""

Kasvupalvelu 2.0 tukee muutoksessa – tule mukaan!

Artikkeli

TEKSTI | Elina Taponen

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen palveluiden huipennuksena on Kasvupalvelu 2.0 -valmennus. Se on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat olleet mukana Johdon coachingissa, Kasvuvalmennuksessa, Osaamisella kasvuun! -valmennuksessa tai Sparria teknoloikkaan -palvelussa.  

Valmennus tukee muutoksen käynnistämisessä, askelmerkkien sopimisessa ja jatkosuunnitelmien tekemisessä. Aluksi tarkastellaan, missä mennään aikaisemmin sovittujen toimenteiden osalta. Tämän jälkeen määritellään seuraavat askeleet tai sparrataan kehittämisessä. Alkukartoituksen lisäksi jokainen yritys saa kolme tuntia valmennusta.  

Olemme yhteydessä yrityksiin lokakuun aikana, ja sovimme yhdessä seuraavista askeleista. Valmennukset toteutetaan vuoden loppuun mennessä. 

Urbaania kasvua Vantaa –hankkeessa yrityksillä on ollut mahdollisuus osallistua vuosina 2019–2021 henkilöstön osaamista, yrityksen kehittymistä ja työllisyyttä edistäviin palveluihin. Tarjolla on ollut koulutusta, valmennusta, ohjausta ja konsultointipalveluita. Lue lisää hankkeesta: https://urbaaniakasvua.fi/hanke-esittely/