Oppiminen on aina kasvun ja kehittymisen keskiössä

Blogi

TEKSTI Anniina Honkonen

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen järjestämä Kasvuklinikka-verkkotapahtuma keskittyi neljän eri toimialoilla toimivan yrityksen kokemuksiin liittyen teknologian tuomiin muutoksiin toiminnassa ja etenkin osaamisen kehittämisessä. Puheenvuoroissa nousi esille osaamisen kehittämiseen liittyen skenaariot, ulkopuoliseen apuun tukeutuminen, avoimuus ja asenne uutta kohtaan, rohkeus sekä uskallus panostaa työntekijöihin. Tapahtuman pääpuhuja Taneli Tikka korosti omassa puheenvuorossaan onnistuneen yrityksen takana olevan aina ihmiset ja heidän osaamisensa.

Teknologinen kehitys näkyy nykypäivänä lähes joka alalla, mutta vaikutukset ja yritysten tekemät muutokset toiminnassa ovat erilaisia. Yli 30 vuotta toimineen Starline Valves Oy:n roolin muutos maahantuonnin tukkukaupasta teollisuuden tekniseksi palvelupartneriksi on ollut merkittävä yrityksen toiminnassa. Käytännössä muutos tarkoittaa yrityksessä entistä syvempää ja laajempaa asiakastuntemusta sekä tuotekehityksen ja myyjien vankkaa yhteistyötä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi.

Tämän päivän toimijalta tarvitaan entistä enemmän tuntemusta asiakkaasta, asiakkaan markkinasta ja asiakkaan asiakaskunnasta. Lisäksi tulee olla jatkuvaa kehittymistä muun muassa teknologiasta ja logistiikasta asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa enemmän räätälöityjä palveluita ja tuotteita, mutta hyvällä hinnalla. Joka päivä on ansaittava ykköstoimittajan rooli ja asema, liiketoiminnan kehitysjohtaja Päiviö Vuolle kertoo.

Digitalisaatio näkyy myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisen sosiaali- ja terveysalan toimijoista, jonka visiona on tuoda hyvinvointi jokaisen lähelle. Vision toteuttamisessa on digitalisaatio tärkeässä osassa ja yritys tuottaakin laajasti monipuolisia etäpalveluja.

Panostamme voimakkaasti toiminnan digitalisointiin, ja se edellyttää henkilöstön digivalmiuksien kehittämistä. Digitalisaation hyödyntäminen mahdollistaa samalla uudenlaisia urapolkuja, kertoo Pihlajalinnan henkilöstöjohtaja Elina Heliö.

Lehtivihanneksien kerrosviljelyyn keskittyvä Little Garden Oy:n tavoitteena on kehittää toimintaansa franchising-menetelmällä. Yrityksen ajatuksena on opetella ensin koko yrityksen toiminta itse teknologiasta ja operatiivisesta osaamisesta liiketoimintamalliin asti.

Sitten kun itse osataan homma hyvin, niin voidaan miettiä tulisiko rinkiin mukaan uusia viljelijöitä. Ajatuksena ei siis ole myydä kallista avaimet käteen -teknologiapakettia, vaan tarjotaan linkit ja verkosto teknologiaan ja muuhun osaamiseen, yrittäjä Jaakko Lehtonen sanoo.

Osaamisen kehittämisen kulmakivet

Yrityksen kasvun ja kehittymisen keskiössä on sarjayrittäjän ja innovaatiojohtajan Taneli Tikan mukaan oppiminen. Täytyy luoda selkeyttä, kirkastaa focusta ja optimoida energiaa.

Kasvuyhtiössä oppimisen täytyy olla päivittäistä, kaikkien prioriteettina ja kaiken keskiössä. Nuku, urheile ja ole sosiaalinen. Luovuutta ammennetaan juuri voimavaroista, Tikka kiteyttää.

Kasvuklinikan esityksissä nousi esille neljä osaamisen kehittämiseen liittyvää tärkeää kulmakiveä: koulutus, henkilöstön osallistaminen, hyvä asenne ja positiivinen mieli.

Vastuulliseen muutokseen panostava Posti Oyj haluaa työn olevan tekijälleen merkityksellistä ja johtamisen arvostavaa. Vastuullisuus tarkoittaa myös tulevaisuuden työhön panostamista kouluttamalla niin uusia taloon tulevia työntekijöitä kuin vanhoja konkareita. Laadukkaan perehdytyksen esimerkkinä Postilla on käytössään laaja työpaikkakouluttajaverkosto.

Isossa talossa on paljon erilaisia työtehtäviä, joihin kouluttautua. Haluamme myös, että meiltä eteenpäin uusiin töihin lähtevät työntekijät ovat ammattitaitoisia ja haluttuja työntekijöitä seuraavissakin työpaikoissa, Postin työntekijäkokemuksen ja prosessikehityksen johtaja Sanna Hännikkälä kertoo.

Osaamisen kehittämisen prosessissa tulee huomioida monia vaiheita ja osa-alueita yrityksen liiketoimintastrategiasta lähtien. Yksi tärkeä kohta on osaamisen tunnistaminen ja arviointi. On tärkeää selvittää mitä osaamista on, mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja mitä vielä puuttuu. Osaamisen kehittämisessä tulee tehdä selkeä kehittämissuunnitelma sekä innostaa ja motivoida henkilöstö mukaan miettimään niin osaamista kuin keinoja sen kehittämiseen. Osaamisen kehittämisen keinoja ja muotoja on mietittävä erilaisiin tarpeisiin. Muotoina voivat olla niin itseopiskelu, toisilta oppiminen sekä yhteiskehittäminen.

Yrityksen kannattaa tehdä osaamisen skenaarioita. Osaamisen sanoituksessa voivat auttaa esimerkiksi oppilaitokset, arvioinnissa taas kilpailijoiden tarkastelu. Tärkeintä on priorisoida niihin osaamisiin, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tärkeimmät. Henkilöstön osallistaminen osaamisen kehittämisen suunnitteluun on tärkeää, Pihlajalinnan Heliö painottaa.

Kasvun ja osaamisen kehittämisen yhdistämisen onnistuminen pohjautuu Päiviö Vuolteen mukaan hyvään ja sitoutuneeseen henkilökunta, jolla on paljon kokemusta. Lisäksi tärkeää on selkeä strategia, jonka avulla yritys tietää, mitä on tulossa. Koulutuksella on merkittävä rooli osaamisen kehittämisessä ja yritys myös tukeutuu ulkopuoliseen apuun koulutuksessa.

Tärkeitä asioita ovat henkilökunnan kokemus ja koulutus sekä hyvä asenne ja positiivinen mieli. Pitää olla avoin uusille asioille ja testata oma asenne ja tietämys, ikään kuin tarkistaa kurssia, Starline Valvesin Vuolle sanoo.

Taneli Tikan mukaan onnistuneen yrityscasen takana on juuri ihminen. Ihmiset, heidän osaamisensa ja kulttuuri määrittävät sen, onnistuuko yrityksen kasvu vai ei.

Epäonnistumisen taustalla on useimmiten se, että mukana on ollut väärät ihmiset, on tehty vääriä asioita, väärillä työkaluilla ja väärillä prioriteeteilla. Voittajacaset tekevät juuri päinvastoin, Tikka toteaa.

Kasvuklinikka: Sanoista tekoihin! Investointitarinat kasvuun ja kehitykseen (YouTube)