Aamukahvit verkossa – inspiroitumista oman osaamisen ja yrityksen kehittämiseen

Kokemuksia kentältä

TEKSTI | Anna Linna

30 minuutin pituiset lähes jokaviikkoiset aamukahvisessiot kokosivat yhteen itsensä ja yrityksensä kehittämisestä kiinnostuneita. 

Kun kevään 2020 koronakriisi pamahti päälle, sekoitti se jotakuinkin jokaisen arki- ja työkuviot. Useissa organisaatioissa siirryttiin etätöihin, koska valtioneuvosto antoi suosituksia ja rajoituksia kokoontumisten suhteen ja sulki jopa oppilaitoksia. Tällöin jouduttiin miettimään uudenlaisia ratkaisuja muun muassa yleisötilaisuuksien ja tapaamisten suhteen. Mitä tehdä, kun suunnitelmat peruuntuvat ja aikataulu ei jousta?

Äkillinen yhteiskunnallinen muutostilanne asetti yritykset uudenlaiseen, yllättävään tilanteeseen. Tilaukset saattoivat päättyä kokonaan ja asiakkaat kadota. Yrityksissä jouduttiin pohtimaan, miten selvitä muutos- ja kriisitilanteesta, miten saadaan palkat maksettua, miten uudistaa omaa liiketoimintaa ja voiko tilannetta kenties hyödyntää oman tai työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

Yritysten muuttuneita tarpeita silmällä pitäen Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa yhtenä ratkaisuna kehitettiin verkkoaamukahvit. Nämä puolen tunnin tehosessiot suunniteltiin lähtökohtaisesti hankkeen kohdeyritysten tarpeisiin, mutta ne järjestettiin kaikille avoimina ja maksuttomina tilaisuuksina. Verkkoaamukahveilla eri alojen asiantuntijat keskustelivat ajankohtaisista liiketoiminnan, työn ja osaamisen kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä verkon välityksellä. Tarkoituksena oli tarjota inspiroivia ja helposti lähestyttäviä tilaisuuksia päivän polttavista aiheista, esimerkiksi siitä, miten IoT-teknologia voi tehostaa yrityksen toimintaa ja tukea kasvua. Tilaisuudet pyrkivät myös inspiroimaan hankkeen kohdeyrityksiä hankkeen palveluihin jatkossa.

Luottamuksen lisäämisestä kriisiajan talouteen

Verkkoaamukahvit ideoitiin ja organisoitiin pikaisella aikataululla keväällä 2020. Syksyllä niitä jatkettiin uusilla aiheilla. Zoom-alustalla pidettiin touko-kesäkuun ja syksyn aikana aamukahveja lähes viikoittain. Aiheita oli laidasta laitaan erilaisuuden johtamisesta luottamuksen lisäämiseen ja kriisiajan talouteen:

 • Resilienssi muutoksessa elämisen tukena
 • Työ ja ammatit muuttuvat! Pysynkö perässä?
 • Vuorovaikutuksen ja siitä syntyvän luottamuksen merkitys esimies-alaissuhteessa
 • 55-vuotiaana työttömyysuhan alla – Miten itse voin vaikuttaa tulevaisuuteeni? Henkilökohtainen ja yritysnäkökulma
 • ”Viihtyisä B&B merenrannalla” – Miten muotoilla haaveista kannattavaa liiketoimintaa?
 • Mitä pk-yritys voi oppia pesäpallosta?
 • Työmarkkinoiden murros ja osaamistarpeiden muutos
 • Miten lisätä luottamusta työelämässä?
 • Erilaisuuden johtaminen, osat 1-5
 • Data-analytiikan hyödyntäminen yrityksen kasvussa
 • Miten IoT-teknologia vahvistaa yrityksen kasvua?
 • Koronakevään kirous yritystoiminnassa – uskallanko pitäytyä arvoissani? Biilan tarina.
 • Kestääkö yrityksesi talous kriisiaikoina?
 • Tehokas ja vuorovaikutteinen etäpalaveri

Aiheet muodostuivat hankkeen asiantuntijoiden ideoinnin ja yhteiskehittämisen tuloksena. Ne vastasivat liiketoimintaympäristön muuttuneeseen tilanteeseen ja yrityksissä tunnistettuihin tarpeisiin. Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulujen sekä Vantaan ammattiopisto Varian asiantuntijat toimivat aamukahvien vetäjinä. Usein mukana oli myös ulkopuolinen vieras. Verkkoaamukahveilla noudatettiin vuoropuhelumaisen keskustelun tai haastattelun linjaa. Myös osallistujilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun ja tehdä kysymyksiä.

Aamukahveille osallistui kaiken kaikkiaan noin 200 henkilöä, jotka olivat pääsääntöisesti vantaalaisten yritysten ja organisaatioiden työntekijöitä. Lisäksi mukana oli myös muun muassa työnhakijoita ja opiskelijoita. Suosituimpia olivat erilaisuuden johtamista, resilienssiä ja IoT-teknologiaa käsittelevät aamukahvit.

Aamukahvit vaativat uudenlaista osaamista

Verkkoaamukahvien avulla sopeuduttiin joustavasti kriisin aiheuttamaan muutostilanteeseen. Se vaati hankkeelta nopeaa reagointia, työn uudelleenorganisointia ja digitaitojen terävöittämistä. Verkkoalustan ominaisuuksien omaksuminen, kutsulinkkien lähettäminen, erilaiset verkkofasilitointitekniikat ja jouheva virtuaalinen yhteistyö sekä vieraan että osallistujien kanssa kaikki vaativat oman osaamisensa.

Aamukahvit suunniteltiin ”kahvikupin mittaisiksi”, jotta osallistuminen ei veisi turhan paljon aikaa kriisin keskellä selviytyviltä yrityksiltä ja muilta kiinnostuneilta. Puolen tunnin aikaraja toi myös haasteita. Huomattiin, että tilaisuuden vetäjien on tärkeää valmistautua huolella, harjoitella ja tutustua myös muihin webinaareihin. Aihe pitää pystyä esittämään tiiviisti, mutta innostavasti. Luonnollisesti 30 minuutissa ei usein pääse pintaa syvemmälle. Silti osallistujan on hyvä saada tilaisuudesta mukaansa edes yksi inspiroiva ajatus. Aiheen tulisi täten olla selkeä ja konkreettinen; sellainen, joka herättää kiinnostusta.

Kaiken kaikkiaan verkkoaamukahveihin suhtauduttiin positiivisesti, joskin jotkin aiheet kiinnostivat enemmän kuin toiset. Aiheen muotoilussa konkretia ja ajankohtaisuus ovat valttia.

Vinkkejä verkkoaamukahvien järjestämiseen

 • Suunnittele tilaisuus hyvin, mieluiten jopa minuutilleen.
 • Harjoittele etukäteen.
 • Testaa ja opettele tekniikka ja laitteet.
 • Lähetä kutsu hyvissä ajoin.
 • Kerro tilaisuuden sisältö ja aikataulu selkeästi.
 • Puhu suoraan kameralle, kun olet kuvassa.
 • Ota osallistujat mukaan keskusteluun (riippuen aiheesta).
 • Älä laita liikaa tekstiä esityskalvolle.
 • Käytä erilaisia verkkofasilitointitekniikoita.
 • Pysy aikataulussa.
 • Lähetä kiitosviesti.

Kirjoitus julkaistu alunperin Kokemuksia kentältä -hankejulkaisussa