Osaamisen kehittämistä ja tukea johtamiseen

Kasvutarina

Kaikki sai alkunsa rekrytointitapahtumasta talvella 2020. Hanke räätälöi kiinteistöjen kunnossapidosta huolehtivalle A-Kumppanit –yritykselle oman rekrytapahtuman, jonka avulla yritys rekrytoi uusia työntekijöitä. Yrityksen perustaja Jukka Haapaharju tarttui aktiivisesti hankkeen tarjoamiin muihin palveluihin, sillä lähitulevaisuudessa oli tarkoitus aloittaa perheyrityksen sukupolvenvaihdos. Tytär Mari oli valmis ottamaan yrityksen ohjat käsiinsä.

14-vuotiaassa yrityksessä ymmärretään henkilökunnan tärkeys ja halutaan panostaa heidän osaamisensa kehittämiseen. Yritykselle pidettiin hankkeen toimesta info ammatillisen koulutuksen ja  oppisopimuskoulutuksen vaihtoehdoista. Infon jälkeen Mari päätti aloittaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, ja kaksi esimiestä lähti opiskelemaan tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoa ja kaksi työntekijää pintakäsittelyalan perustutkintoa.

Ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi yrityksessä on osallistuttu hankkeen valmentavan johtamisen koulutukseen ja Osaamisella kasvuun –valmennukseen. Valmentajan avulla on syvennytty mahdollisimman jouhevaan siirtymiseen johtovastuussa ja parannettu kommunikointivalmiuksia esimiestasolla.

Isä osallistui Johdon coaching –valmennukseen ja teki päätöksen eläkkeelle siirtymisestä. Minä ilmoitin valmiudestani siirtyä vastuuseen perheyrityksestä vähitellen. Oppisopimusinfo oli erittäin hyvin valmisteltu ja ennakolta oli valikoitu meille sopivia koulutuksia, joista työnjohtokin innostui. Sukupolvenvaihdosnäkökulmasta valmennukset toivat hyvää näkemystä siihen, kun johto on vaihtumassa. Valmennusten opit oli heti käytettävissä: otin heti käyttöön käänteiset tavoitekeskustelut ja valmistimme kolmivaiheiset prosessit. Kommunikaatioharjoitukset auttavat selviämään erilaisista keskustelutilanteista. Hankkeen palvelut ovat antaneet minulle varmuutta ja tuoneet uutta näkökulmaa johtamiseen. Erinomaisten valmentajien tuella olen löytänyt oman tapani johtaa.

Mari Haapaharju, toimitusjohtaja, A-Kumppanit

Hyödyt

  • Oman osaamisen kehittämisinto tarttuu henkilökunnassa
  • Valmennuksilla yritysjohto näki sukupolvenvaihdoksen tuomat hyödyt
  • Kommunikaatioharjoitukset tehostivat keskinäistä keskusteluilmapiiriä
  • Valmennukset toivat uutta näkökulmaa ja varmuutta johtamiseen