Kevään palvelut edistivät osaamisen johtamista ja teknoloikkaa

Artikkeli

TEKSTI | Anniina Honkonen, Tuija Liljander, Elina Salo, Elina Taponen

Kevään aikana yrityksiä on sparrattu teknologiseen murrokseen vahvistamalla osaamista ja rakentamalla konkreettinen suunnitelma teknologisen muutoshankkeen edistämiseksi. Lisäksi oli mahdollisuus benchmarkata eri alojen toimijoita kuulemalla Kasvuklinikka-tapahtumassa siitä, miten muualla on toteutettu edellä mainitut teemat. Pääpalvelut koostuivat kolmesta teemasta: osaamisella kasvuun -valmennus, sparria teknoloikkaan ja kasvuklinikka-tapahtuma. 

Osaamisella kasvuun! -valmennus antoi työvälineitä osaamisen johtamiseen 

Osaamisella kasvuun! -valmennuksen tavoitteena oli luoda yrityksille uusia ideoita ja toimintamalleja osaamisen johtamiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Sen tavoitteeisiin kuului myös kasvun edellytysten parantaminen ja henkilöstön motivoiminen työelämälähtöiseen oppimiseen. Valmennus rakentui ryhmävalmennuksista sisältäen alku- ja loppukeskustelut. Kokonaisuuteen oli mahdollista sisällyttää online-pakopeli, joka kehitettiin hankkeessa. Sen tavoitteena oli innostaa pohtimaan työyhteisön vahvuuksia, osaamisen kehittämistä ja kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 

Yhteensä 22 vantaalaista pk-yritystä lähti mukaan valmennukseen. Osaamisen johtamisen valmennus koettiin yrityksissä erittäin tarpeelliseksi. Yritykset vahvistivat valmennuksen avulla strategialähtöistä osaamisen johtamistaan ja sitouttivat henkilöstöään jatkuvaan oppimiseen. Valmennus auttoi yrityksiä tunnistamaan osaamistarpeitaan ja yrityksessä jo olevaa osaamista. Ulkopuolinen valmentaja oli tukena sisäisessä keskustelussa ja systemaattisen osaamisen kehittämisen mallin rakentamisessa. 

Osallistujat toivat esille valmennuksen hyötyjä mm. näin: 

Varmasti opit tulevat vasta tulevaisuudessa näkymään yrityksen toiminnassa. Todella hyviä ideoita ja kehitysaihioita, joita lähteä työstämään.

Auttoi ymmärtämään, että meillä on paljon osaamista talon sisällä jo ennestään, niitä pitää vain osata tiedostaa ja ottaa tarvittaessa käyttöön.

Teimme pakopelin aikana hyviä huomioita ryhmämme sisäisistä kyvyistä – eli kaikkia tarvitaan ja jokaisen osuus on tärkeä.

Sparria teknoloikkaan tuki teknologian käyttöönottoa 

Sparria teknoloikkaan -palvelulla tuettiin yrityksiä teknologisen muutoshankkeen edistämisessä. Sparrausta annettiin yrityskohtaisesti räätälöitynä. Kehityskohteet tunnistettiin yritysten kanssa yhdessä heidän liiketoiminnallisista tarpeistaan. Palvelu sisälsi neljä sessiota. Sitä olivat toteuttamassa Profiant Oy:n asiantuntijat, jotka toimivat työpareina siten, että asiantuntemusta oli sekä tietohallinnosta että liikkeenjohdon konsultoinnista. Sparrauksen lopuksi jokainen yritys sai etenemissuunnitelman muutoshankkeen toimeenpanoon. 

Sparria teknoloikkaan -palveluun lähti mukaan 20 yritystä eli kaikki tarjolla olleet asiakaspaikat täyttyivät. Kaksikymmentä sparrausprosessia sisälsi hyvin erilaisia tarpeita ja aiheita. Yritysten kanssa esimerkiksi kehitettiin 

  • digitaalisia liiketoiminta-alueita 
  • suunniteltiin verkkokaupan perustamista 
  • parannettiin asiakastietojärjestelmää 
  • tehtiin hankintasuunnitelma uudesta HR-järjestelmästä ja 
  • muokattiin perehdytyksen prosesseja ajanmukaiseksi. 

Teknologisten muutoshankkeiden sparraus osoittautui erittäin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi palveluksi. Pk-yrityksissä apu nähtiin hyödyllisenä ja räätälöity kokonaisuus mukautui onnistuneesti erilaisiin tarpeisiin tuottaen aidosti toimeenpanoon meneviä projekteja yrityksille. Ensimmäisen sparrauksen tukemat järjestelmähankinnat on jo tehty. 

Tässä muutamia ajatuksia yrityksiltä saadusta palautteesta: 

Olemme nyt viisaampia ja varmempia kokonaisuuden suhteen. Saimme hyvät askelmerkit. Lopputulema oli oikein suhteutettu tarpeisiin ja aiomme toteuttaa suunnitellun projektin.

Projektiehdotus oli hyödyllinen ja siinä esitettiin toteutuskelpoinen suunnitelma haasteen ratkaisemiseksi.

Saatiin kattavat määritteet ja työkalut jatkotyöstöön. Nyt on meneillään käyttöönotto ja sen jälkeen jatketaan tätä projektia. Lopuksi saimme vielä tiedon ELY-keskuksen asiantuntijasta, joka voi auttaa löytämään sopivan projektirahoituksen.

Kasvuklinikka-tapahtuma tarjosi benchmark-mahdollisuuksia 

Huhtikuun lopussa järjestetty Kasvuklinikka-verkkotapahtuma keskittyi neljän eri toimialoilla toimivan yrityksen kokemuksiin liittyen teknologian tuomiin muutoksiin toiminnassa ja etenkin osaamisen kehittämisessä. Puhujina olivat Pihlajalinna Oyj:n Elina Heliö, Little Garden Oy:n Jaakko Lehtonen, Posti Oyj:n Sanna Hännikkälä ja Starline Valves Oy:n Päiviö Vuolle. Heidän puheenvuoroissaan nousivat esille osaamisen kehittämiseen liittyen skenaariot, ulkopuoliseen apuun tukeutuminen, avoimuus ja asenne uutta kohtaan, rohkeus sekä uskallus panostaa työntekijöihin. 

”Tärkeää on kokemus, koulutus, hyvä asenne ja positiivinen mieli. Pitää olla avoin uusille asioille ja testata oma asenne ja tietämys.” Päiviö Vuolle totesi. 

”Haluamme, että myös meiltä eteenpäin uusiin töihin lähtevät työntekijät ovat ammattitaitoisia ja haluttuja työntekijöitä seuraavissakin työpaikoissa”, Sanna Hännikkälä kuvasi Postin ajattelutapaa osaamisen kehittämisestä. 

Tapahtuman pääpuhuja, sarjayrittäjä Taneli Tikka korosti omassa puheenvuorossaan onnistuneen yrityksen takana olevan aina ihmiset ja heidän osaamisensa. 

Kasvuklinikka-verkkotapahtuman tallenne katsottavissa hankkeen Youtube-kanavalla