Kevään 2021 aikana tarjoillaan sparrausta, konkreettisia vinkkejä ja muutosvalmiutta kasvuloikkaan

Artikkeli

TEKSTI | Elina Salo, Anniina Honkonen, Anne Innanen ja Tuija Liljander

Vuodenvaihteessa käynnistyvä Kasvudiili 3 tarjoaa yrityksille tukea teknologiseen muutosprosessiin sekä valmennusta osaamisen kehittämiseen.

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kolmannen kasvudiilin teemana on yrityskohtaisesti räätälöity kasvuloikka. Käytännössä tämä tarkoittaa palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritystä kartoittamaan ja edistämään teknologista muutosprosessia, joka tukee yrityksen kilpailukykyä.

Kasvudiilin palvelukokonaisuutta on kehitetty ja pilotoitu syksyn 2020 aikana hankkeen kolmen partneriyrityksen (Vantaan tilapalvelut Vantti Oy, InfoCare Oy ja Solteq Oyj) kanssa. Näistä piloteista saatujen kokemusten avulla muotoiltua palvelukokonaisuutta testataan keväällä 2021 pk-yritysten kanssa. Mukana kehittämistyössä ovat Vantaan kaupungin johdolla korkeakouluyhteisöt Laurea ja Metropolia sekä konsultointiyritys Profiant Oy.

Mitä palvelukokonaisuus sisältää?

Yrityksittäin rakentuva palvelukokonaisuus koostuu seuraavista asioista:

  1. räätälöity ehdotus teknologiasuunnitelmasta
  2. benchmark-mahdollisuudet
  3. osaamisen johtamisen ja kehittämisen valmennukset

Kasvudiili 3 aloitetaan tammi-helmikuussa 2021. Ensimmäinen askel on yrityskohtainen keskustelu, jossa luodaan tilannekuva yrityksen muutosprojektista ja sen pohjalta tehdään yrityksen tarpeen mukainen palvelusuunnitelma. Aloitussessiossa ideanystyrät laitetaan liikkeelle kuunnellen inspiraatiopuheenvuoro esimerkiksi yritykseltä, joka on jo ehtinyt loikata kohti kasvua.

Yrityksen ja hankkeen asiantuntijoiden kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti Kasvudiilin palveluilla pureudutaan tunnistettuun kehitystarpeeseen. Kasvuloikka voi olla pidemmälle pureksittu tarve, joka yrityksellä on ollut jo valmiina to do -listallaan. Tai se voi olla vielä jäsentymätön ajatus, jonka määrittelyä caseksi tuetaan prosessissa. Kasvuloikka voi olla pienempi tai isompi, tarpeen ja loikkauskyvyn mukaan mitoitettu.

Yritys saa käyttöönsä konsulttitiimin, joka auttaa casen edistämisessä yhdessä sovitun loikka-asteen mukaisesti. Tarpeen mukaan avuksi voidaan järjestää myös benchmark-tapaaminen, jolla voidaan saada lisätietoa, inspiraatiota ja tukea muutosprojektin eteenpäin viemiseksi. Benchmarkattava taho voi olla esimerkiksi toinen organisaatio, joka on jo toteuttanut samantyyppisen muutosprojektin, tai muu sopiva kohde. Benchmarkingin avulla pyritään oppimaan toisilta, löytämään onnistuneita käytänteitä ja välttämään sudenkuoppia muutosprosessin aikana sekä verkostoitumaan. Prosessin lopuksi yritykselle muodostuu projektiehdotus teknologisesta etenemissuunnitelmasta.

Kokonaisuutta tuetaan osaamisen johtamisen ja kehittämisen valmennuksilla, jotka voidaan suunnata eri henkilöstöryhmille yrityksen tarpeen mukaisesti. Valmennusten tavoitteena on mm. saada uusia ideoita ja toimintamalleja osaamisen johtamiselle ja kehittämiselle sekä motivoida henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen. Valmennuksia tulee olemaan tarjolla erillisenä tuotteena myös niille yrityksille, joille muihin Kasvudiilin palveluihin osallistuminen ei juuri nyt ole ajankohtaista.

Miksi lähteä mukaan?

  • Kasvudiilillä pureudutaan yrityksenne ajankohtaisen teknologiset muutosprojektin edistämiseen.
  • Mukana on monipuolisesti asiantuntijoita kaikista Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen organisaatioista sekä ulkopuolelta hankittua konsulttipalvelua, jolla taataan yrityksen tarpeita vastaavan asiantuntijuuden hyödyntäminen.
  • Kasvudiilin tuki on yrityksille maksuton. Palvelukokonaisuus on testivaiheessa, joten se kustannetaan hankerahoituksella. Vastineeksi toivomme yritykseltä palautetta kehitystyön tueksi.
  • Osallistumalla edistätte oman yritystoimintanne lisäksi koko Vantaan alueen kilpailukykyä antamalla panoksenne hankkeen kehitystyöhön.
  • Kasvudiilin päätteeksi saatte osallistumistodistuksen, jota voitte halutessanne käyttää yrityksenne viestinnässä. Urbaania kasvua Vantaa –hankkeen viestintäkanavissa nostetaan esille mukana olevien yritysten kehittämishankkeita mm. Kasvutarinoiden muodossa (aukeaa kasvutarinat-sivulle).
  • Eikö teillä ole teknologisia muutostarpeita juuri nyt? Osaamisen  johtamisen ja kehittämisen valmennuksemme on loistava mahdollisuus pohjustaa tulevia muutoksia.

Jos kiinnostuit heti, voit ottaa yhteyttä omaan tuttuun yhteyshenkilöösi hankkeessa tai palvelun kehitystyöstä vastaavaan asiantuntijaan Elina Saloon, elina.salo2@vantaa.fi, puh. 043 8269 284.

Mukaan pääsee 20 kasvu- ja muutoshaluista yritystä, joilla on tarve investoida tulevaisuuteen!