Case Finnair Cargo: Personal Digital Coach -sovellus perehdytyksen tueksi

Artikkeli

TEKSTI | Sini Maunula

Vuodenvaihteessa tehdyn Personal Digital Coach (PDC) -sovelluksen kokeilusta opittiin, että osaamisen kehittämisen kenttä on liian laaja tavoitteiden saavuttamista tukevalle sovellukselle. Laajuus vaikeutti osaamisen kehittämisen tavoitteiden asettamista ja teki sovelluksen lähettämistä viesteistä liian etäisiä niiden yleispätevyyden vuoksi. 

Jatkosuunnittelussa todettiin, että pystyäkseen tarjoamaan käyttäjilleen hyödyllistä tukea, sovelluksen pitäisi toimia rajatummassa käyttökohteessa. Rajatumpi käyttökohde helpottaa tavoitteiden asettamista. Se voi jopa poistaa yksilöltä tarpeen oman tavoitteen asettamiseen, mikäli sovelluksen käyttökohde itsessään määrittää tavoitteen. Käyttökohteen rajaus myös mahdollistaa sisällöltään hyödyllisemmät ja relevantimmat viestit. 

Erilaisten käyttökohteiden ideoinnin jälkeen päädyttiin kehittämään PDC:stä perehdytysprosessin tueksi sopiva versio. PDC:n tarkoituksena on tukea perehdytettävän minäkyvykkyyden kehitystä uusien työtehtävien parissa tarjoamalla apua haasteisiin, joita käyttäjä raportoi. Ajatuksena on saada varmistus, että perehdytys on onnistunut ja työntekijä kokee sen jälkeen itsensä tarpeeksi kyvykkääksi suoriutumaan työtehtävistään. Lisäksi kerättyjä tietoja esiintyneistä haasteista voidaan hyödyntää perehdytysprosessin kehitystyössä. 

PDC:tä perehdytyksen tueksi lähdettiin kehittämään yhteistyössä Finnair Cargon kanssa. Suunnittelun ja sisältöjen toteutuksen jälkeen testausta aloitettiin toukokuussa, mutta viivästysten vuoksi varsinainen kokeilujakso päästään toteuttamaan kesäkuun aikana. Jos sovellusidea osoittautuu toimivaksi, sitä kehitään eri yritysten tarpeisiin sopivaksi.