BT-standardin valmennus vahvisti digitaalisten palveluiden kehitystyötä

Artikkeli

TEKSTI | Kati Myrén 

Bisnesteknologiamalli eli lyhyemmin BT-standardi on kaikille avoin johtamisen viitekehys, jota voidaan hyödyntää informaatioteknologian suunnittelussa, rakentamisessa ja johtamisessa nykypäivän teknologiavetoisessa yritysmaailmassa. BT-standardin valmennus toi nopeasti tukea hankkeen avainhenkilöille varmistaen yhteisen viitekehyksen ja hankkeen strategisten tavoitteiden saavuttamisen.  

Hankkeen toiminta-ajatuksena on kehittää innovatiivisia malleja, jotka tukevat yritysten vastuullista kasvua, työntekijöiden ja -hakijoiden osaamisen kehittämistä sekä jatkuvaa oppimista. Innovointityön yksi keskeisistä ajatuksista on kyetä digitalisoimaan näiden kehitettyjen palvelujen osia ja/tai kokonaisuuksia. Hankkeen asiantuntijat saivat tukea digitalisaatioajatteluun ja oikean mind-setin saavuttamiseen BT-standardivalmennuksella. Kaiken kaikkiaan BT-standardivalmennus antoi hankeväelle arvokkaita oppeja ja oivalluksia siitä, millä logiikalla digtalisoituja ja automatisoituja ratkaisuja tehdään.   

BT-standardin toimintamalli

Valmennus koostui yhteensä neljästä fasilitoidusta työpajasta. Saimme ymmärrystä BT-standardin vaiheistuksesta, jossa ideasta kehitetään valmis palvelu. Pohdimme yhdessä, mikä ylipäänsä on bisnesteknologiapalvelu, kenellä on palvelun omistajuus, ylläpito ja jatkokehitysvastuu. Ryhmätyönä lähdimme ideoimaan ja tunnistamaan digitalisoitavia kohteita nimenomaan hankkeen näkökulmasta.  

Työstimme tarkemmin käyttäjätarinoita ja asiakaspolkuja. Tavoitteena oli valita, priorisoida ja konseptoida aikaisemmin tunnistetut digitalisoitavat ideat. Työpajatyöskentelyn tiimellyksessä hankeväelle syntyi ymmärrys priorisoinnista ja palvelumuotoilusta BT-standardin viitekehyksessä. Tietomme vaatimusmäärittelystä, hankinnasta, kilpailutuksesta, kehittämisestä ja käyttöönotosta laajenivat. Ryhmätöinä jatkoimme käyttäjätarinoiden tekemistä ja kukin ryhmä esitteli oman ideansa käyttäjät ja asiakaspolut. 
 
Valmennus huipentui työpajaan, jossa opit ja oivallukset vedettiin yhteen ja luotiin selkeät aikataulut ja tiekartat vuodelle 2021. Oli hienoa havaita, kuinka eri ryhmien tuotoksissa oli lopulta paljon samoja linjauksia. Olimme siis päässeet yhteiseen ja yhtenäiseen näkemykseen jatkoa ajatellen!  

Yhden ryhmän luoma palvelupolun kuvaus. Tästä ideasta tehdään hankkeessa kevään aikana POC eli ’proof of concept’ -testaus. 

Tästä on hyvä jatkaa hankkeen digitaalisten palvelujen kehitystyötä. Olemme todella kiinnostavien ja innostavien asioiden äärellä ja näistä kerromme teille varmasti lisää, kun kevät etenee. Pysykää siis kuulolla!