Oppisopimus avaimet käteen
-palveluna! Työntekijöiden osaamisen kehittämisen palvelut otettu innolla vastaan pk-yrityksissä

Blogi

TEKSTI | Elina Salo

Kesäkuussa aloitimme Urbaania kasvua -hankkeessa testaamaan Ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelua tarjoten sitä vantaalaisille pk-yrityksille kokeiltavaksi. Palvelun vastaanotto oli yrityskentällä menestys. Lähes kaikki kontaktoidut yritykset kiinnostuivat osaamisen kehittämisestä ja halusivat kuulla lisää yhteistyömahdollisuuksista hankkeen puitteissa. Palvelussa tunnistetaan henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita ja etsitään niihin yhdessä työelämälähtöisiä ratkaisuja.

Osaamisen kehittäminen on yrityksille tärkeää

Ennen kesälomia toteutettiin onnistuneesti osaamisen kehittämisen infotilaisuudet jo viidessä yrityksessä, joista yhdessä ehdittiin pitää jopa kaksi verkkotilaisuutta eri kohderyhmille. Käsillä olevasta lomakaudesta ja koronatilanteesta huolimatta jo 14 yrityksen kanssa infoja on alettu suunnitella, ja niistä viisi on suunniteltu pidettäväksi heti kesälomien jälkeen. Tämän lisäksi 17 yritystä on ehtinyt ilmaista olevansa alustavasti kiinnostunut palvelusta.

Oppisopimuskoulutusta työpaikalla

Useat yritykset ovat kokeneet tärkeäksi sitoa osaamisen kehittäminen arkipäivän tekemiseen ja henkilöstön todellisiin työtehtäviin. Tähän tarpeeseen vastaa hyvin esimerkiksi oppisopimuskoulutus, jossa osaaminen hankitaan pääasiassa työpaikalla, räätälöitynä opiskelijan ja työpaikan tarpeisiin. Oppisopimuksella opiskeltavia tutkintomahdollisuuksia on yli 160 erilaista ja tutkintoja on kolmea eri tasoa:

  • ammatillinen perustutkinto
  • ammattitutkinto
  • erikoisammattitutkinto

Jokainen tutkinto rakentuu useista tutkinnon osista, joita voi opiskella myös sellaisenaan. Eri vaihtoehdot antavat valtavan laajan kirjon opiskelumahdollisuuksia ja takaavat, että jokaisen tarpeisiin löytyy jotakin. Samalla tutkintoviidakko kuitenkin haastaa laajuudellaan juuri oikean polun löytämistä, joten tuki sopivan kokonaisuuden suunnitteluun voi olla tarpeen.

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Palvelu ammatillisen osaamisen kehittämiselle suunnitellaan sopivaksi paketiksi yhdessä yrityksen ja hankkeen asiantuntijan kanssa. Palvelu räätälöidään käsillä olevien tarpeiden ja yrityksen toiveiden mukaan. Pakettiin voi sisältyä esimerkiksi yksilökeskusteluja tiedon lisäämiseksi ja vaihtoehtojen pohtimiseksi. Esimiesten ja työntekijöiden tietoa voidaan kasvattaa myös infotilaisuuksilla, joissa voidaan esitellä sopivia tutkintovaihtoehtoja.

Kokemuksemme mukaan välillä on tarpeen myös kerrata ammatillisen koulutuksen ja oppisopimusopiskelun perustietoja. Jos viimeisistä opinnoista on vierähtänyt tovi, on koulutusmaailma muuttunut sen jälkeen. Pitkän työuran tehneelle voi tulla yllätyksenä, miten joustavaa, käytännönläheistä ja henkilökohtaiseen tarpeeseen taipuvaa opiskelu tänä päivänä on. Jos muistoissa on lähinnä perinteistä pulpetissa istumista ja ulkomuistista opettelua, ollaan mielikuvissa todella kaukana tämän päivän todellisuudesta.

Räätälöidyt infot, verkossa tai livenä, ovatkin muodostuneet suosituimmaksi palvelun osaksi ja niiden jälkeen on koettu luontevaksi edetä halukkaiden kanssa yksilötasolle. Infotilaisuuksista saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Osallistujat ovat kokeneet infot hyödyllisiksi ja suosittelisivat vastaavaa kollegoilleen.

Hankkeen asiantuntija kulkee yrityksen ja osaamisen kehittämisen tarpeessa olevan työntekijän rinnalla oppisopimuksen solmimiseen asti. Näin ollen kyseessä on ikään kuin avaimet käteen -palvelu osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamisesta aina oppisopimuksen solmimiseen asti. Opiskelun alettuakaan yritys tai opiskelija ei jää yksin. Silloin rinnallakulkijaksi vaihtuu koulutuksen järjestävä oppilaitos.