten uudenlainen toimintamalli tuo parempia tuloksia
  • Yhteiskunnallisesti merkittävä koulutusohjelma kunnille, pk-yrityksille ja työntekijöille