Kokemuksia yritysjohdon valmennuksesta koronan keskellä ajasta ja paikasta riippumatta

Artikkeli


TEKSTI Marjo Huhtala

Miltä sinusta tuntuisi kasvuyrityksen omistajana, yrittäjänä tai johtajana, jos kuulisit, että saatavillasi on vaikeana aikana yrityskasvun edistämiseen neuvonantaja? Haluaisitko palvelua, jossa voit käydä luottamuksellisia keskusteluja, saada sparrausta ja selkeyttää ajatuksia?

Keväällä 2020 hankalassa koronatilanteessa johdon coachingeihin tarttui 25 vantaalaista Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen pk-yritystä. Valmentajat valmensivat heitä yhteensä 6000 tuntia.

Jokainen mukaan lähtenyt yritys sai laadukasta ja täsmällistä sparrausta yhteensä neljä kertaa 60 minuutin ajan.

Osaamisen kehittämisen pääteemoiksi nousivat:

  • Liiketoiminnan johtaminen
  • Myynti, markkinointi ja viestintä
  • Esimiestyö
  • Teknologia

Coachattavana kokonaisia tiimejä

Tehdessäni yritysten alkuvaiheen kontaktointia eli soittotyötä, huomasin, että useissa kasvuyrityksissä koko tiimi haluttiin ottaa mukaan, eikä sparrausta toivottu pelkästään itselle. Tämä kuvaa hyvin pk-yritysten tiimihenkeä, matalan hierarkian toimintatapoja ja yhteistä yritteliäisyyttä. Siten alustavasti suunnitelluista johdon yksilöcoachingeista muotoutui joustavasti johdon tiimivalmennusta verkossa.

Coachausten lähtökohtana oli, että haaste ja ongelma tulee coachattavalta ryhmältä, ei valmentajalta. Omien valmennettavieni tarkempia haasteita olivat mm. myynnin systematiikan kehittäminen, toimitusjohtajaviestinnän kehittäminen, henkilöstön irtisanomiseen varautuminen ja HR-analytiikan kehittäminen. 

Coachauksissani oli tilaisuuden alussa ns. ”mielen alkulämmittely”, jotta tärkeän asian äärelle pysähdytään ja saadaan asiaan tunnepuoli mukaan. Valitsin lämmittelyyn jonkin vuosien aikana hyväksi havaitsemani neuropsykologeilta saadun mallinnuksen, joka maadoitti ja orientoi käsiteltävään asiaan.

Valmentaja on tärkeässä roolissa palautteen antajana, sparraajana ja oikeaan suuntaan tuuppaajana. Tärkein ihminen on kuitenkin osallistuja itse ja vuorovaikutus, joka tilanteessa syntyy osallistujien kesken.

Mikä oli se todennettava muutos, jonka valmennettavissani halusin nähdä?

Coachina tehtäväni on auttaa johtajia myös henkilökohtaiseen kasvuun ihmisenä. Hyvä johtaja näyttää omalla esimerkillään, kuinka mennään eteenpäin systemaattisesti ja vuorovaikutteisesti. Hän tekee valintoja ja päätöksiä suuntaa näyttäen. Hän osallistaa yrityksensä ihmiset mukaan.

Johtajan asenteella on erityisen tärkeä merkitys, koska se vaikuttaa suoraan myös monen muun ihmisen asenteeseen. Johtajan ja esimiehen asenne on tapa suhtautua asioihin ja ihmisiin riippumatta siitä, ovat ne vaikeita tai helppoja.

Valmennuksen havainnot – Mitä huomasin coachauksissa?  

  1. Rauhallisen ajan ottaminen tärkeille asioille jäsentää johtajien ajattelua ja sitä kautta tekemistä.
  2. Valmennettavaa kannattaa rohkaista mitattavaan muutokseen: ”Soitan useammin asiakkailleni”, ”Uskallan laskuttaa asiakkaalta vaaditun lisähinnan sopimuksen mukaan” ja ”Esittelen HR-asiat liiketoimintajohdolle numeroiden avulla johtoryhmässä”.
  3. Esimerkit, vinkit ja käytännönläheisyys antavat rohkeutta ja inspiraatiota johtajille, jotka ovat itse välillä oppijan roolissa kehittämässä osaamistaan ja sparraamassa ajattelutapojaan.
  4. Valmentaminen verkossa on korostuneen tehokasta ja tavoitteellista. Asiaan päästään suoraan.
  5. Sparrauksen aikana nousee esiin monia osaamistarpeita ja kehityskohteita, joihin yritykset toivovat sparrausta jatkossakin kerran hyvän kokemuksen saatuaan.

Luottamus ansaitaan joka kerta uudelleen – joka ikisessä kohtaamisessa coachattavan kanssa

Tärkeintä valmennuksessa on se, miten coachattava tiimi vie asiat arkeen valmennuksen loputtua. Lopuksi esitin jommankumman näistä tärkeistä kysymyksistä: ”Mitä opit? Mitä teet seuraavaksi?”

Todellinen valmennus alkaa siis vasta siinä vaiheessa, kun rauhallisesta tilanteesta palataan varsinaisen työn ääreen (vaikka työstä se käy valmentautuminenkin). Mitä arjessa tapahtuu? Menikö valmennuksessa annetut lupaukset käytäntöön? Miten muutosta voisi todentaa ja mitata? Mitä johtoryhmä haluaa oppia seuraavaksi? Mitä heidän pitäisi oppia, jotta he ovat kilpailukykyisiä ja eväät kasvuun ovat riittävät?


Marjo Huhtala

Marjo on tietokirjailija ja valmentaja. Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa Marjon koulutusten painopistealueita ovat myynti, johtaminen ja viestintä. Marjo uskoo, että valmentautunut ihminen on vahvempi ja toimii ammattimaisesti; hyvällä asenteella ja hyvällä meiningillä.

Marjon kirjavinkit. Kehitä näiden avulla valmentavaa työotettasi:

Fabritius Friederike & Hagemann Hans W. 2018. TarcherPerigee. The leading Brain – Neuroscience Hacks to Work Smarter, Better, Happier.

Kahnemann Daniel. 2011. Thinking Fast and Slow. Penguin Books.

Scharmer, Otto C. 2018. The Essentials of Theory U – Core Principles and Applications. Berrett-Koehler-Publishers, Inc.

Starr, Julie. 2016. The Coaching Manual – The definitive guide to the process, principles and skills of personal coaching. 4th edition.