Uuden oppimisen edellytyksiä kehittämässä Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa

Artikkeli


TEKSTI | Anniina Honkonen

Työntekijän tärkein valttikortti on halu oppia jatkuvasti uutta! Näin totesi Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski Urbaania kasvua Vantaa –hankkeen tilaisuudessa 19.8.2020. Hankkeessa keskitytään tänä syksynä työntekijöiden osaamistason kehittämiseen.

Urbaania kasvua Vantaa –hankkeen syksy ja Kasvudiili 2 käynnistettiin viime viikolla avaustapahtumalla Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa ja verkossa. Tapahtuman teemana oli Osaaminen antaa siivet! Osaavan työvoiman rooli yrityskasvussa.

Osaaminen on yhteistyön tulos

Tilaisuuden moderoi futuristi Perttu Pölönen, joka puhui aloituspuheenvuorossaan työelämää muuttavasta inhimillisestä vallankumouksesta, mikä pakottaa panostamaan osaavaan työvoimaan. Keinoja osaavan työvoiman kehittämiseen on keksittävä yhteistyössä. Vastuu ei ole yksin työntekijän, työnantajan eikä koulutusorganisaatioiden. Avainasemassa on avoin keskustelu ja vastavuoroinen yhteistyö.

Työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä ja yhteiskehittämistä korostivat myös tapahtuman panelistit, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski ja Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Konkola. Ammattikorkeakoulut tuottavat innovaatioita ja uudenlaista osaamista. Yhdessä kaupungin työelämäpalveluiden ja alueellisen työelämäkumppaneiden kanssa niitä levitetään ketterästi eteenpäin.

Hankkeessa toteutettiin kesällä 2019 vantaalaisille pk-yrityksille suuri yrityskysely. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa yritysten toiveita henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Metropolia Ammattikorkeakoulun projektipäällikön Elina Taposen mukaan vastauksissa korostui työntekijöiden omaehtoinen opiskelu ja työelämätaidot, kuten asenne, motivaatio, oma-aloitteisuus ja luova ongelmanratkaisukyky.

Halu oppimiseen on avaintekijä

Paneelissa tuotiin esille myös haasteita, kuten työelämän ja oppilaitosten välisen yhteisen kielen löytyminen. Työelämä kaipaa osaajilta mm. oma-aloitteisuutta ja vuorovaikutustaitoja, mutta tutkintotodistus ei näitä osaamisia vielä tunnista. Yhteisen kielen kehittyminen vie aikansa. Tärkeäksi lähtökohdaksi nostettiin työntekijän oma motivaatio osaamisen kehittämiseen. Kuten rehtori Koski totesi, työntekijän tärkein valttikortti on halu oppia jatkuvasti uutta.

Työntekijälle itselleen asetetaan suuri rooli osaamisen kehittämisessä. Osaamisen kehittämisen tehtävä ei kuitenkaan ole yksilölle helppo. Laurean projektipäällikkö Marilla Kortesalmen mukaan hankkeessa on todettu, että työntekijöiden valmiudet löytää opintopolkuja ja osaamisen kehittämisen kanavia vaihtelevat. Samoin vaihtelee luottamus omiin kykyihin. Tärkeää onkin inhimillinen ongelmanratkaisu esimerkiksi tekoälyn ja laajan tietomäärän tukena.

Koneiden ja ihmisten yhteistyötä tarvitaan

Koneet ja ihmiset hyödyntävät erilaisia vahvuuksia toiminnassaan. Perttu Pölönen totesi päätössanoissaan, että kone tykkää numeroista ja selkeydestä, kun taas ihminen tykkää sanoista ja tulee toimeen tulkinnanvaraisten asioiden kanssa. Ongelmanratkaisussa ihminen ja kone käyttävät erilaisia tapoja, tietoja ja menetelmiä, mutta molemmat pääsevät samaan lopputulokseen. Molempia osapuolia tarvitaan, mutta onnistuakseen yhteistyö vaatii kykyä sopeutua ja luoda yhteiset toimintatavat.

Katso avaustapahtuman kooste.

Tapahtumassa esiteltiin myös kasvudiili 1:sen tuloksia videon muodossa.

Työvoiman osaaminen keskiössä nyt

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa keskitytään tänä syksynä työntekijöiden osaamistason kehittämiseen. Kasvudiili 2 -palvelut yhdistävät olemassa olevan työvoiman osaamistason kehittämisen ja yrityksen kasvua edistävät toimenpiteet. Se on suunnattu yrityksille, joiden henkilöstön osaamisrakenne on vanhentunut tai osaaminen kaipaa päivittämistä. Raivaamme vantaalaisten pk-yritysten kasvun esteitä vahvistamalla henkilöstön osaamista ja voimistamalla yritysten kykyä vastata muutostilanteisiin.

Vantaan kaupungin elinkeinojohtajan Kimmo Viljamaan mukaan Vantaalla on, suhteessa muuhun pääkaupunkiseutuun, matala osaamistaso. Urbaania kasvua Vantaa –hanke ratkoo työvoiman osaamistason kasvattamista sekä sitä, miten yrityksissä opitaan miettimään osaamisen kehittämistä arjen keskellä. Siten hanke vastaa osaltaan myös kulttuuriseen haasteeseen. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen korostaakin jatkuvan oppimisen haasteen ratkaisemisen ammattikorkeakoulujen kanssa olevan Vantaalle tärkeä asia.