Profiant sparraa yritykset teknoloikkaan täsmävalmennuksella

Blogi

TEKSTI | Mike Larsén

Vantaan kaupungin yhteistyökumppani, asiantuntijayritys Profiant Oy ratkoo liiketoiminnan ongelmia sparraamalla yrityksiä tekno- ja digiloikan toteuttamiseen. Profiantin kokeneet ja innovatiiviset ammattilaiset pureutuvat teknologisiin haasteisiin ja hyödyntävät digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä sekä tietojenkäsittelyn tehostamisessa.

Yrityskohtainen, nelivaiheinen teknosparri aloitetaan lähtötilakartoituksella, josta edetään tarpeiden tunnistamiseen ja tilannekuvan koostamiseen. Toisen vaiheen tietolähteiden kartoitus sekä hankkeen vaatimusten määrittely asettavat rajaukset tavoitellulle lopputulokselle. Kolmannessa vaiheessa haarukoidaan digitaaliset vaihtoehdot ja selvitetään olosuhdevariantit. Sparrauksessa vaiheistetaan alustava hankeprojekti ja laaditaan suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi käytännössä.

”Pullonkaulat” hidastavat kasvua tarpeettomasti

Kasvun esteitä tunnistetaan tutkimalla mihin liiketoiminnan osa-alueeseen ongelmat vaikuttavat. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi liikevaihtoon, tulokseen tai henkilöstön hyvinvointiin. Ongelman juurisyyanalyysillä löydetään ”pullokaula”, joka hidastaa liiketoimintaprosesseja ja estää siten tavoiteltujen tulosten saavuttamisen. Pullonkaulan purkamisen ratkaisuksi haetaan digitaalista ratkaisua. Selvitetään, millaisia vaikutuksia informaatioteknologialla on liiketoimintaan ja miten prosessien toiminta vaikuttaa esimerkiksi asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön työskentelytapoihin ja yrityksen sidosryhmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa uuden IT-palvelun kehittämistä, ohjelmistorobotiikan tai tekoälyn hyödyntämistä. Kuvatulla prosessilla spesifioidaan kasvun ja kehityksen tavoitteet. Tulosten mittaamiseksi ja seurannaksi tavoitteet täsmennetään myös konkreettisiksi luvuiksi.  

Sparrauksen avulla tunnistetaan vaatimukset tulevalle tekno- ja digiloikalle. Vaatimusmäärittelyt ovat yksinkertaisesti ilmaistuja tarpeita, joihin vastaamalla tavoitteiden saavuttaminen mahdollistetaan. Tarpeet voivat liittyä esimerkiksi IT-arkkitehtuuriin, integrointiin, automatisointiin tai tekoälyn hyödyntämiseen. Teknologialoikat edellyttävät ymmärrystä tavoitellusta lopputuloksesta, joka vaatii teknisten yksityiskohtien listaamisen lisäksi palvelutason ja tietoturvan määrittelyä. Vaatimusmäärittelyt laaditaan selkeään esitysmuotoon, jota hyödynnetään palveluntarjoajien kilpailutuksessa.

Sparraus rakentaa teknoloikalle vahvat perustukset

Vantaan kaupungin kanssa toteutetussa työpajassa sparrattiin lähes 20 yritystä muutamassa puolikkaassa työpäivässä. Toteutetut sparraukset ovat osoittaneet yritysten tunnistavan herkästi omat ”pullonkaulansa”, mutta osaaminen pullonkaulan poistamiseen, teknoloikan vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyyn sekä käytännön toteuttamiseen uupuvat. Kriittisten haasteiden taklaaminen edellyttää tunnistamisen lisäksi liiketoimintaprosessien yhdistämistä ja mahdollista automatisointia. Asiantuntijoiden sparrauksella yritykset ovat tunnistaneet erinomaisesti tavoitteiden konkretisoinnin ja vaatimusmäärittelyiden merkityksen suunnitteilla olevalle tekno- tai digiloikalle. Profiantin konsulttien valmennuksessa asiakasyritykset kokivat saaneensa suunnittelutöihin vauhtia ja rytmiä. Esimerkiksi kaksi vuotta hiljalleen edennyt projekti laitettiin käyntiin yhdessä kuukaudessa. Sparraus auttoi hahmottamaan tekno- ja digiloikkaa myös uusista näkökulmista. Prosessin myötä yrityksille selkeytyi mitä tehdään, missä järjestyksessä, miten toimintatapojen muutos viedään käytäntöön ja kuinka muutosta seurataan.