Epämukavuusalueella hiotaan timantteja

Artikkeli

Teksti | Elina Taponen

Hanketyöskentely on monipuolista ja opettavaista. Jotta voimme tarjota parasta mahdollista valmennusta ja koulutusta, hanketyöskentelijät joutuvat toisinaan epämukavuusalueelle ja kyseenalaistamaan omat taitonsa koulutuspalveluiden suunnittelussa. Hankkeen keskiössä on vantaalaisten pk-yritysten tukeminen yrityskasvussa ja sen eteen monipuolinen hankeväkemme tekee yhteisvoimin työtä.

Epämukavuusalue tutuksi

Kehittämishankkeessa työskentely on kirjaimellisesti jatkuvaa oppimista työelämässä. Otamme rohkeita hyppyjä kohti tuntematonta, haastaen omaa osaamistamme. Yhdessä teemme, kokeilemme ja opimme vantaalaisten yritysten kanssa. Jokainen meistä hankkeessa työskentelevä oivaltaa ja oppii jotain uutta tämän projektin aikana. Toisinaan on hyvä käydä epämukavuusalueella ja haastaa itseään. Siihen tämä projekti tarjoaa mahdollisuuksia. Osallistumme viestintään, sovellamme uusia kokouskäytäntöjä, vedämme työpajoja ja innovoimme uutta erilaisilla menetelmillä. Valmennusta ja koulutusta on kokeiltu toteuttaa eri tavoin ja niistä kokeiluista on opittu paljon. Kannattaa seurata verkkosivuillamme (urbaaniakasvua.fi) julkaistuja kirjoituksia, joissa avaamme havaintoja ja kokemuksia meidän hankepalveluista.

Samoin keväällä aloitettujen verkkoaamukahvien sisältöjen suunnittelu on haastanut niiden vetäjiä uuden äärelle laajentamaan osaamistaan. On täytynyt pohtia, mikä aihe ja näkökulma kiinnostaisi osallistujia, jonka jälkeen on täytynyt paneutua teemaan sekä tehdä käsikirjoitus tilaisuudelle, joka on useimmiten ollut haastattelu- tai keskustelumuotoinen. Mikäli et ole ehtinyt vielä mukaan, aamukahvitallenteet löytyvät hankkeen YouTube-kanavalta. Tällä hetkellä opettelemme podcastien tekemistä – keväällä kuulette lisää! Asiantuntijahaastatteluja on luvassa osaamisen kehittämisen ja kestävän kasvun teemoista.

Meistä hanketoimijoista on muodostunut tiivis yhteisö, vaikka kokoonpano on elänyt hankkeen eri vaiheissa. Tulemme eri taustoilla ja erilaisilla osaamisilla, muun muassa eri koulutusorganisaatioista ja Vantaan kaupungilta. Olemme yhdessä paljon enemmän kuin erikseen, kollega pystyy aina tuomaan sellaisen näkökulman tai mielipiteen, jota ei ole itse osannut ajatella. Jokainen tekee parhaansa asioiden etenemiseksi ja sujumiseksi. Menestyvien tiimien tapaan pyrimme saamaan jokaisen asiantuntemuksen parhaalla tavalla käyttöön.

Kokonaisuuden hallinta ja tiedonkulku tärkeässä asemassa

Yhteiskehittämisessä tarvitaan erityisesti yhteen hiileen puhaltamista ja yhdessä työskentelyä. Palaverikäytännöt ovat rakennettu tukemaan projektijohtamista. Viikoittain on kaikille projektissa mukana oleville yhteinen palaveri, jossa pyritään jakamaan kaikkien työn kannalta olennaista tietoa, mutta ennen kaikkea luomaan kokonaiskäsitystä siitä, missä hankkeessa ollaan menossa.

Hankkeessa on tiukka aikaraami ja monta yhtä aikaa tapahtuvaa toimenpidettä eri tahoilla sekä haastavia asiakokonaisuuksia, joiden takia päivittäisjohtamisen merkitys on suuri. Kaikki tekeminen liittyy isossa kuvassa vahvemmilla tai heikoimmilla sidoksilla kokonaisuuteen. Lähes kaikki päätökset vaikuttavat myös jonkun toisen tekemiseen. Siksi on tärkeä luotsata kokonaisuutta systemaattisesti eteenpäin. Jokaisen tekemisellä on merkitystä lopputuloksen kannalta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

On hienoa huomata, miten hämyisestä kokonaisuudestakin alkaa vähitellen muodostua kirkkaampia ajatuksia, jotka konkretisoituvat toimenpiteiksi. Se vaatii toisinaan useilla eri kokoonpanoilla työstämistä, suunnittelua, keskustelua, pohdintaa ja sparrailua.

Tavoitteena on, että hankkeessa kehitettyjen palveluiden sekä niistä saatujen oppien avulla pystymme viitoittamaan vantaalaisten pk-yritysten tietä kohti vastuullista yrityskasvua.