Kesätervehdys Urbaania kasvua Vantaa -hankkeesta!

Artikkeli

TEKSTI Marilla Kortesalmi ja Elina Taponen

Korona toi haasteita ja mahdollisuuksia hanketyöhön. Lisäksi henkilöstövaihdokset toivat uusia näkökulmia yhteistyöpainotteisen hankkeen työtapoihin. Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa vantaalaisten pk-yritysten iskunkestävyyttä ja selviytymiskykyä – resilienssiä. Kevään aikana testattiin hanketoimijoiden resilienssitaitoja yllättävien muutosten myrskyssä.

Hankkeen täysdigitalisointi onnistui

Mennyt kevät osoitti, että tulevan ennakointi on aina haastavaa. Taitoja ei voi aina opiskella etukäteen, vaan kehityttävä on työskentelyn lomassa.  Digitaalisilla alustoilla työskenteleminen oli osin ennestään tuttua, ja siirryimme melko sujuvasti etätyöarkeen. Verkkotyöpajan menetelmiä jouduimme opettelemaan, mutta lopulta digitaaliset ideointipajat onnistuivat sujuvasti kuten yritysten koulutus, valmennus ja ohjaus. Hankkeeseen karttui paljon uutta osaamista. Yhteistyökumppaneiden kanssa muokatut palvelut ovat vastanneet hyvin yritysten tarpeisiin selviytymisen ja kasvun haasteissa.

Hanke eteni ketterästi

Pilottivalmennukset partnereiden kanssa toteutuivat osittain keväällä. Osa hankkeessa mukana olevista yrityspartnerista joutui sopeuttamaan toimintaansa koronakriisin takia, ja hankkeen palveluiden kehittämiselle otettiin aikalisä.

Selvitimme maaliskuun lopussa kontaktoimalla jo palveluissa mukana olevia yrityksiä koronan ensivaikutuksia yritystoimintaan. Saadun tiedon perusteella aloitimme pilottiyritysten kanssa johdon coachingin ja ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelun. Lisäksi järjestimme eri teemoja käsitteleviä verkkoaamukahvitilaisuuksia. Hankkeen asiantuntijat pääsivät todella mukaan ketterään palvelujen kehittämiseen kevään aikana! Jokaisella meillä oli kuitenkin vahva halu osaltaan auttaa pk-yrittäjiä koronakriisissä ja samalla uudistaa omaa osaamista.

Syksyllä tähtäin yrityksen kasvussa

Syksyllä jatkamme verkkoaamukahvitteluja, joissa eri alojen asiantuntijat herättelevät pohtimaan työtä, osaamista ja yrityksen kehittämistä. Hankkeen seuraavassa vaiheessa siirrymme johdon valmennuksesta yrityksen kasvuun tähtäävään valmennukseen. Ammatillisen osaamisen kehittämisen infoiskut ja opinto-ohjaus jatkuvat nekin. Kaikissa hankkeen palveluissa yhdistyvät sosiaalisen investoinnin ja kasvun toimenpiteet. Hankkeessa on mukana joukko eri alojen asiantuntijoita tuottamassa ja toteuttamassa koulutuksia, valmennuksia, ohjausta ja muita palveluita. Lisäksi tiimissämme on sitoutuneita yhteistyökumppaneita.

Hankepalveluista todellista hyötyä

On ollut hienoa nähdä, millaisia kasvutarinoita yrityksissä on tapahtunut ja millaista vaikuttavuutta palveluiden avulla voidaan saada aikaan! Muutaman tunnin mittaisen coaching-tapaamisen aikana on saatu aikaan edistystä, josta hyötyvät kaikki. Olemme todella ilahtuneita hankepalveluiden saamasta hyvästä vastaanotosta.

Kiitos hyvästä yhteistyöstä jokaiselle hankkeeseen mukaan lähteneelle yrityksille!

Projektipäälliköt Marilla Kortesalmi ja Elina Taponen.