Kehitteillä työkaluja osaamisen kartoituksen ja työnhaun avuksi

Artikkeli

TEKSTI | Olli Muukka

Dashboard-työkalu

Hankkeessa on työstetty työmarkkinoista tietoa kokoavaa työkalua työnhakijoille ja -antajille. Työkalu kantaa Dashboard-työnimeä ja siihen liittyvä kokeilu tehdään PoC-konseptilla (Proof of Concept). Dashboard-työkalu koostaa tietoa avoimista Internet-rajapinnoista ja tieto muodostetaan toimialatiedoista, yleisestä markkinasta ja työmarkkinoista. Yritysten kanssa työskentelevät viranomaiset voivat Dashboardin avulla auttaa yrityksiä kasvattamaan liiketoimintojansa ja hakemaan osaajia.

Dashboard-työkalua on kehitetty sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta ja suunnitelmia on muutettu niin, että työkalu olisi laajalti eri tahojen yhteiskäytössä, esimerkiksi verkkosivuna. Tällä tavoin Dashboardista tulisi työllistämisen ja yrityskasvun mahdollistavia toimintoja yhtenäistävä. Jos työkalu tällaisenaan toteutuisi, se loisi uuden toimintatavan työllistämisessä ja yrityskasvussa Vantaan kaupungin toimialoilla ja yrityksissä.

Dashboardin kehittämistyö jatkuu ja seuraavaksi selvitetään, miten se saadaan vastaamaan työkalulle asetettuja tavoitteita ja sidosryhmien tarpeita. 

Kesällä ja syksyllä 2021 Dashboardissa on kehitetty käyttöliittymien kuvauksia. Hankkeen loppuajan resurssit eivät ole riittäviä, jotta työkalu voitaisiin toteuttaa rajapintoineen palveluntuottajille sopivaksi työkaluksi. Siksi tavoitteena on löytää organisaatio, joka voi kehittää työkalua eteenpäin.  

Dashboardista on kehitetty kokeiltava demoversio idean esittämistä varten, ja demo tulee olemaan saatavilla työkalun kehittämisestä kiinnostuneille. Demoversiosta lisätietoja antaa Olli Muukka (olli.muukka@vantaa.fi) ja Lotta Alajoki (lotta.alajoki@vantaa.fi).   

Osaamiskartoitussivusto

Kesäkuun alussa toteutettiin Vantin kanssa osaamiskartoitussivuston PoC-testaus. Osaamiskartoitussivusto tukee perehdytystä ja kartoittaa työntekijän osaamista. Testaukseen osallistui kymmenkunta innokasta ja uteliasta testaajaa. Heidän tehtävänään oli täyttää henkilökohtainen osaamiskartoitus ja tarkastella sitä, miten kartoituksen teko sujui verkkosivustolla. Testissä täytettiin lomake, jossa selvitettiin koulutustaustaa ja tehtiin itsearviointia omista taidoista. Täytettyään lomakkeen testaaja tarkasteli, kuinka oma osaaminen sopi Vantin eri työtehtäviin.

Fasilitoijien tehtävänä oli kuunnella herkällä korvalla ja seurata tarkasti, mitä parannuksia testaajat toivoisivat sivustoon ja lomakkeen täyttöön. Testaajat kokivat osaamiskartoituksen pääsääntöisesti hyödyllisenä oman osaamisensa arvioinnissa ja taltioimiseen. Heidän mielestään se sopii hyvin kehityskeskustelujen tueksi. Vantin mukaan heilläkin on selkeää tarvetta osaamiskartoitussivustolle. Osaamiskartoituksen kehittäminen jatketaan osaamisen ja työtehtävien yhdistämisen osalta tässä ja mahdollisesti tulevissa hankkeissa. 

PoCin toista versiota kehitettiin ja testattiin syksyllä 2021. Testaajat tekivät osaamisen arvioinnin kuten aikaisemmassakin versiossa. Uutena kokeiltiin opintojen poluttamista sen perusteella, mitä opintoja testaaja oli valinnut osaamisensa nostamisen tueksi. 

Testaajat antoivat hyvin myönteistä palautetta käytettävyydestä ja helppoudesta. Samalla ohjeistuksista löytyi parannettavaa. Opintojen poluttaminen oli haasteellista toteuttaa oppimistarpeen perusteella, mutta ainakin osa mekanismista saatiin työkalussa näkyville ja toimivaksi. Avoimet opintotietorajapinnat hakevat vielä käytettävyyttään, ja todellisia opintotietoja jouduttiin korvaamaan testidatalla. Tekoälyn hyödyntäminen tekstin tulkkaamiseksi (esimerkiksi käyttäjän kirjaamat opintotavoitteet) saisi välineen uudelle tasolle. 

Kiitos Vantin ja Infocaren testaajille!  

PoCista on saatavilla materiaalia työkalun jatkokehittämistä varten. Lisätietoja työkalusta antaa Olli Muukka (olli.muukka@vantaa.fi) ja Lotta Alajoki (lotta.alajoki@vantaa.fi)